Halvparten av verdens flyktninger er barn. Her fra en leir for internt fordrevne i Somalias hovedstad Mogadishu. 

Rekordmange mennesker på flukt

I fjor endte det totale antallet flyktninger i verden på 68,5 millioner, ifølge en fersk rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det siste tiåret har tallet på mennesker som er tvunget på flukt, steget med over 50 prosent, fra 42,7 millioner i 2007 til 68,5 i 2017, ifølge rapporten.

Hver dag forlot nærmere 44.500 mennesker sine hjem. 

I alt ble 16,2 millioner menn, kvinner og barn fordrevet i 2017 – mens bare drøyt 5 millioner tidligere flyktninger kunne vende hjem.

Det betyr at hver 111. person i verden er flyktning – eller omtrent hele befolkningen i Thailand.

Det høye tallet står i sterk kontrast til det lave antallet flyktninger og asylsøkere som kom til Norge og andre europeiske land i fjor. Da kom det 3.546 asylsøkere til Norge.

Ikke siden 1995 har antall ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vannskille

Det er krig, konflikt og redsel for forfølgelse som driver de fleste på flukt. Nesten to av tre – drøyt 40 millioner – av dagens flyktninger har status som internt fordrevne i eget land, mens 25,4 millioner har flyktet over landegrensene, i all hovedsak til et naboland i nærområdet.

– Vi står ved et vannskille, mener UNHCR-sjef Filippo Grandi.

– Dersom vi skal lykkes med å håndtere flyktningstrømmen, trengs det en ny og langt mer helhetlig tilnærming slik at land og områder ikke blir stående alene med ansvaret, slår han fast i en pressemelding.

 

Ny strategi

Samtidig øyner han et visst håp og viser til at 14 land har gått sammen om en ny måte å håndtere flyktningkrisen på.

– Om noen måneder vil også en ny global plan for flyktninger være klar til å kunne vedtas av FNs hovedforsamling, sier Grandi og ber medlemslandene om å gi sin støtte til planen.

– Ingen velger å bli flyktning. Men vi kan velge hvordan vi vil hjelpe, understreker han.

 

Flest i sør

Trass i en utbredt oppfatning om at flyktninger drar til rike land i nord, viser UNHCR-rapporten det motsatte: Mer enn åtte av ti som er under UNHCRs beskyttelse, holder til i et utviklingsland.

Mange av disse er svært fattige, men får lite hjelp til å håndtere flyktningstrømmen, heter det i rapporten.

– Det vi behøver nå, er mer solidaritet og internasjonalt samarbeid, sier UNHCRs talsperson i Norden, Caroline Bach til NTB.

– Dersom Europa stenger dørene, tvinger vi fattige land til å ta alt ansvaret, i stedet for at vi alle bidrar sammen, sier hun.

Halvparten barn 

Tyrkia er per i dag det landet i verden som har flest flyktninger, 3,5 millioner, mens Pakistan og Uganda er på delt andreplass med 1,4 millioner hver. Libanon, med en befolkning på drøyt seks millioner, har tatt hånd om nesten én million flyktninger.

Ifølge UNHCR-rapporten er drøyt halvparten av alle flyktninger, 53 prosent, barn. Mange av dem er blitt skilt fra familiene sine og har ingen voksne omsorgspersoner rundt seg.

Rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, dagen før Verdens flyktningdag, viser også at nesten seks av ti flyktninger, 58 prosent, har søkt tilhold i byer, ikke i flyktningleirer.

 

Mennesker på flukt

  • I 2017 ble drøyt 16 millioner mennesker drevet på flukt. Det utgjør om lag 44.400 hver dag.
  • Det totale antallet flyktninger og internt fordrevne økte med 2,9 millioner til 68,5 millioner.
  • Av disse bor 24,5 millioner i flyktningleire utenfor landegrensene, 40 millioner er internt fordrevet, mens 3,1 millioner har søkt asyl i et annet land.
  • 85 prosent av flykningene under UNHCR-mandat holder til i utviklingsland.
  • Nesten 5 millioner flyktninger, langt færre enn antall nye, returnerte til sitt hjemsted i 2017.
  • Mer enn to av tre flyktninger, 68 prosent, kommer fra følgende fem land: Syria, Afghanistan, Sør-Sudan, Myanmar og Somalia.

(Kilde: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR))

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.06.2018 07.20.17 Sist oppdatert: 19.06.2018 07.20.18