Copyright © fotograf

– Vi vil rendyrke Norad som et forvaltningsorgan med sentralisert ansvar for all teknisk tilskuddsforvaltning, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Vil rendyrke Norad i bistandsreform

Eget utviklingsdepartement blir det ikke. I stedet vil regjeringen rendyrke Norad som tilskuddsorgan i den nye reformen av norsk bistandsforvaltning. Men regjeringens reformplaner for Norad møter motbør i KrF.

Å få mer ut av kronene til bistand er hensikten med reformen, som regjeringen varslet i Jeløy-plattformen. Ansatte i UD og Norad ble orientert om arbeidet i egne allmøter onsdag.

– Vi vil rendyrke Norad som et forvaltningsorgan med sentralisert ansvar for all teknisk tilskuddsforvaltning. Det dreier seg om utbetaling, rapportering, evaluering og kontroll av alle midler brukt til bistand så vel som til utenrikstjenesten, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Norads hovedoppgaver i dag er faglig rådgivning, tilskuddsforvaltning, evaluering og informasjonsarbeid.  

Som et resultat av spissingen vil ansatte som jobber med faglige anbefalinger knyttet til politiske målsettinger for norsk bistand i framtiden samles i Utenriksdepartementet. Men forvaltningen av tilskuddsordninger til sivilsamfunnet vil fortsatte ligge hos Norad.

– Dette er ikke en rendyrking av Norad, men en radbrekking, mener KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

 

– Vingeklippet

Det er 14 år siden den forrige store reformen av norsk bistandsforvaltning. Den gang ble et 30-tall årsverk overført fra Norad til utenriksstasjonene. 2004-reformen førte til at Norad ble vingeklippet og at skillet mellom utenriks- og utviklingspolitikk ble mindre, sa Nupis Jon Harald Sande Lie til Bistandsaktuelt søndag.

I spørretimen på Stortinget i forrige uke slo KrF-leder Knut Arild Hareide fast at bistandskompetansen har forvitret, at forvaltningen er uoversiktlig og ineffektiv og at det er blitt en sammensausing av utenrikspolitiske og utviklingspolitiske prioriteringer.

På spørsmål om reformarbeidet medfører styrking eller svekkelse av Norad, svarer Astrup på nytt at det er snakk om «rendyrking».

– Hensikten er å få best mulig resultater og mest mulig effektiv forvaltning av norske bistandskroner. Etter hvert som bistanden øker vil kravene til god forvaltning bli større og større. Da trenger vi spesialkompetanse innen tilskuddsforvaltning – og den skal vi samle i Norad, sier han.

 

Tettere kontroll

Hvorvidt reformgrepene fører til færre eller flere årsverk i Norad vil ikke Astrup si noe om nå. Men han slår fast at det i dag er en grad av dobbeltarbeid og overlappende kompetanse i UD og Norad.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar i arbeidet sammen med utviklingsministeren. Organiseringen innad i UD vil også bli berørt av reformen.

– Uansett hva vi gjør med bistandsforvaltningen, så vil UD bli påvirket. Vi peker nå ut en retning, men har ikke låst oss til noen konklusjoner utover dette. Vi skal involvere de ansatte i UD og Norad på en god måte, sier Søreide.

 

Ikke eget departement

Kravet fra enkelte fagmiljøer om å opprette et eget utviklingsdepartement, vil ikke bli kvittert ut.

– Det ligger ikke i våre ønsker eller i mandatet til prosjektgruppen, sier hun.

Arbeidet skal være sluttført i løpet av uker og måneder, snarere enn år.

– Vi vil ha en god grundig prosess, men det skal samtidig være styringsfart. Vi skal konkludere så raskt som mulig, sier Astrup.

I alt ga Norge 34,1 milliarder kroner i offisiell utviklingshjelp i 2017. Av alle land mottok Syria mest, nærmere bestemt 1,07 milliarder – nødhjelp inkludert. 

KrFs Ropstad deler Astrups mål om å bruke bistandspengene mer effektivt.

– KrF har etterlyst en reform av bistandsforvaltningen, som styrker kompetansen og fjerner unødvendig dobbeltarbeid, sier han til NTB, men tilføyer:

– Det regjeringen nå skisserer vil derimot gjøre vondt verre: Bistandskompetansen vil forvitre og norsk bistand vil bli dårligere, mener han.

Publisert: 02.05.2018 14.14.25 Sist oppdatert: 03.05.2018 08.20.32