:rel:d:bm:GF10000375563
Under tørken i 2016 mistet mange familier i store deler av Somalia husdyrene sine. En ny tørke har nå rammet det østafrikanske landet, og hjelpeorganisasjoner frykter en gjentagelse av krisen i 2011 der 260 000 mennesker mistet livet. Foto: Feisal Omar / Reuters / NTB Scanpix Foto: FEISAL OMAR

– Krisen i Somalia forverres raskt

Norge øremerker nå 64 millioner bistandskroner for å hindre hungersnød i Somalia.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 14.02.2017 10:00:24

Somalia er igjen rammet av en alvorlig tørke som raskt kan utvikle seg til hungersnød. Hele seks millioner mennesker trenger nå matbistand, ifølge FN-tall.

Som Bistandsaktuelt skrev i forrige uke risikerer over 30 millioner mennesker i Øst-Afrika og Jemen å ikke ha tilgang på nok mat i 2017.

Ifølge det amerikanske varslingsnettverket Famine Early Warning System Network (FEWS), som publiserer jevnlige oversikter over matsituasjonen i verden, er det nå risiko for sultkatastrofe i Somalia, Sør-Sudan og Jemen.

En kvart million døde

Tørke og konflikt har ført til at 14 millioner mennesker står uten trygg tilgang til mat i Jemen, og tallet er ventet å stige. I tillegg er altså 17 millioner mennesker rammet i Øst-Afrika, ifølge FEWS som også trekker fram regionen som grenser til Tsjadsjøen i Nigeria som svært utsatt.

Sist gang Somalia var rammet av en lignende situasjon var i 2011. Den gang førte sult til at mer enn 260 000 menneskeliv gikk tapt. Halvparten av de som døde var barn. Kombinert med konfliktene i landet drev tørken også hundretusener på flukt.

Denne gangen rammer krisen nesten hele landet og dermed flere mennesker og dyr enn for seks år siden. Siden den humanitære situasjonen de siste månedene er dramatisk forverret, har norske myndigheter nå valgt å øremerke 64 millioner til å hindre en ny sultkatastrofe i det kriseherjede landet.

Og behovene er enorme. Ifølge FN-organisasjonen OCHA er nødhjelpsappellen for Somalia i 2017 på mer enn 800 millioner amerikanske dollar.

Prioritet nummer én

– Krisen forverres raskt. Rapporter om at stadig flere mennesker rammes av mangel på vann og mat, at de store elvene tørker ut og at dyr og buskap dør er illevarslende, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

En av årsakene til at de humanitære konsekvensene under tørken i 2010/11 ble så ekstrem var at verdenssamfunnet kom i gang med hjelpearbeidet for sent. Samtidig som tørken rammer Somalia har landet nylig valgt ny president, Adullahi Mohamet Farmajo.
 
– Jeg er glad for at Somalias nyvalgte president, Mohammed Abdullahi Farmajo, har sagt at støtte til de tørkerammede er prioritet nummer én. Det er viktig å sikre at mennesker i nød faktisk kan få tilgang til hjelp. Den ustabile sikkerhetssituasjonen og væpnet konflikt er fortsatt et betydelig problem, ikke minst i de hardest rammede områdene der hjelpen trengs mest, sier utenriksminister Brende.

Den oppskalerte norske innsatsen vil ifølge UD gå til FN, Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) og norske humanitære organisasjoner som har mange års erfaring med humanitær bistand i Somalia.

Svært bekymret

I en fersk pressemelding påpeker Røde Kors at det nå haster å få ut hjelp og at ICRC allerede har trappet opp nødhjelpen og startet med utdeling av matrasjoner i deler av Puntland og i sør-sentral Somalia. Sammen med søsterforeningen Somalia Røde Halvmåne, som driver helseklinikker i hele Somalia er Røde Kors svært bekymret for mangelen på regn.

– Nomader må reise lenger for å finne mat til seg selv og dyrene sine, noe som er spesielt vanskelig for de yngste barna og de eldre. Dette fører også til økt konflikt, fordi de må reise inn i nye områder av Somalia. I de hardest rammede områdene har også prisen for vann økt kraftig, noen steder en tre-dobling av prisene.

Ifølge UD bidro Norge i fjor med nærmere 400 millioner kroner i bistand til Somalia, deriblant med innsats til matsikkerhet gjennom WFP og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Norge bidrar også gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF), som har satt av 150 millioner kroner til Somalia for 2017.

Publisert: 14.02.2017 10:00:24 Sist oppdatert: 14.02.2017 10:00:24