Utenriksminister Børge Brende varsler nå en opptrapping av norsk utviklingssamarbeid i Sahel-beltet. Norge skal blant annet åpne ny ambassade i Mali og engasjerer seg nå sterkt for å mobilisere internasjonalt om krisen rundt Tsjad-sjøen. Foto: NTB Scanpix

Norge trapper opp innsatsen i Sahel

Situasjonen i Sahel-beltet er prekær. Med ny ambassade på trappene i Mali varsler utenriksminister Børge Brende nå et økt norsk engasjement i den konfliktfylte regionen.

Krisen rundt Tsjad-sjøen var den mest forsømte i fjor til tross for sult og underernæring av «episke dimensjoner», ifølge en spørreundersøkelse Thomson Reuters Foundations har utført blant 19 store hjelpeorganisasjoner. Men nå skal norske myndigheter bidra til å løfte situasjonen i Sahel høyere på den internasjonale agendaen. Sammen med Tyskland og Nigeria er Norge vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo i slutten av februar.

– Må få frø og redskaper nå

– Det utspiller seg en stor humanitær krise i Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, som i stor grad blir oversett. Vi ønsker derfor å mobilisere til humanitær innsats, for å hindre at situasjonen forverres ytterligere. Nå handler det om å redde liv. Over 10,7 millioner mennesker trenger akutt nødhjelp. Det er viktig å investere i nøkkelområder som skal bygge folks motstandskraft, som matsikkerhet – folk må få frø og redskaper nå, slik at våronna kan ta til, sier Børge Brende til Bistandsaktuelt.

Utenriksministeren forteller at Norge vil lede en egen del om «utdanning i kriser» under konferansen. Utdanning er et av hovedsporene norsk utviklingspolitikk føres etter.

– En hel generasjon barn trenger skoletilbud. Det er viktig at det vi gjør nå bidrar til å forebygge nye kriser og bryter sirkelen av vedvarende humanitære behov.

– Både mennesker og natur

Brende påpeker at regjeringens satsing på sårbare stater må ses i lys av ekstrem fattigdom som i økende grad er forårsaket av både mennesker og natur. 

– Ofte ser vi at tradisjonelle overlevelses-mekanismer bryter sammen og gjør befolkningen enda mer sårbar. Dessuten er stabilitet og utvikling i området rundt Tsjad-sjøen viktig for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme i hele Sahel, sier Brende.

Utenriksministeren sier hovedformålet med konferansen er å mobilisere den humanitære, politiske og finansielle støtten som trengs for å respondere på krisen i området rundt Tsjad-sjøen.

– De humanitære behovene er enorme. FNs humanitære responsplan og appell for 2017 for regionen omkring Tsjad-sjøen er på 1,5 milliarder amerikanske dollar, det dobbelte av hva den var i fjor. Vi håper at konferansen vil bidra til at folk får den hjelpen de trenger.

Ny ambassade og mer til sårbare stater

Utenriksminister har gjentatte ganger varslet en økt norsk satsing mot «sårbare stater» og Norge skal etter planen åpne ny ambassade i Mali sommeren 2017. I statsbudsjettet trekkes det frem at en rekke stater fra Sahel og Nord-Afrika via Midtøsten til Afghanistan er i en utfordrende situasjon:

«Slike sårbarhetssituasjoner gir grobunn for voldelig ekstremisme, transnasjonal terror og organisert kriminalitet». Brende sier nå til Bistandsaktuelt at en satsing mot Sahel-beltet har blitt styrket de siste årene, og at en slik satsing vil styrkes ytterligere i 2017.

– Åpning av ambassade i Mali er et viktig element i styrkingen av vår innsats i den utsatte Sahel-regionen. Norge er allerede en aktiv partner, fremfor alt i Mali og i Niger, hvor vi i fjor bidro med henholdsvis 140 og 116 millioner kroner, i tillegg til regionale tiltak. Støtten går hovedsakelig til fred, stabilitet og godt styresett, utdanning og jobbskaping, samt matsikkerhet og klimatilpasset landbruk. Norge er også en stor bidragsyter til helsesektoren gjennom globale ordninger.

Publisert: 18.01.2017 14.19.12 Sist oppdatert: 18.01.2017 14.19.12