Kirkens Nødhjelp ønsker å sette utviklingspolitikken på dagsorden i valgkampen. Foto: Speed, Jan Martin

Terningkast 1 og 3 til regjeringspartiene

Kirkens Nødhjelp mener både SV og KrF har en politikk for å skape en rettferdig verden som står til terningkast 6. Hjelpeorganisasjonen har vurdert partiprogrammene forut for valget.

Av Jan Speed og Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 11.08.2017 06:38:39

I likhet med tidligere år har Kirkens Nødhjelp gjennomgått partiprogrammene til alle partiene på Stortinget for å «se hvilket parti som har den beste politikken for å skape en mer rettferdig verden». De har tatt for seg partienes holdninger til:

  • FNs bærekraftsmål
  • Klima-spørsmål og Paris-avtalen
  • Bruk av Oljefondet til investeringer i utviklingsland og unotert fornybar energi
  • Land for land rapportering av skatt og tiltak mot skatteflukt
  • Norsk våpeneksport
  • Illigitim gjeld

I en kommentar til rapporten som Kirkens Nødhjelp skal legge fram på Arendalsuka skriver organisasjonen at «gjennomgangen viser generelt at det største engasjementet for store, globale spørsmål fins i de minste partiene på Stortinget. På begge sider av den politiske midtstreken er det partier som har en god og fyldig utviklingspolitikk, som tar innover seg hva bærekraftsmålene betyr. Blant de største partiene derimot finner vi dels manglende interesse, dels direkte dårlig politikk. Hos de største partiene er områder som gjeldsslette, internasjonal handel og våpeneksport knapt omtalt.»

Dårligst i organisasjonens rangering er Fremskrittspartiet, mens Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti er på topp.

 

Dette er Kirkens Nødhjelps vurderinger:

 

Arbeiderpartiet – terningkast 4

«De konkrete tiltakene er for få og for svake på felter som klima, gjeld og våpeneksport. Arbeiderpartiet har vært aktive i bistandsdebatten den siste tiden, men det er behov for å utbrodere utviklingspolitikken ytterligere.»

Høyre – terningkast 3

«Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har holdt en høy profil rundt FNs bærekraftsmål. Og dette partiprogrammet går inn for et ambisiøst og viktig mål: En helhetlig plan for hvordan Norge skal oppnå disse. Desto mer påtakelig blir avstanden mellom mål og middel.»

Fremskrittspartiet – terningkast 1

«Verdensborgere flest kommer dårlig ut av Fremskrittspartiets politikk. På samtlige utviklingspolitiske områder står så vel tiltakene som analysene til stryk. Det er bra at Frp har noe politikk på et viktig område som gjeld, men løsningen er lite ambisiøs og trenger å oppdateres.»

Senterpartiet – terningkast 4

«Når Senterpartiet nå går fra å være et lite til et mellomstort parti, så er det på tide at partiet skaffer seg en mer utbrodert utviklingspolitikk. På felt som bærekraftsmål, bistand og delvis skatt og handel er det ganske bra, men på for mange områder har Senterpartiet lite eller ingenting å melde i utviklingspolitikken.»

Sosialistisk Venstreparti – terningkast 6

«SV har gjort hjemmeleksa og har vedtatt et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program.»

Kristelig Folkeparti – terningkast 6

«KrF leverer et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program. Et eksempel til etterfølgelse for partiets friere på begge sider av midtstreken.»

Venstre – terningkast 5

«Venstre har mye god utviklingspolitikk å by på. Vi har noen merknader på blant annet skatt, men på de fleste områder har Venstre med seg de viktigste momentene i utviklingspolitikken.»

Miljøpartiet de grønne – terningkast 5

«MDG har kommet ganske langt i utviklingspolitikken de siste fire årene. Nå er mye god politikk på plass på mange områder, med et lite stykke igjen på områder som gjeld og handel.»

Les hele rapporten til Kirkens Nødhjelp

 

Subjektiv vurdering?

– Er det gitt at den utviklingsmodellen som Kirkens Nødhjelp legger til grunn for vurderingene er den som skaper mest rettferdighet i verden – er ikke dette en svært subjektiv vurdering?

– Kirkens Nødhjelps utgangspunkt er at vi trenger en helhetlig og samstemt innsats for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi vurdert åtte kriterier som favner veldig bredt. Bistand, klima, skatt, handel, gjeld og våpeneksport er blant kriteriene. Vi mener at disse åtte områdene er viktige felt hvor norske politikere kan gjøre en innsats for å redusere fattigdom og ulikhet i verden, sier Lisa Sivertsen, leder for Politikk og Samfunn i Kirkens Nødhjelp, til Bistandsaktuelt.

– Er det ikke en fare for at Kirkens Nødhjelp lett blir oppfattet som venstrevridd?

