Oljeselskapet Tullow Oil har funnet store forekomster av olje i det nordlige Kenya. Foto: Tullow Oil fra pressemeling

Oljefunn skaper spenning i Turkana

Store oljefunn i Kenyas fattigste fylke, nordvest i landet, kan bli en velsignelse eller en forbannelse.

Av Sophie Mbugua / IRIN Sist oppdatert: 10.11.2017 07.05.19

Rebecca Ekale tror ikke det vil komme noe godt fra det svarte gullet, som snart skal bringe enorme rikdommer til tørre Turkana, det fattigste fylket i Kenya.

– Jeg er ikke interessert i olje, sier seksbarnsmoren til IRIN. Hun står utenfor huset sitt i landsbyen Lomokamar.

Som mange andre gjeterbønder er Ekale hardt rammet av en kraftig og langvarig tørkeperiode: Knoklene etter 16 geiter ligger på bakken like ved.

Men livet her er hardt selv i relativt gode tider. Rundt 90 prosent av fylkets 1,3 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensa, og om lag 80 prosent har aldri gått på skole. Fylket har kronisk mangel på basistjenester og det er få muligheter til å skaffe seg et levebrød, bortsett fra det usikre husdyrholdet.

Men samtidig ligger det ufattelige rikdommer under bakken i fylket: Anslagsvis 750 millioner utvinnbare fat med olje. I 2021 skal det etter planen være byggestart på en 820 kilometer lang rørledning fra Turkana til kysten av Kenya, til en pris av vel to milliarder dollar.

I løpet av noen år er virksomheten ventet å tilføre Kenyas statskasse mange milliarder dollar hvert år. Minst fem prosent av inntektene (det er en heftig krangel om tallet) skal øremerkes berørte lokalsamfunn, og 20 prosent skal gå til fylkesregjeringen, et organ opprettet etter at grunnloven av 2010 ga økt lokalt selvstyre.

Meningene er delt mellom dem som mener oljeboomen vil være en vei til velstand for Turkana og de som frykter at oljeproduksjonen vil forsterke eksisterende konflikter drevet av mangel på beiteland og vannressurser.

– En ren forbannelse

Ekale har allerede tatt sitt standpunkt.

– Det har ikke brakt oss annet enn forbannelse, sier hun, mens ei stikkende lukt driver gjennom hjemplassen hennes.

Stanken kommer fra avfall fra oljeboring som dumpes bare to kilometer unna, sier Ekele.

– Det dreper geitene våre, og verken den nasjonale regjeringen eller fylkesmyndighetene har kommet oss til unnsetning, klager hun.

Andre lokale innbyggere forteller at når det regner blir vannkilder forurenset av kjemikalier, som gjør dyrene deres syke.

Tullow Oil, det britiske selskapet som oppdaget oljeforekomstene i Turkana i 2012, opererer i områder på til sammen 48000 kvadratkilometer, leaset fra forskjellige kenyanske fylkesregjeringer. I noen blokker er Afrika Oil med som partner.

Leting og evaluering av eventuelle funn skjer i mange tilfeller på steder som ligger i lokale allmenninger i Turkana.

Ett av disse funnstedene ligger 14 kilometer fra Ekales hjemplass. Tullow nekter for at de slipper ut giftige kjemikalier, men sier til IRIN at de midlertidig lagrer slamrester fra boringen. Det skjer på en måte som er godkjent av nasjonale myndigheter. Selskapet gjennomfører også analyser av sosiale og miljømessige konsekvenser før de starter nye prosjekter, opplyser Tullow.

 

 

Hindrer ferdsel

I tillegg til striden om avfall, klager mange over at oljeinstallasjonene hindrer ferdselen

– Dyra våre mister tilgang til beiteområder, forklarer Ekale.

Bøndene i Turkana er avhengig av å kunne gjete dyreflokkene over lange avstander for å komme til steder med nok vann og, siden de er kresne i matveien, tilstrekkelige mengder av den rette sorten gress. Oljeinstallasjonene er bare en av mange barrierer for denne “strategiske mobiliteten”.

Steder der oljeutvinningen allerede er i gang, i South Lokichar Basin, er blitt gjerdet inn. Tullow har ikke spesifisert eksakt hvor mye land det gjelder.

Gjeterbonden Thomas Nyapid driver også et program for fredsbygging og bærekraft i fylkeshovedstaden Lodwar. Ifølge han tar ikke Tullow nok hensyn til den lokale dynamikken. For eksempel har South Lokichar Basin lenge blitt brukt som reserve-beiteland i tørketida.

– Ingen fortalte oss, før oljeoperasjonene tok til, hva som var på gang. Og ingen var interessert i å forstå hvordan vi brukte landet og hvordan det ville påvirke oss, sier han til IRIN.

Francis Opiyo, en Nairobi-basert spesialist på klimaendringer, motstandsdyktighet og katastrofeforebygging, forklarer hvor viktig det er med egne beiteområder for tørkesesongen.

– Når de blir gjerdet inn på grunn av oljeleiting, må gjeterne drive dyra til områder der det bare vokser beite i regntida, eller til områder som ofte er konfliktfylte.

Det er umulig å vite omfanget av dette problemet, for kenyanske myndigheter har ikke kartlagt Turkanas beiteområder i detalj. Men sesongbruken av de ulike områdene er velkjent i lokalsamfunnene: Deres levekår avhenger av det.

Det er uklart i hvor stor grad rørledningen fra Turkana vil forstyrre migrasjonsruter og tilgang til beiteland, eller hvordan land som blir ekspropriert skal bli fullt ut og rettferdig kompensert, særlig fordi det er lokale allmenninger, eid i fellesskap av lokalsamfunnene.

