Utenriksminister Børge Brende mener norsk utenrikspolitikk må bli mer tilpasningsdyktig.

Veivalg-meldingen: Økt bistand til sårbare stater og Vest-Balkan

En betydelig opptrapping av bistand til sårbare stater i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel. En dobling av bistand til Vest-Balkan. Nye ambassader i Tunisia og Mali. Opprette egen AU-ambassadør. Utarbeidelse av en egen strategi for sårbare stater.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 21.04.2017 11:23:24

Dette inngår i den nye Veivalg-meldingen som ble lansert torsdag. Regjeringen har siden høsten 2015 arbeidet med en bred gjennomgang av norsk utenriks og sikkerhetspolitikk. Resultatet er nå samlet i Stortingsmeldingen «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk» som går i Statsråd fredag.

– Vi må trene opp vår evne til å håndtere det uforutsette og de nye utfordringene vi møter internasjonalt, sa utenriksminister Børge Brende under lanseringen.

Han trakk fram økende ustabilitet, krisene og konfliktene i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel.

– Land i sårbare situasjoner kan raskt bli land som bryter sammen. Det er en enorm utfordring, sa Brende. Derfor varslet han:

  • En betydelig økning i bistanden til sårbare staten.
  • Utarbeidelse av en egen strategi for sårbare stater.
  • Etablere nye norske ambassader i Tunisia og Mali.

– Noen av de mest fattige lever i sårbare stater. Det er mulig for Norge å følge fattigdomsorientering som er basis for norsk utviklingspolitikk og samtidig satse på sårbare stater. Norge vil ta et større ansvar i Tsjadsjø-landene og i Nord-Afrika, sa Brende.

Utenriksministeren trakk også fram den negative utviklingen i flere land i Vest-Balkan: Montenegro, Serbia, Kosovo, Makedonia og Bosnia-Herzegovina.

– Her kan det eksplodere raskere enn vi tror. Vi foreslår en dobling av bistanden til Vest-Balkan, sa Brende.

Han mente denne bistanden kan brukes til styrking av frie medier, demokrati og kvinners rettigheter.

Ulf Sverdrup fra Norsk utenrikspolitisk institutt mener at den nye meldingen åpner for å se litt mer på sikkerhetssiden ved sårbare stater.

– En strategi for sårbare stater skal primært hjelpe de fattigste og mest utsatte, men det kan også ha andre positive bieffekter, sa Brende.

Fredsarbeid

I stortingsmeldingen går det fram at Norge vil bidra til å styrke FNs og AUs evne til å oppdage potensielle konflikter tidlig og raskt iverksette forebyggende tiltak. Men medlingen påpeker at både FN og AUs fredssstyrker må forbedres og reformeres. Regjeringen  varsler at de vil utnevne en egen AU-ambassadør for å styrke Norges strategiske partnerskap og samarbeid med AU. Regjeringen  varsler at de vil tilføre norsk freds- og forsoningsdiplomati mer ressurser.

Norge skal ifølge meldingen fortsatt bidre med penger og mannskap til FNs operasjoner. Norge vil prioritereå sende høyt kvalifisert personell fra politi og forsvar samt etterspurte nisjekapasiteter.

"Vi skal delta med personell som kan bidra til å bygge kapasitet i justis- og sikkerhetssektoren i vertslandet. Norge skal være en pådriver for inkludering av kvinner i fredsoperasjoner," heter det i Veivalg-meldingen.

Publisert: 20.04.2017 09:55:55 Sist oppdatert: 21.04.2017 11:23:24