Natalia Kanem, leder i FNs befolkningsfond, er svært bekymret for munnkurven Trump-administrasjonen krever av organisasjoner USA skal samarbeide med. Konsekvensene rammer særlig unge kvinner. Foto: UNFPA

Trump-regel skader FNs arbeid for unge kvinner

Lederen i FNs befolkningsfond, Natalia Kanem, er svært fortvilet over Trumps abort-munnkurv. Hun sier at USAs tilbakekalling av støtte har gått hardt ut over organisasjonens arbeid.

– Effekten av munnkurvregelen er at vår evne til å handle er redusert. Det sier Natalia Kanem, som er leder i FNs befolkningsfond (UNFPA) til Bistandsaktuelt.

Kanem, som også er visegeneralsekretær i FN, sier at UNFPA merker svært godt at USA har trukket tilbake sin støtte.

Den globale munnkurvregelen, global gag rule, krever at internasjonale hjelpeorganisasjoner som får støtte fra amerikanske myndigheter ikke skal tilby eller informere om abort. Dersom de ikke vil føye seg, mister de USAs økonomiske støtte. Munnkurvregelen ble først vedtatt i 1984, og gjeninnført av Trump-administrasjonen i mai i år.

Den er gjort gjeldende for en større del av USAs bistand enn tidligere. Avisa The Washington Post meldte tidligere i år at en gjenninføring av regelen vil innebære restriksjoner på nærmere ni milliarder dollar i finansiering av globale helsetjenester, mot tidligere 600 millioner dollar.

 

Langtrekkende konsekvenser

– Munnkurvregelen fører til uønskede svangerskap og ofte utrygge aborter, som igjen fører til økt dødelighet for unge mennesker. Derfor har dette langtrekkende effekter, sier UNFPA-direktøren:

– USA støttet oss med 69 millioner dollar. Med den støtten kunne vi hvert år hindret tusenvis av kvinner fra å dø i barnefødsler, forhindret en million uønskede svangerskap og hjulpet mange av de som sliter med skader etter fødsler.

– Vårt arbeid blir påvirket fordi vi jobber med familieplanlegging og med å redusere uønskede svangerskap. Vårt arbeid fører til at over 295 000 farlige aborter blir forhindret hvert år, legger hun til.

Kanem sier at også annet arbeid blir påvirket av at USA har kuttet overføringene:

– Selv om tilbaketrekkingen av midler skyldes én sak, rammer det alt vårt arbeid. Også vårt arbeid i konfliktområder og i områder der det har vært tørke, oversvømmelser, jordskjelv eller orkaner.

 

Hadde godt samarbeid

– Alle regjeringer har selvfølgelig lov å fatte egne beslutninger, men dette kom som en overraskelse, sier Kanem.

Hun sier UNFPA hadde et godt samarbeid med den amerikanske hjelpeorganisasjonen USAID – særlig når det gjaldt familieplanlegging. Hun forteller at UNFPA arbeider i 155 land og at virksomheten er svært omfattende

Kanem er også bekymret over at munnkurven rammer internasjonale frivillige organisasjoner. 

– Mange av disse organisasjonene er uunnværlige. Vi samarbeider tungt med flere av disse, sier hun.

Kanem frykter tilbakeslag i arbeidet med familieplanlegging.  Hun viser til et gammel afrikansk ordtak: «Hvis du lukker øynene for fakta, vil du lære ved tilfeldigheter.»

– Unge mennesker skal ikke bli tvunget til å lære ved tilfeldigheter. Det burde være en rett å kunne skaffe seg informasjon om familieplanlegging og seksualitet. Sex er en vakker del av livet. Unge må ha tilgang på informasjon, slik at de kan navigere i dette landskapet og ta gode avgjørelser, sier Kanem.

 

Konferanse i Oslo

Hun er i Oslo for å åpne en stor internasjonal konferanse om seksualundervisning. Norge har sagt ja til å være vertskap for konferansen sammen med FNs befolkningsfond. Konferansen samler deltakere fra myndigheter og sivilsamfunn fra over 60 land. Formålet er å utveksle erfaringer for å fremme god seksualundervisning på landnivå.

Kanem peker på at omlag 95 prosent av ungdomssvangerskapene i verden er i utviklingsland. Dette er steder der unge ofte ikke får seksualundervisning, enten fordi det ikke er på pensum, eller fordi de ikke går på skole.  Mangelen på informasjon og tabuene har konsekvenser.