Chris Adjele, direktør for pastoralt landbruk i fylkesregjeringen, forteller IRIN at spørsmålet om kompensasjon må avklares før det gis grønt lys for byggingen av rørledningen. Men han legger til at fylket ikke kan betale ut noe som helst før det begynner å få sin del av inntektene.

 

Profitt og tap

Turkana har allerede merket mange av godene som kommer med oljebrønnene: Jobber, forretningsmuligheter og infrastruktur – som alle bidrar til å dempe de økonomiske virkningene av klimaendringer og delvis til å fylle hullene etter sentrale regjeringers unnlatelsessynder.

Tullow, som sier de er stolte over å ta sitt samfunnsansvar på alvor, har brukt om lag fire millioner dollar på sosiale prosjekter knyttet til vann, helse, utdanning og miljø i Kenya. Ekales landsby mottar for eksempel ukentlige vannforsyninger fra selskapet. Men det har sine gode grunner.

Tullow vedgår at det går med tre-fire fat vann for å utvinne ett fat olje. Når utvinningen starter for alvor, vil dette vannforbruket trolig forverre lokal vannmangel i et tørkeutsatt område.

Til sitt forsvar sier selskapet at dette spørsmålet nå blir undersøkt, og at alle opsjoner vil bli vurdert for å sikre at alle sosioøkonomiske virkninger er forstått og avdempet før utvinningen.

Vanntanker til lokalsamfunn er et kortsiktig tiltak fra selskapets side, skriver Tullows kommunikasjonsdirektør Edward Mungatana i en e-post til IRIN. Regjeringens støtte er nødvendig for å sikre løsninger på lang sikt, legger han til.

 

Risikerer konflikter

En studie om Turkana, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Earth Systems Dynamics i 2015, advarer om at “uinnfridde lokale forventninger om vann, arbeidsplasser og utvikling skaper en betydelig risiko for voldelig konflikt mellom lokalsamfunn og det opererende oljeselskapet”.

Slike voldsepisoder har det allerede vært flere av.

I juni 2017 måtte for eksempel Tollow gi opp forsøk på å frakte olje til havna i Mombasa med tankbil, etter at ansatte ble hindret tilgang til boresteder, og etter at arbeidere fra et annet selskap ble angrepet mens de utbedret en vei til oljefelt.

Eksporten skal gjenopptas i desember, forutsatt at et omstridt lovforslag blir vedtatt. Det er forsinket fordi president Uhuru Kenyatta insisterer på at lokalsamfunns andel av inntektene reduseres fra 10 til 5 prosent.

Voldsepisoder, særlig i form av kvegtjuveri, har lenge vært vanlig i Kenyas tørre områder. Men Augustine Lokwang, sikkerhetsrådgiver for fylkesregjeringen, forklarer at det de siste årene har utviklet seg til å bli kontrollert av karteller som er involvert i det voksende nasjonale kjøttmarkedet.

– Det er svært sannsynlig at bandittvirksomheten utvikler seg et skritt videre og blir olje-drevet. Skjulte bakmenn vil motiveres av ønsket om å få kontroll over oljeinntekter, og av lokal politikk, sier han til IRIN.

Dersom oljevirksomheten driver opp prisene på land i Turkana, slik noen frykter, vil det også øke konfliktpotensialet.

– Scenen er allerede klar. Dersom gjeterbøndene opplever seg som tapere som bare blir sittende igjen med skadevirkningene fra prosjektet, mens oljeinntektene havner hos andre, er det en kilde til konflikt, sier Lokwang.

Det tyngste ansvaret ligger her på kenyanske myndigheter, heller enn på Tullow.

Francis Opiyo oppfordrer fylkesregjeringen til å utarbeide et integrert system for landforvaltning, som avmerker sikre og bærekraftige beiteruter for å unngå konflikt.

– Dersom vi kan få en sikker og godt planlagt struktur for gjeterbøndene, kan vi få kontroll på konflikter og vold som oppstår på grunn av strid om stadig knappere ressurser, sier han.

Ved et veiskille

På spørsmålet om olje vil bli en velsignelse eller en forbannelse for folk i Turkana, svarer Lokwang:

– Kursen er ikke klar ennå. Vi har fortsatt muligheter til å påvirke den i retning det beste scenariet.

Forfatterne av en anerkjent studie om oljesektorens virkninger i Turkana fra 2016 trakk liknende konklusjoner. De konstaterte at oljevirksomheten kan gi mer arbeid og utvikling i regionen, men understreket samtidig at det er avgjørende å gi lokalsamfunn en stemme i viktige spørsmål og møte deres forventninger. Andre kritiske faktorer er å redusere tapt tilgang på land til et minimum og å redusere forurensing av vann og jord gjennom robust miljølovgivning.

Hvordan alle disse spørsmålene handteres, konkluderer avhandlingen, vil avgjøre om oljerikdommene vil føre til et “sunt og fredelig Turkana” eller til “en ond sirkel av voldelig konflikt, fattigdom og underutvikling”. Eller, som det usminket sies i teksten til en oppsummerende grafikk: Det kan lede til borgerkrig.

 

 

Om IRIN News

Denne saken er opprinnelig publisert av vår samarbeidspartner IRIN News, et nyhetsbyrå som har spesialisert seg på å dekke humanitære kriser. 

Den engelske versjonen av saken kan leses her.

IRIN er ikke ansvarlig for oversettelsen.

Rebecca Ekale med knoklene etter 16 geiter og sauer som døde under av en kraftig og langvarig tørkeperiode. Foto: Sophie Mbugua
Publisert: 09.11.2017 11.14.25 Sist oppdatert: 10.11.2017 07.05.19