Miljøvernorganisasjoner mener Norge har gitt uklare signaler om den norske holdningene til en utvidelse av kommersiell hogst i DR Kongo. Norge mener aktivistene snakker mot bedre viten.

Norsk nei til utvidet hogst i Kongo - etter press

Miljøvernere krever at Norge må stoppe deler av et nytt regnskogprosjekt i DR Kongo. Nå bekrefter klimaminister Vidar Helgesen (H) at han foreløpig ikke kan godkjenne en utvidelse av kommersiell skogshogst i landet.

– Det forslaget som nå ligger på bordet, kommer vi ikke til å støtte, sier Helgesen til NTB.

Han forteller at han tidligere denne uka signaliserte dette overfor DR Kongo og det Central African Forest Initiativ (CAFI), det hovedsaklig norsk-støttede internasjonale partnerskapet som har utviklet prosjektet.

Noe endelig nei er det likevel ikke snakk om. I stedet vil Norge nå gå inn i diskusjoner med CAFI og partnerlandene om hvordan prosjektforslaget kan forbedres, forklarer Helgesen.

 

Bærekraftig utnyttelse

Konflikten om prosjektet har særlig dreid seg om pengehjelp til den delen av prosjektet som skal fremme såkalt bærekraftig skogbruk. Både miljøorganisasjoner og miljøopposisjonen på Stortinget har hevdet at prosjektet i praksis legger opp til subsidiering av tømmerhogst i regnskogen.

Helgesen vil på sin side ikke utelukke at Norge kan gi pengehjelp til tømmerhogst.

– Skogagendaen vår handler om beskyttelse av skogen, men også om bærekraftig utnyttelse av skogen. Det betyr at slik virksomhet ikke er utelukket, men den må være bærekraftig, sier Helgesen.

– Vi er opptatt av at prosjektene må ha miljømessig integritet. I dette prosjektet må miljøintegriteten bli bedre, sier han.

Norge har lovet inntil 400 millioner kroner i året til bevaring av regnskogen i Kongobassenget (som omfatter flere land) - en liten andel av dette er tenkt brukt til å utvikle bærekraftig skogbruk i DR Kongo.

 

Kampanje mot Norge

Britiske Rainforest Foundation (UK) har skrevet brev til statsminister Erna Solberg og samlet inn 100 000 underskrifter for å påvirke den norske holdningen i forkant av et viktig møte i fondet 18. juli.

Stiftelsen mener at over halvparten av alle tildelte hogstkonsesjoner i DR Kongo er ulovlige - og at dette utgjør rundt fem millioner hektar skog. De fryktet at en utvidelse av antall konsesjoner ville øke hogstarealet til 20 millioner hektar, noe som tilsvarer størrelsen på Storbritannia.

Klima- og miljødepartementet har akseptert DR Kongos standspunkt at de ulovlige hogstkonsesjonene kan løpe ut år 2018. Det britiske regnskogsfondet mener de bør oppheves umiddelbart, og ikke drøye i over ett år. Norske og internasjonale miljøorganisasjoner advarte Norges for ett år siden om behovet for å stanse hogstkonsesjoner som ikke oppfylte kongolesisk lov.

Greenpeace avslørte tildelingen av to nye ulovlige hogstkonsesjoner mot slutten av fjoråret. Tildelingen ble gjort av den tidligere miljøvernministeren i DR Kongo. Norge reagerte sterkt avtalebruddet. Kongos myndigheter kansellerte disse i forrige uke. Tre andre ulovlige konsesjoner som Kongo selv oppdaget ble også inndratt.

Kart over den kongolesiske regnskogen og områdene miljøaktivister mener kan være truet av nye hogstkonsesjoner. Illustrasjon: Rainforest Foundation
Publisert: 15.07.2017 05.41.23 Sist oppdatert: 15.07.2017 05.50.54