– Alle partiene har blitt vurdert utfra de samme kriteriene. De to partiene som har fått toppkarakter, Krf og SV, viser at det finnes masse god utviklingspolitikk på begge sider av midtstreken. Venstre og MDG får også positiv vurdering fra oss. Så håper vi at de partiene som ikke har fått like gode terningkast vil jobbe med å forbedre sin utviklingspolitikk i neste periode. Ingenting ville gledet oss mer enn å se en positiv utvikling også i politikken til for eksempel Fremskrittspartiet, sier Sivertsen.

 

FrP: – KN føler seg truet

Fremskrittspartiet kommer aller dårligst ut i KNs vurdering av partienes bistandspolitikk. Jørund Rytman, bistandspolitisk talsmann i FrP, slår imidlertid hardt tilbake mot organisasjonens terningkast.

– Jeg antar at KN føler seg truet av FrP. FrP har vært konstante kritikere av bistandsindustrien. KN er helt avhengige av millionoverføringer over statsbudsjettet hvert år. Det er i deres interesse å snakke opp énprosent-målet og å snakke ned FrP, skriver Rytman i en epost til Bistandsaktuelt.

Han mener det viktige er om bistanden virker eller ikke og om den på sikt kan bidra til at land blir kvitt avhengigheten av bistand. Da er det mindre viktig om norsk bistand utgjør én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), mener Rytman:

– I Afghanistan har de store bistandsstrømmene ført til omfattende korrupsjon og til at landet har blitt et av verdens mest bistandsavhengige. At KN mener at FrPs bistandspolitikk er dårlig bare fordi vi ønsker en mer ansvarlig pengebruk, er ikke seriøst.

Han mener også at KN velger å overse FrPs innsats i regjeringen. Han viser til at regjeringen har økt norsk nødhjelp, gitt mer til utdanning og konsentrert bistanden om færre land.

 

Flere rapporter

Kirkens Nødhjelp er en av de fem største norske bistandsorganisasjoner og mottar flere hundre millioner kroner i offentlig støtte hvert år. Flere andre organisasjoner kommer med rapporter neste uke under Arendalsuka der de vurderer ulike sider ved utviklingspolitikken.  Redd Barna kommer med et «Partibarnometer» der de har gått gjennom alle partiprogrammene og vurdert hvor gode de er på politikk for å realisere barns rettigheter.

Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant for Høyre og norsk representant i det europeiske parlamentarikernettverket for reproduktiv helse og utvikling. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre mener vurderingen er selektiv og snever 

Kirkens Nødhjelps terningkast er basert på kriterier som er lite treffende for helheten i norsk bistandspolitikk, mener Høyres Heidi Nordby Lunde. Tirsdag møter hun til debatt under Arendalsuka. 

Den profilerte høyrepolitikeren er kritisk til KNs rapport og mener organisasjonen har gjort sine vurderinger basert på snevre problemstillinger. En av dem er hvordan partiene stiller seg til å bruke av den store pengebingen til Oljefondet til utviklingsformål.

– Når det gjelder å bruke pensjonspenger fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) til det som reelt sett er bistand, ikke investeringer for å sikre pensjoner, så er det hovedsakelig SV og KrF som er for dette, og de eneste som vil skåre fullt, skriver Norby Lunde i en epost til Bistandsaktuelt.

– Jeg tror ikke det er stort flertall i befolkningen som har lyst til å risikere egne pensjoner på usikre investeringer i land med store demokratiutfordringer og høy korrupsjon, legger hun til.

Stortingsrepresentanten ønsker økt debatt om utviklingspolitikk velkommen, men mener KNs rapport er «litt for selektiv og snever».

Har økt bistanden

Under Arendalsuka skal Nordby Lunde tirsdag delta på frokostdebatt om utviklingspolitikk i regi av nettopp KN. Hun mener at Høyre har mye å være stolt over etter fire år i regjering.

– Høyre har i regjering økt bevilgningene til både langsiktig bistand og humanitær hjelp. Syria, jenters utdanning, innsats i sårbare stater, jobbskaping og helse er prioritert, og vil bli videreført. I tillegg er miljø, klima, menneskerettigheter og likestilling tverrgående hensyn i norsk bistand, påpeker hun.

Nordby Lunde viser til at én prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) har blitt avsatt til bistand hvert eneste år i regjeringsperioden.

H/FrP-regjeringen har doblet bevilgningene til utdanning, og statsminister Erna Solberg har arbeidet aktivt for å løfte saken høyere opp på den internasjonale agendaen. Nordby Lunde mener rapporten fra KN utelater dette:

– Statsminister Erna Solberg høster mye anerkjennelse for den jobben hun gjør, særlig for jenters og kvinners rett til utdanning. Synes ikke KN dette er viktig?

Stolt over Brende

Hun mener at regjeringen også har all grunn til å være stolt over støtte for å sikre kvinners reproduktive helse, og at også dette temaet forsvinner i KNs rapport.

– Selv er jeg veldig stolt over at Børge Brende kom så raskt på banen da USA gjeninnførte den såkalte munnkurv-regelen som er en trussel mot kvinner og jenters seksuelle rettigheter, skriver hun.

Publisert: 11.08.2017 06:27:08 Sist oppdatert: 11.08.2017 06:38:39