Barn som blir født i Afrika sør for Sahara i dag har utsikter til et mye lengre liv enn de som ble født for ti år siden, viser en ny rapport fra FNs utviklingsprogram. Bildet er fra landsbyen Siratogo, sør i Mali. Foto: Nina Bull Jørgensen

Afrikanere lever lenger, nesten alle barn begynner på skolen og færre er fattige

Barn som blir født i Afrika sør for Sahara i dag vil leve sju år lenger enn de som ble født i 2006, rapporterer FNs utviklingsprogram (UNDP).

– Fattigdomsnivået, særlig blant barn, er overveldende. Samtidig er det utrolig å se hvor mye det er mulig å få til i kampen mot fattigdom. I India alene har hele 271 millioner blitt løftet ut av «flerdimensjonal» fattigdom på bare ti år, sier UNDPs øverste leder Achim Steiner.

Lever 7 år lenger

De nyeste tallene fra UNDP viser at det er gjort betydelige fremskritt i utviklingen i alle verdens regioner, inkludert i Afrika sør for Sahara. 

Mellom 2006 og 2017 økte for eksempel forventet levealder med over 7 år i Afrika sør for Sahara og nesten 4 år i Sør-Asia. Siden 1990 har disse regionene opplevd en økning på 11 år i forventet levealder.

I tillegg kan dagens skolebarn forvente å gå tre og et halvt år lenger på skolen enn det skolebarn kunne i 1990. Og tallet på barn som meldes inn i grunnskolen er nærmere 100 prosent.

Fattigdom i flere dimensjoner

UNDP har i sin nye fattigdomsindeks, the Multidimentional Poverty Index (MPI),  utvidet fattigdomsbegrepet til å gjelde mer enn bare gjennomsnittsinntekt per innbygger. Indeksen inkluderer dimensjoner som helse, utdanning, levestandard, tilgang til rent vann, sanitær og ernæring. 

1,3 milliarder mennesker i verden lever i «flerdimensjonal fattigdom», ifølge indeksen som ble lansert 20. september. Dette tilsvarer nesten en fjerdedel av befolkningen i de 104 landene som 2018 MPI er beregnet for.

Av disse lever nesten halvparten (46 prosent) i ekstrem fattigdom, det vil si at de mangler minst halvparten av de nevnte dimensjonene.

Halvparten av de som lever i flerdimensjonal fattigdom er barn, ifølge UNDP.

Andel fattige i India halvert

«Selv om tallene fra UNDP tegner et dystert bilde av hvor mange som fortsatt henger etter i utviklingen, viser statistikken også at fremgang kan skje raskt – med riktig tilnærming», heter det i en pressemelding fra UNDP

India er det første landet som har blitt målt på flerdimensjonal fattigdom over tid. Indeksen viser at andelen fattige i landet er nesten halvert, fra 55 prosent til 28 prosent, i perioden 2006-2016.

– Den flerdimensjonale fattigdomsindeksen gir en større forståelse av de mange ulike måtene folk opplever fattigdom på.  Dette gir et nytt perspektiv på den globale fattigdommens omfang og karakter. Samtidig blir vi minnet om at det å utrydde alle typer fattigdom langt fra er umulig, sier UNDP-leder Achim Steiner.

Human Development Index (HDI) 2018 viser fremgang i menneskelig utvikling

  • Den globale trenden viser fortsatt fremgang i menneskelig utvikling, og mange land beveger seg oppover på indeksen. 
  • Den globale forventede levealderen har økt med nesten sju år siden 2012 – Afrika sør for Sahara og Sør-Asia viser størst fremgang. 
  • Sør-Asia opplevde den raskeste HDI-veksten blant utviklingsregionene med en økning på 45,3 prosent siden 1990.
  • Afrika sør for Sahara har opplevd en 35 prosent vekst i HDI siden 1990.
  • Norge, Sveits, Australia, Irland og Tyskland topper rangeringen av 189 land og territorier. Mens Niger, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Chad og Burundi scorer lavest på indeksen som måler nasjonal utvikling innen helse, utdanning og inntekt.
  • 59 av 189 land tilhører gruppen av land med veldig høy menneskelig utvikling. Dette er ti mer enn i 2010.
  • 38 land har «lav menneskelig utvikling». For åtte år siden var det 46 land i denne kategorien. 
  • De siste fem årene er Irland det landet som har klatret flest plasser på rangeringen med sine 13 plasser opp. Tyrkia, Den dominikanske republikk og Botswana har også vist sterk utvikling og har alle klatret åtte plasser. 
  • Den største tilbakegangen i menneskelig utvikling har skjedd i konfliktfylte land: Syria falt flest plasser på rangeringen, hele 27 plasser, etterfulgt av Libya (26) og Jemen (20).

Publisert: 21.09.2018 12.37.47 Sist oppdatert: 21.09.2018 12.37.48