– I verden som helhet har stadig flere kunnskap om hvordan de skal beskytte seg mot uønskede svangerskap. Det er vel et framskritt?

– Ja, det har vært store framskritt. En ny rapport fra FP2020-initiativet, som UNFPA og Norge er en del av, viser at de siste fem årene er antallet kvinner som bruker prevensjon i verden steget med nesten 40 millioner. Dette har vi tatt del i og er veldig stolte av. Men det er fremdeles 200 millioner kvinner som ikke har tilgang på tjenester innen familieplanlegging. For at kvinner skal kunne ta del i samfunnslivet og bidra til økonomien, er det grunnleggende å kunne kontrollere sin egen fruktbarhet. Det vil si bestemme når, hvor og med hvem du vil bli gravid.

 

Må slutte på skolen

– Konsekvensen kan bli at de må slutte tidlig med skole og utdanning for å ta vare på egne barn?

– Ja. Det er en av grunnene til å unges svangerskap bekymrer meg. Hvis du er en ung kvinne som vokser opp i et utviklingsland og vil bli herre over egen framtid, er nøkkelen til dette: Utdanning, utdanning og utdanning!

– Å ha utdanning beskytter faktisk helsen din. Og mødres utdanning hjelper også neste generasjon. For eksempel viser det seg at barn av kvinner med fullført utdanning har bedre kosthold, sier Kanem, og legger til:

– Utdanning beskytter også mot andre problemer som barneekteskap, kjønnslemlestelse og vold mot kvinner.

 

Berømmer Norge

UNFPA-sjefen sier at høy dødelighet ved svangerskap og fødsel er tegn på at det er noe galt i svangerskapsomsorgen. For hver kvinne som dør, er det mange flere det har gått galt med. Mange får skader under fødselen og sliter med store problemer med underlivet resten av livet. Komplikasjoner ved svangerskap og fødsel er den vanligste dødsårsaken for kvinner mellom 15 og 19 år i verden i dag.

Hun berømmer Norge for å ha støttet UNFPAs arbeid mot mødredødelighet.

– Vi har reddet så mange liv. Det betyr også at vi har reddet mange nyfødte, sier Kanem.

– UNFPA har fokusert mye på familieplanlegging. Prevensjon må være lett tilgjengelig for alle som trenger det, enten du bor i en landsby eller på en øy. Du skulle ikke være nødt til å gå milevis for å få tak i det, sier Kanem, som peker på at det har kommet nye og bedre prevensjonsmidler.

Hun trekker spesielt fram hormon-implantatet, fordi det er et prevensjonsmiddel som gir effekt over lengre tid.

 

River ut sider fra boka

– I mange land er lærerne flaue over å gi seksualundervisning. Det kan være av kulturelle eller religiøse grunner. Og selv om seksualundervisning står på pensum blir det gjemt bort. Ett eksempel; i det svært katolske Øst-Timor er seksualundervisning på pensum. Men det blir sjelden undervist i. Mange lærere blir så flaue at de river de aktuelle sidene ut av bøkene. Når man ikke får informasjon om slike ting, er det ikke rart mange blir ufrivillig gravide.

Konferansen i Oslo hadde som mål å utvikle et «veikart» for at unge mennesker over hele verden skal få tilstrekkelig informasjon om familieplanlegging. Denne planen skal kunne brukes i alle verdens regioner. 

Les mer:

 

Kjønn og helse

  • Om lag 120 millioner jenter i verden (mer enn ti prosent) har opplevd å bli tvunget til sex eller blitt utsatt for vold fra partneren i løpet av livet.
  • Omlag 20 prosent av alle kvinner (mellom fem og ti prosent av mennene) oppgir at de har blitt utsatt for seksualisert vold som barn.
  • Over 200 millioner kvinner og jenter har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.   
  • Nesten 750 millioner kvinner ble gift før de fylte 18 år.
  • Komplikasjoner i forbindelse med fødsler og svangerskap er den viktigste årsaken til dødsfall blant de mellom 15 og 19 år.
  • Hvert år oppstår omlag 333 millioner nye tilfeller av kurerbare kjønnssykdommer. Flest blant de mellom 20 og 24 år, men tett fulgt av de mellom 15 og 19 år.
  • I Øst-Europa og Sentral-Asia har antall nysmittede av hiv mellom 15 og 24 år økt med omlag 12 prosent mellom 2010 og 2016. 

Kilde: UNFPA

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 15.12.2017 12.47.29 Sist oppdatert: 15.12.2017 12.47.30