Ansiktsmaling i et aktivitetssenter i flyktningleiren al-Fari'ah.

Bistand øremerket funksjonshemmede har krympet som andel av norsk bistand, viser ny rapport. Bildet er fra et aktivitetssenter i flyktningleiren al-Fari'ah i Palestina, som inngår i et lokalbasert rehabiliteringsprogram for barn og voksne. Ansiktsmaling er en populær del av aktivitetene. Jentene på bildet heter Miah Jabareen og Fatima Alahod.

Foto: Ken Opprann / Norad

Andel av bistand til funksjonshemmede krymper

Andelen av norsk bistand som er øremerket funksjonshemmede sakker akterut. Atlas-alliansen mener norske ambisjoner ikke følges opp i praksis.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 18.05.2018 09.44.52

Bevilgninger over bistandsbudsjettet til prosjekter øremerket funksjonshemmede har stått på stedet hvil siden tidlig på 2000-tallet. Det viser en rapport utført på oppdrag fra Atlas-alliansen, en paraplyorganisasjon for ulike organisasjoner som arbeider med bistand til funksjonshemmede.

I samme periode har den samlende norske bistanden økt kraftig. Det innebærer at andelen av norsk bistand som er øremerket funksjonshemmede har falt fra 1,0 prosent i 2000 til 0,36 prosent i fjor.

Rapporten er utarbeidet av svenske NIDS Development Services. Konsulentene har telt samtlige prosjekter i Norads database for 2013 til 2016 og dessuten brukt data fra tidligere år.

Samtidig med at bistand øremerket funksjonshemmede har stagnert, blir imidlertid hensynet til funksjonshemmede i økende grad inkludert i andre bistandsprosjekter innen områder som helse, utdanning og næringsutvikling. Dette kalles på engelsk «mainstreaming». Denne typen inkluderende bistand kommer i tillegg til den som er øremerket funksjonshemmede.

Ifølge den nye rapporten, som kan lastes ned her (åpner seg som pdf-dokument), utgjorde denne typen inkluderende bistand på papiret hele 7,5 prosent av norsk bistand i 2016. Andelen har økt kraftig de siste årene, men det kan være vanskelig å vite hva som skjuler seg bak tallene.

 

Har forpliktet seg på bærekraftmålene

Daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen mener at rapporten viser at Norges innsats ikke er god nok. Han viser til at Norge og resten av verden har forpliktet seg på FNs bærekraftsmål. Global utvikling skal omfatte alle.

– Med bærekraftmålene og agenda 2030 har verdens land blitt enige om at ingen skal utelates, og at vi må prioritere de som ligger lengst etter. Da kan man ikke nedprioritere bistanden til funksjonshemmede, sier Eriksen.

Han sier at det er én milliard funksjonshemmede i verden, og at 80 prosent av dem lever i fattige land. Eriksen viser til at Solberg-regjeringen i flere stortingsmeldinger har lagt vekt på behovet for å arbeide for inkludering av funksjonshemmede.

Han mener imidlertid at tallene viser at det er et godt stykke fra ord til handling.

– Vi ser ikke at ambisjonene har fått konkrete konsekvenser, og vi ser ikke at det som blir sagt om inkludering har fått betydning for funksjonshemmede i norsk bistand, sier Eriksen til Bistandsaktuelt.

 

Inkluderende bistand øker

Bildet er imidlertid sammensatt. Mens andelen av norsk bistand som er øremerket funksjonshemmede krymper, øker altså andelen av bistand der hensynet til funksjonshemmede er inkludert.

På det norske bistandsbudsjettet veier det tungt at Unicef og andre FN-organisasjoner nå definerer mange av prosjektene sine som inkluderende. Mye av norsk bistand går gjennom disse organisasjonene.

Atlas-alliansen mener at det er vanskelig å etterprøve hva det i praksis betyr å kalle et bistandsprosjekt inkluderende. Eriksen sier at økt inkludering er svært viktig. Det er imidlertid frykt for at inkludering eller «mainstreaming» kan bli en tomt slagord uten reelt innhold.

– «Mainstreaming» er svært viktig og det vi alle ønsker, det vil si inkluderende samfunn. Og vi ser mye bra inkluderingsarbeid fra organisasjonenes side nå. Men tiltak for «mainstreaming» kan bli en slags fasadeoppussing dersom vi ikke kan spore bruken av pengene og vite at det faktisk skjer inkludering i praksis. Det gjelder spesielt de store midlene som går til multilaterale organisasjoner, advarer Eriksen.

Tidligere undersøkelser har vist at kriteriene for å kalle bistand inkluderende er uklare.

 

– Ikke et fullstendig bilde

– Tallene i rapporten er basert på Norads offisielle database, men de gir ikke fullstendig bilde av innsatsen vår. Særlig gjelder dette vurderingen av prosjekter hvor hensynet til funksjonshemmede er integrert, heter det i en epost fra statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet (UD) til Bistandsaktuelt.

Ifølge UD arbeides det nå både i Norge og internasjonalt for å utvikle et bedre system for bistandsstatistikk på dette feltet.

– Vi har blitt bedre på å integrere hensyn til funksjonshemmede i utviklingspolitikken, og det antyder også rapporten. Vi har et godt samarbeid med Atlas-alliansen og verdsetter deres innsats og initiativ. Jeg leser rapporten som en oppfordring til å bli enda bedre, skriver Holte i eposten.

Holte understreker at øremerket bistand til funksjonshemmede lenge har vært prioritert i norsk bistand.

– Er norsk bistand til funksjonshemmede god nok?

– Vi kan alltid bli bedre, spesielt når det gjelder integrering av hensynet til funksjonshemmede i store programmer. For eksempel er funksjonshemmede ofte ekskludert fra tilgang til utdanning, helsetjenester og ernæringstjenester. Sårbare grupper er ofte stigmatisert og belastet med høye egenandeler, slik at tilgang til og bruk av helsetjenester begrenses, påpeker statssekretæren.

 

Ekstramidler til kvinner

Holte viser til at Norge jobber med inkluderende utdanning som en del av «ingen skal utelates»-agendaen. Norge støtter blant annet målrettede tiltak gjennom multilaterale partnere som Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Ifølge statssekretæren vurder regjeringen stadig nye, øremerkede tiltak. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram på onsdag, foreslo regjeringen en økning på 7,6 millioner kroner i Norges bevilgning til UN Womens fond mot vold. Pengene skal gå til funksjonshemmede kvinner og kvinneorganisasjoner.

Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen.

Statssekretær Jens F. Holte i Utenriksdepartementet.

Statssekretær Jens F. Holte i Utenriksdepartementet.

Foto: Fotograf Sturlason / UD
Publisert: 18.05.2018 09.44.51 Sist oppdatert: 18.05.2018 09.44.52