Illustrasjon: Norad

Mest bistand til land i krig og konflikt

De krigsherjede landene Syria, Afghanistan og Sør-Sudan fikk mest norsk bistand i fjor. Hele 54 prosent av norsk bistand ble kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner.

Kriser og konflikt preger bistandsstatistikken for 2017, der den største økningen er nødhjelp til land i konfliktområder.  I 2017 utgjorde nødhjelp 4,43 milliarder kroner, som tilsvarte 13 prosent av bistanden. Det er en økning på 653 millioner kroner fra 2016.

Dette viser tall som Norad presenterer i dag.

Over halvparten av nødhjelpen gikk til Midtøsten, hvor Syria (907 millioner), Libanon (368 millioner) og Jemen (265 millioner) var de største mottakerlandene.

Mye nødhjelp ble også gitt til Afrika, hvor landene som mottok mest nødhjelp var Sør-Sudan (317 millioner), Somalia (187 millioner) og Nigeria (174 millioner).

– Menneskeskapte kriser rammer hardt. Vi ser at behovet for nødhjelp øker. En del akutte konflikter og krisesituasjoner holder på så lenge at det også oppstår behov for mer langvarige tiltak, sier direktør i Norad, Jon Lomøy i en pressemelding.

De fem største mottakerlandene av bistand i 2017 fordelt på land var:

  • Syria - 1070 millioner kroner
  • Afghanistan - 621 millioner
  • Sør-Sudan - 604 millioner
  • Palestina - 584 millioner
  • Somalia - 547 millioner

De fire første var blant de fem største også i 2016. Ny blant de fem største i 2017 er Somalia, som i 2016 var trettende største mottakerland.

Brasil, som i årene 2012 til 2015 var største mottaker av norsk bistand, var i 2017 det tiende største mottakerlandet. Dette skyldes hovedsakelig reduserte utbetalinger til Amazonasfondet.

Multilaterale organisasjoner og norske sivilsamfunnsorganisasjoner var de viktigste kanalene for nødhjelp, og største partnere var Norges Røde Kors, Flyktninghjelpen og Verdens matvareprogram.

Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell utviklingshjelp i 2017. Dette tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt.

– Dette bekrefter Norges posisjon som en av de store giverne av bistand, sier Lomøy.

 

Multilaterale vinnere

I 2017 ble 54 prosent av bistanden kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner, en økning fra 43 prosent i 2016. Økningen skyldes både reduserte flyktningutgifter i Norge og en økning i bistandskroner kanalisert gjennom det multilaterale systemet - fra 16 milliarder kroner i 2016 til 18,4 milliarder i 2017.

Størst økning var det i bistanden gjennom Forest Carbon Partnership FacilityVerdens matvareprogram ogvaksinealliansen GAVI. 51 prosent av den multilaterale bistanden gikk til FN-organisasjoner, 17 prosent gjennom Verdensbankgruppen og 7 prosent til de regionale utviklingsbankene.

Statistikken som viser fordeling av bistanden på tema viser at kjernestøtte til multilaterale organisasjoner får 24 prosent av bistanden.

 

Mer til minst utviklede land

Afrika og Midtøsten mottok mest bilateral bistand, og andelen til disse regionene økte i 2017. De minst utviklede landene (MUL) mottok mest av den landfordelte bistanden i 2017, til sammen 6,06 milliarder kroner. 

- Skal vi nå bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom innen 2030 er det nødvendig å prioritere de fattigste landene. De nye tallene viser at Norge gjør nettopp det, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 

Mer til helse og utdanning

Andre viktige områder som opplever vekst er helse og utdanning.

Norge ga 5,12 milliarder kroner i helsebistand i 2017, en økning fra 4,7 milliarder kroner året før. Her inngår både bilateral og multilateral helsebistand. Største avtalepartnere var vaksinealliansen GAVI, Verdensbankgruppen og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

3,16 milliarder kroner i bilateral bistand gikk til utdanning i 2017. I tillegg kommer bistand til utdanning i humanitære kriser på 393 millioner. 

 

Fordeling på regioner

Nærmere 60 prosent av norsk bistand, rundt 20 milliarder kroner er ikke geografisk fordelt.

  • Afrika - 18 prosent, 6 milliarder kroner
  • Midtøsten - 10,7 prosent, 3,6 milliarder
  • Asia - 6,9 prosent, 2,3 milliarder
  • Amerika - 4,1 prosent, 1,4 milliarader
  • Europa - 1,6 prosent, 550 millioner

 

Klimabistand i 2017

Norsk bilateral klimafinansiering økte fra 3,55 milliarder kroner i 2016 til 3,73 milliarder kroner i 2017. Av dette var 3,01 milliarder til utslippsbegrensning, 442 millioner til klimatilpasning og 260 millioner til aktiviteter med satsing på begge deler. 

– I år er det elleve år siden Norge tok initiativ til et internasjonalt arbeid for å bevare regnskogen. Erfaringene viser at dette er et komplekst arbeid, men også at det er mulig å få til resultater. Innsatsen skal både bidra til å nå klimamålene, men også sette land i stand til å tåle klimaendringer som allerede er her, som bedre flomvern eller mer robuste kornsorter som tåler tørke og flom bedre, forteller Jon Lomøy.

Kirkens Nødhjelp er bekymret for at mange av de fattigste landene ikke får nok hjelp til å møte klimaendringene de står overfor.  

- Land som Norge, med historisk store klimagassutslipp og stor økonomisk kapasitet, har i Parisavtalen forpliktet seg til å hjelpe disse landene med klimatilpasning. Dessverre er norsk støtte til klimatilpasning fortsatt for lav. Mindre enn 12 prosent av den bilaterale klimafinansieringen gikk til tilpasning i 2017, til tross for enighet i Parisavtalen om at opp mot halvparten skal gå til tilpasning. Norge må trappe opp raskt dersom vi skal innfri dette. Her har den norske regjeringen en jobb å gjøre i 2018, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

 

Litt mer til sivilsamfunn

Bistand gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner økte også 2017 – fra 5,0 til 5,2 milliarder kroner. Av denne støtten gikk 38 prosent til nødhjelptiltak og 28 prosent til å styrke godt styresett i mottakerlandene. Største sivilsamfunnsorganisasjoner var Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna Norge.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.04.2018 05.22.46 Sist oppdatert: 09.04.2018 05.22.46