Mark Malloch-Brown
Globalt næringsliv har store muligheter for lønnsomme og bærekraftige investeringer fram mot 2030, ifølge tidligere FN-topp Mark Malloch-Brown. Han leder en internasjonal kommisjon som skal mobilisere næringslivet til å investere i FNs bærekraftsmål. Foto: Albin Lohr-Jones / Sipa USA / NTB scanpix

Vil ha næringslivet på barrikadene for global utvikling

FNs bærekraftsmål vil gi muligheter for lønnsomme investeringer på minst 12 000 milliarder dollar årlig, ifølge internasjonal rapport. Det mobiliseres for et bærekraftig næringsliv.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 16.02.2017 14:42:13

Mark Malloch-Brown er tidligere leder for FNs utviklingsfond (UNDP). Nå leder han en internasjonal kommisjon som skal få næringslivet med på å virkeliggjøre FNs nye bærekraftsmål innen 2030.

Å etablere en «bevegelse av næringslivsledere» som skal arbeide for et mer bærekraftig næringsliv er et av målene til den tidligere FN-toppen.

– Det er vel og bra at slike som meg snakker om bærekraft, men forretningsfolk hører mer på andre forretningsfolk, sier Malloch-Brown til Bistandsaktuelt.

Derfor er kommisjonen satt sammen av næringslivsfolk.

Vil åpne nye markeder

Kommisjonen rommer blant annet den kinesiske internettmilliardæren Jack Ma, den britisk-sudanesiske mobilgründer Mo Ibrahim og fra Norge Yara-direktør Svein Tore Holsether. Better Business, Better World heter kommisjonens rapport, som ble lagt fram på elitetoppmøtet World Economic Forum i Davos i Sveits tidligere i år. Her er det gulrot, ikke pisk, som er det viktigste verktøyet.

De 17 bærekraftsmålene rommer ifølge rapporten et stort økonomisk potensial på minst 12 000 milliarder dollar årlig innen 2030, tilsvarende 10 prosent av verdens forventede brutto nasjonalprodukt. De kan også gi rom for 380 millioner nye jobber innen 2030, heter det.

Rapporten tar for seg fire sektorer: Energi, Byer, Mat og landbruk og Helse og velvære. Innenfor disse sektorene pekes det på 60 ulike forretningsområder der privat næringsliv kan gjøre lønnsomme investeringer og samtidig oppfylle FNs bærekraftsmål.

Eksempler er ren energi og gjenvinning, rimelige boliger, telemedisin og reduksjon av matsvinn.

Ønsker seg en global «pakt»

Kommisjonen ønsker seg dessuten at de store selskapene i ulike globale bransjer skal bli enige om en felles forståelse av hva som er akseptabel forretningsdrift og hva som ikke er det. I samspill med forbrukerne kan slike selskaper sette spillereglene for hele bransjer. De skal ganske enkelt si nei til å konkurrere ved å for eksempel drive lønninger nedover for sine underleverandører eller ved å hogge ned regnskog.

– La oss tenke oss en sektor, som landbruk eller energi, der 60 prosent av omsetningen blir dekket av en slik «pakt». Da kan man anta at konsumentene vender seg bort fra de resterende 40 prosent, sier Malloch-Brown til Bistandsaktuelt:

– Det er to måter du kan få næringslivet til å ta på seg utfordringen om å bærekraftig utvikling. Én måte er om du overbeviser myndighetene til å lage et globalt regelverk som er så effektivt at alle følger det: Om du slipper ut CO2, får du skatt. Om du bruker barnearbeid, ender du i fengsel. Men jeg tror rett og slett at det ikke vil fungere i dagens verden. Det må i stedet gjøres ved at næringslivsledere selv bestemmer seg for å legge ut på denne ferden, ut fra en kombinasjon av forretningsmuligheter og følelsen av at det er moralsk nødvendig, sier han.

Malloch-Brown mener at det er rom for en dose idealisme i dagens globaliserte verden, og viser til at store selskaper som kan vise til at de står for noe, også er de som tiltrekker seg de beste hodene.

Mener Norge kan ligge i tet

Tidligere i uka ble kommisjonens rapport presentert for et norsk publikum på et møte i Oslo hos Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreket at bærekraftsmålene retter seg mot alle, næringslivet inkludert.

NHO-direktør Kristin Skogen sa at norske selskaper er takket være høy kompetanse og vektlegging av ansvarlighet er godt plassert for å gripe mulighetene som åpner seg.

– Dette kan sette mange norske selskaper i front av utviklingen, sa hun.

– Bevegelsen finnes allerede

DNV GL (tidligere kjent som Det Norske Veritas) er et av selskapene som har innlemmet bærekraft i visjonen for selskapet. Grønn skipsfart og fornybar energi er blant konsernets sentrale forretningsområder.

Konserndirektør for bærekraft i DNV GL, Bjørn Kj. Haugland, mener at mange i næringslivet har fått øynene opp for mulighetene som ligger i bærekraftsmålene. Slik sett finnes det allerede en bevegelse for bærekraft i næringslivet. Utfordringen er å få med flere.

– Det er en for liten gruppe som i dag engasjerer seg i bærekraftig utvikling. Det påligger denne gruppen et større ansvar for å nå ut. Vi må også engasjere den delen av næringslivet som ikke er så aktive i dag, sier han.

Haugland tar til orde for å engasjere ungdom. Han sier at han ofte ser de samme, kjente ansiktene på konferanser om bærekraft i næringslivet, og mener det er viktig å få med nye aktører.

– Det er 5000 dager igjen til 2030. Det er behov for å øke innsatsen og engasjere en mye større del av samfunnet og også en større del av næringslivet, sier han.

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1, 25 dollar dagen.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre og fremme god helse og sunnhet for alle aldersgrupper
 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring
 5. Oppnå likestilling mellom kjønn, og myndiggjøre kvinner og jenter
 6. Sikre bærekraftig forvaltning og tilgang til vann og sanitæranlegg for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig og bærekraftig energi som alle kan ha råd til
 8. Fremme varig, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosetninger inkluderende, robuste og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftig forbruk- og produksjonssystemer
 13. Ta aktivt og umiddelbart ansvar for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte
 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere erosjon og trygge artsmangfoldet
 16. Fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn for bærekraftig utvikling med effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivå
 17. Styrke mulighetene for bærekraftige tiltak og globale partnerskap for bærekraftig utvikling

(Kilde: FN-sambandet)

Publisert: 16.02.2017 14:42:13 Sist oppdatert: 16.02.2017 14:42:13