Theun Hinboun, Laos. Kraftverk deleid av SN Power
Stakraft og Norfund skiller lag etter 15 års samarbeid om vannkraft i utviklingsland. Bildet er fra et kraftverk i Laos som drives av Theun-Hinboun Power Company. Norfund overtar nå hele den norske eierandelen i dette kraftverket og investeringer i en rekke andre land.

Statkraft og Norfund skiller lag innen vannkraft

Statkraft trekker seg helt ut av vannkraft i Afrika og Sørøst-Asia og Norfund tar over. Byttehandelen innebærer at milliardverdier i kraftproduksjon i utviklingsland skifter hender og at 15 års samarbeid er over.

SN Power er et norsk investeringsselskap som eier andeler i kraftverk i Filippinene, Laos, Zambia og Panama. I tillegg arbeider selskapet med planer om nye utbygginger i en rekke land, blant annet Rwanda, Myanmar og Uganda. SN Power har inntil nå vært eid av Norfund og Statkraft i samarbeid, med 50 prosent hver.

I en byttehandel skal imidlertid Norfund nå ta over hele selskapet. Byttet gjennomføres ved at Norfund overfører sin eierandel på 18,1 prosent i et annet selskap, Statkraft IH Invest (SKIHI), til Statkraft. SKIHI har vannkraftverk i Peru, Brasil, Chile, India og Nepal. Norfund trekker seg nå ut av disse investeringene.

 

Større andel i fattige land

Byttet innebærer at Norfund får en større andel av sine investeringer i fattigere land. Statkrafts gjenværende investeringer blir i større grad konsentrert i mellominntektsland, i tillegg til selskapets omfattende investeringer i kraftverk i Europa og Norge.

I tillegg til å bytte bort eierandeler skal Norfund også betale Statkraft en kontantsum. Partene avviser å opplyse om hvor mye penger som er involvert i handelen, eller hvor mye SN Power er verdsatt til.

I årsberetningen for 2016 er verdien av SN Power bokført til 1,2 milliarder dollar eller 10,1 milliarder norske kroner etter valutakursen ved årsskiftet. Om denne verdien hadde vært lagt til grunn, ville byttehandelen vært verdt 5 milliarder kroner. Det reelle beløpet er antagelig høyere.

 

Raskere endring enn planlagt

Norfund har hatt som langsiktig strategi å gradvis flytte investeringer i vannkraft i mellominntektsland over mot lavinntektsland og Afrika sør for Sahara, påpeker administrerende direktør Kjell Roland i Norfund. Byttehandelen som nå er vedtatt innebærer at disse endringene skjer mye raskere enn planlagt.

– Dette skulle egentlig skje i flere runder fram til 2023. Vi har nå framskyndet det fordi Statkraft har endret sin strategi. Dette gjør vi fordi Statkraft opplever Afrika som spesielt krevende og risikabelt og vil samle seg om færre land, sier Roland til Bistandsaktuelt.

– Da er en sivilisert skilsmisse best, sier han.

Norfund og Statkraft har gjennom SN Power samarbeidet om vannkraftutbygging i utviklingsland i 15 år. Det samarbeidet er nå slutt.

– Beklager du denne skilsmissen?

– Vi skulle gjerne hatt med oss Statkraft videre, men aksepterer at Statkraft må gjøre sin vurderinger og velge sin strategi, sier Roland.

Han har tidligere advart mot at norske selskaper skremmes bort fra investeringer i utviklingsland på grunn av et skarpt fokus fra media og kontrollinstanser som gjør at faren for omdømmetap blir stort om selskaper trår feil i fattige land.

 

Vil være i færre land

– Statkrafts strategi innen internasjonal kraftproduksjon er å bygge sterkere posisjoner i færre markeder. Samtidig vil vi utvide porteføljen vår til å omfatte både vann-, vind- og solkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

Statkraft er Norges største produsent av vannkraft og er heleid av den norske staten. Pressetalsmann Lars Magnus Günther i Statkraft opplyser til Bistandsaktuelt at selskapet har til hensikt å opprettholde og videreutvikle satsingen i Sør-Amerika (Peru, Chile og Brasil) og Sør-Asia (India og Nepal).

Det har lenge vært et mål å få norske vannkraftprodusenter til å investere i Afrika sør for Sahara, der to av tre innbyggere mangler tilgang på strøm. Nå trekker Statkraft seg ut, uten at noen nye kommer inn.

SN Power skal opprettholdes som eget selskap. Norfund er på sikt åpne for nye kommersielle investorer til erstatning for Statkraft som nå trekker seg ut.

­­­– Dersom vi finner gode partnere kan det komme inn nye eiere, sier Roland.

Norfund samarbeider fortsatt med kraftselskapet BKK om investeringer i Zambia og Panama. BKK er den største energiprodusenten på Vestlandet. Tidligere deltok også TrønderEnergi i samarbeidet, men selskapet solgte seg ut i 2014.

SN Power

- Statkraft og Norfund har gjennom selskapet SN Power samarbeidet om utbygging av vannkraft i utviklingsland.

- SN Power ble etablert for 15 år siden og har gått gjennom store endringer underveis. I dag eier selskapet andeler i tre kraftverk på Filippinene, ett i Laos, to i Zambia og ett i Panama. I tillegg arbeider selskapet med planer om ny utbygging i en rekke land, blant annet Rwanda, Myanmar og Uganda.

- Norfund overtar nå hele Statkrafts andel i SN Power og blir eneeier. Byttet skjer ved at Norfund overdrar eierandeler i kraftverk i Peru, Brasil, Chile, India og Nepal til Statkraft. I tillegg skal Norfund betale Statkraft en kontantsum.

- Partene holder salgssummen og verdifastsettelsen av selskapet hemmelig.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef Statkraft
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.
Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund.
Publisert: 29.09.2017 09.19.52 Sist oppdatert: 29.09.2017 09.19.53