Hogst og nedbrenning av den brasilianske regnskogen har økt betydelig det siste året, hevder den brasilianske organisasjonen Imazon. Bildet er fra delstaten Para, nord i Brasil. Foto: Andre Penner/ AP photo/ NTB scanpix

 

Miljøforskere varsler økt avskoging i Brasil

Hogsten i viktige deler av brasiliansk Amazonas har økt med nærmere 40 prosent sammenlignet med forrige skogår, anslår den brasilianske organisasjonen Imazon. Myndighetene i landet bestrider tallene. Regnskogfondet mener det er for tidlig å konkludere.

Husdyrhold og kvegdrift er årsaken til mer enn 60 prosent av avskogingen, ifølge Imazon – Institutt for mennesker og miljø i Amazonia. Avskogingen skal i stor grad ha skjedd på private landområder, men også innenfor vernede områder og urfolksterritorier.

Organisasjonens forskere peker også på at småbranner og selektiv hogst har vært svært ødeleggende, og at denne typen avskoging har økt med hele 220 prosent.

Imazon var blant de første organisasjonene som fikk penger fra det norskfinansierte Amazonasfondet. Den brasilianske organisasjonen overvåker og forsker på utviklingen i Amazonia, som er den brasilianske delen av regnskogen. Organisasjonen kommer hvert år med en parallellrapport om avskoging, som et alternativ til myndighetenes egne tall. 

Positiv trend snudd

I fjor viste tallene en positiv utvikling, og det så ut til at myndighetene hadde lykkes i å redusere avskogingen med 20 prosent. Men nå er Imazon igjen bekymret for utviklingen. 

Deres tall viser nå at avskogingen har økt med 39 prosent de siste tolv månedene, sammenliknet med foregående tolvmåneders-periode. Området som skal være hogget ned er på størrelse med Østfold fylke, rundt 4000 kvadratkilometer.  

«Nå ser vi igjen tilbakeslag, en dreining i svært negativ retning. Tidligere har avskogingen skjedd mest i Amazonas ytterkant, men nå ser vi at det også skjer dypere inn i hjertet av Amazonas. Dette er en trend som er viktig å sette en stopper for med én gang», sier Imazon-forsker Carlos Souza Jr. til avisa Jornal Do Brasil. 

Juni i år var den verste måneden, ifølge den brasilianske organisasjonen. Da ble hele 1169 kvadratkilometer med regnskog ødelagt. Dette er det høyeste nivået på avskoging siden organisasjonen begynte med sine månedlige rapporter i 2007.


Presidentvalg påvirker

Det er presidentvalg i Brasil i år, og det kan være noe av forklaringen på at avskogingen øker, mener Imazon-forskeren Carlos Nunes. Han er intervjuet av den brasilianske tv-stasjonen TV Globo. I år har det vært spesielt mye uro rundt presidentvalget. 

«Historisk sett har vi observert at i valgperioder har myndighetene mindre kontroll og fokus på arbeidet med å redusere avskogingen», forklarer Carlos i et tv-innslag. 

Miljøvernministeren i Brasil Edson Duarte uttaler i samme tv-innslag at han ikke har tiltro til tallene fra Imazon. 

«Vi har situasjonen under kontroll, og våre tall indikerer på ingen måte en økt avskoging», sier Duarte. 

Han opplyser at myndighetene vil offentliggjøre sine egne tall på slutten av året. 

Tallene fra Imazon ble offentliggjort fredag i forrige uke, to uker etter at myndighetene kunngjorde at Brasil allerede hadde møtt sine klimagass-mål satt for 2020. 

– Ingen pålitelig indikasjon på totalbildet

Imazon setter søkelys på viktige tendenser, mener tidligere leder av Regnskogfondet.  Samtidig påpeker han at de konkrete tallene fra Imazon kan være misvisende for totalbildet.

– Det er viktig å være klar over at Imazon bruker en annen metode enn det offisielle brasilianske romforskningsinstituttet INPE, som myndighetene baserer sine tall på. Organisasjonens satellittovervåking dekker ikke hele Amazonasområdet. De konsentrerer seg om de delene av Amazonas der det skjer flest endringer i skogdekket, sier spesialrådgiver Lars Løvold i Regnskogfondet. 

Ifølge den tidligere lederen i den norske organisasjonen har Imazons foreløpige tall aldri gitt noen pålitelig indikasjon på hva den totale årlige avskogingen i brasiliansk Amazonas vil bli.

– Dersom siste års avskoging i Amazonas hadde ligget rundt 4000 km2, som nyhetssakene i brasilianske medier om de ferske Imazon-tallene forteller, burde vi alle feire. Det ville nemlig vært ny rekord i lav avskoging, sier han. 

Han mener likevel at andre deler av Imazons rapporter er interessant lesning:

– De viser at en betydelig del av avskogingen er i ferd med å flytte seg fra Amazonas' ytterkant til hjertet av regnskogen, og det er særdeles bekymringsfullt. Den kraftige økningen i skogforringelse som de dokumenterer – altså økningen i plukkhogst, som svekker skogen, og spredt avskoging på områder over noen få mål – er det også viktig å gripe tak i. Dette er en type ødeleggelse som det er vanskeligere å overvåke enn storskala avskoging, men som likevel bidrar sterkt til å undergrave Amazonasregnskogens evne til å opprettholde seg selv.

Løvold peker på at Imazon også gir interessante data om hvor avskogingen skjer. 

– Det meste skjer innenfor privateiendommer, men også på offentlig grunn, der myndighetene ikke har besluttet hva den skal brukes til, og til en viss grad også innenfor verneområder og enkelte urfolksterritorier. Men når det gjelder den overordnede trenden, tror jeg det er sannsynlig at siste års avskoging vil vise seg å bli omtrent som foregående år – altså rundt 7000 kvadratkilometer. Det er selvfølgelig alt, altfor mye, men vil ikke representere en kraftig økning, sier Løvold.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.08.2018 14.07.49 Sist oppdatert: 27.08.2018 14.07.50