Krig og konservative holdninger er viktige grunner til at rundt 2,7 millioner jenter ikke får utdanning i Afghanistan. Men både myndighetene og bistandsgiverne må ta sin del av ansvaret, mener organisasjonen Human Rights Watch. Bildet er fra Jalalabad, sørøst i Afghanistan. 

Færre jenter går på skole i Afghanistan

Nærmere halvparten av alle afghanske barn går fortsatt ikke på skole, viser ny rapport. Krig, fattigdom og kjønnsdiskriminering er årsaker. Måten utdanningsbistanden blir gitt på har også noe av skylda, mener Human Rights Watch.

Av Tor Aksel Bolle og NTB Sist oppdatert: 13.06.2018 10.55.40

44 prosent av alle afghanske barn i alderen 7 til 17 år, til sammen 3,7 millioner, får i dag ikke skolegang.

2,7 millioner av disse barna er jenter, går det fram av en rapport FNs barnefond (UNICEF) har laget i samarbeid med den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID og tankesmia Samuel Hall.

17 år etter at USA invaderte landet og styrtet Taliban-regimet, faller nå andelen barn som går på skole. Det skjer til tross for massiv bistand fra giverland som Norge, øremerket utdanning i Afghanistan.

Bare 15 prosent av jentene i enkelte av provinsene som er hardest rammet av krigen mellom regjeringsstyrker og opprørere, går i dag på skole.

 

Kulturelt betinget

Sikkerhetssituasjonen alene har ikke skylden for dette, men også omfattende kulturelt betinget diskriminering av jenter i det dypt konservative muslimske landet, konkluderer rapporten.

Barneekteskap og mangel på kvinnelige lærere er også faktorer som gjør at mange familier ikke sender jenter på skolen, viser rapporten.

Situasjonen står i sterk kontrast til løftet Afghanistans nye makthavere ga etter USAs invasjon, om at alle afghanske jenter skulle få skolegang.

Ett av argumentene som hyppigst har vært benyttet av vestlige politikere for krigsdeltakelse i Afghanistan, også fra norske, var behovet for å sikre afghanske jenter skolegang, noe de i liten grad fikk under Taliban.

– Skolegang er en helt essensiell forutsetning for å bygge et sunt demokrati. Derfor er utdanning ett av våre aller viktigste satsingsområder – også i Afghanistan, sa tidligere utenriksminister Børge Brende (H) under et besøk i landet i fjor..

I tillegg til de 3,7 millionene som i dag ikke får skolegang, frykter UNICEF at ytterligere 300.000 barn vil droppe ut av skolen før året er omme.

 

– Verden ser en annen vei 

UNICEF-rapporten ligner funnene i en rapport som menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) publiserte høsten 2017.

–  Det et en utdanningskrise i Afghanistan, em krise som rammer jenter hardest. Og verden ser en annen vei, sier Heather Barr som er organisasjonens seniorforsker på kvinnerettigheter. 

HRW er enige med UNICEF at krig og konservative holdninger er viktige årsaker til at færre jenter enn gutter går på skolen. Men de legger også betydelige ansvar hos den afghanske regjeringen og bistandsgiverne. HRW mener det er problematisk at giverne i stadig større grad kanaliserer sin utdanningsbistand til afghanske myndigheter fordi myndighetene i liten grad prioriterer jenters utdanning.

I rapporten påpeke organisasjonen at å gi stadig mer av utdanningsbistanden til afghanske myndigheter er positivt med tanke på langsiktig bærekraft, men at det har medført at ikke-statlige organisasjoner som jobber spesifikt med jenters utdanning har fått mindre støtte.

HRW viser blant annet til at afghanske utdanningsmyndigheter har 5260 skoler for gutter, men kun 2351 for jenter, altså under halvparten. De mener også at afghanske myndigheter gjør for lite for å utdanne kvinnelige lærere, i mange provinser er kun 20 prosent av lærerne kvinner.

 

– Må stille krav

De fleste store giverlandene, Norge inkludert, gir mesteparten av sin utdanningsbistand via  Verdensbankfondet  Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Dette fondet støtter afghanske myndigheter. ARTF er i disse dager i ferd med å godkjenne en ny stor satsing på å øke kvaliteten i det afghanske utdanningssystemet, en satsningen som vil koste over to milliarder kroner. 

HRW mener de store giverne, som betaler for den nye utdanningssatsingen, må forlange at  de afghanske myndighetene gjør mer for å sikre at jenter får gå på skolen.

– Afghanske jenters utdanning er i fare med mindre giverne bruker bistanden til å sikre at den afghanske regjeringen tar problemet på alvor. Verdensbankens 300 millioners utdanningssatsing er vår beste mulighet til å snu utviklingen, sier Heather Barr i Human Rights Watch.

 

Publisert: 13.06.2018 10.55.39 Sist oppdatert: 13.06.2018 10.55.40