Ny FN-rapport dokumenterer omfattende maktbruk fra indiske sikkerhetsstyrker i Kashmir.

Ny FN-rapport dokumenterer omfattende maktbruk fra indiske sikkerhetsstyrker i den indisk-kontrollerte delen av Kashmir. Bildet viser sammenstøt mellom steinkastende ungdommer og sikkerhetstyrker i utkanten av Srinagar i juni i år.

Foto: Javaid Naikoo

Sterke reaksjoner på FN-rapport om Kashmir

India og Pakistan reagerer sterkt på en FN-rapport som ber om en uavhengig gransking av drap på sivile i Kashmir. Rapporten dokumenterer omfattende maktbruk fra indiske sikkerhetsstyrker.

Av Javaid Naikoo / Kashmir Sist oppdatert: 06.07.2018 16.54.30

Zeid Ra'ad al Hussein, FNs høykommissær for menneskerettigheter, la i forrige måned fram en 49 sider lang rapport, den første i sitt slag, om brudd på menneskerettigheter og drap på sivile i den omstridte regionen Kashmir.

Parveena Ahangar leder menneskerettsorganisasjonen APDP, en forening for foreldre til ungdom som er forsvunnet. Hun fikk i fjor den norske Raftoprisen for sitt utrettelige arbeid for menneskerettigheter i Kashmir. Parveena kaller FN-rapporten en øyeåpner for verdenssamfunnet, og mener at den kan bidra til få sannheten om den langvarige konflikten i Kashmir opp i dagen.

­– Vi har i flere tiår bedt om en uavhengig gransking av menneskerettsbruddene her. FN-rapporten gir oss velkommen støtte. Vi ønsker at FN skal engasjere seg i Kashmir-konflikten og redde våre framtidige generasjoner fra å bli drept eller blindet av kulene fra indiske sikkerhetsstyrker, sier Parveena.

 

Nektes adgang til regionen

Både India og Pakistan nekter FN-representanter adgang til regionen. Jammu-Kashmir-koalisjonen for sivilsamfunn (JKCCS) mener FN-rapporten er svært viktig.

– Denne rapporten bekrefter at Jammu og Kashmir trenger økt oppmerksomhet og er et signal til regjeringene om at FN følger nøye med på den daglige voldsbruken og partenes rolle i konflikten. Det bekrefter også dokumentasjonsarbeidet som er blitt gjort gjennom flere tiår. Etter at FN har vært taus i mange år, har denne rapporten stor symbolverdi, sier JKCCS.

I rapporten kommer FNs høykommissær Zeid Ra'ad al Hussein med omfattende dokumentasjon om Kashmir-konflikten. Han stiller spørsmålstegn ved Indias bruk av loven om offentlig sikkerhet (PSA), og avdekker at loven er blitt brukt mot over 1000 personer i Kashmir fra mars 2016 til august 2017.

Overdreven maktbruk fra indiske sikkerhetsstyrker har ifølge rapporten kostet mellom 130 og 145 sivile livet fra juli 2016 til april i år. Militante grupper har i samme periode drept 20 sivile, blant dem aktivister fra etablerte politiske partier.

 

700 alvorlige øyeskader

Rapporten retter også søkelyset mot de indiske sikkerhetsstyrkenes bruk av såkalte pellet guns, en type lette haglegeværer, mot demonstranter. Våpenbruken har såret mer enn 6220 personer, og over 700 av dem har fått alvorlige øyeskader.

Den går også inn på de væpnede styrkenes spesielle fullmakter, som fører til at overgrep ikke blir straffeforfulgt.

Lokale gutter som slåss mot indisk styre blir stemplet som «ledere for væpnede grupper». Drapet på en mistenkt væpnet opprører i 2016 utløste omfattende protester. De ble slått ned med makt av sikkerhetsstyrkene, på en måte som førte til flere drepte og angivelige brudd på menneskerettighetene, ifølge rapporten.

FN-rapporten går detaljert gjennom menneskerettsbrudd knyttet til seksualisert vold, tortur, bortføringer, krenkelse av landrettigheter, restriksjoner av religionsfrihet og represalier mot menneskerettsaktivister. Dermed settes den langvarige Kashmir-konflikten igjen på dagsordenen.

 

Ber om en granskningskommisjon

Rapporten tar for seg både indisk- og pakistansk-administrert Kashmir, men vier størst oppmerksomhet til situasjonen i indisk-administrert Kashmir i perioden juli 2016 til april 2018.

FNs høykommissær konstaterer at den langvarige konflikten mellom India og Pakistan har frarøvet millioner av mennesker deres grunnleggende menneskerettigheter, og fortsetter å gjøre det.

– Derfor må en løsning på den politiske situasjonen i Kashmir også omfatte en forpliktelse til å få slutt på voldsspiralen og sikre at de skyldige for tidligere og pågående overgrep blir stilt til ansvar, samt gi oppreisning til ofrene, sier han.

– Derfor vil jeg be FNs menneskerettighetsråd vurdere å sette ned en granskingskommisjon som kan gjennomføre en grundig, uavhengig undersøkelse av påstandene om menneskerettsbrudd i Kashmir, sier Zeid Ra'ad al Hussein.

 

India avviser påstandene

India reagerer skarpt mot påstandene som framsettes, og avviser hele FN-rapporten.

– Det bør være en kilde til dyp bekymring for rådet at denne rapporten undergraver FN-konsensusen om terrorisme, og faktisk legitimerer terror ved å omtale organisasjoner på FNs terrorliste som væpnede grupper, sier Rajiv K. Chander, Indias ambassadør til FN i Genève, i en uttalelse.

Men Pakistan på sin side sier de vil legge til rette for den foreslåtte granskingskommisjonen i pakistansk-administrert Kashmir, dersom India gir FN-utsendingene tilsvarende tilgang til Jammu og Kashmir, ifølge talsperson Mohammad Faisal i det pakistanske utenriksdepartementet.

Indisk-administrert Kashmir har vært en konfliktsone mellom India og Pakistan helt siden 1947. De to landene har ført hele tre kriger om kontrollen over området.

Publisert: 06.07.2018 16.47.59 Sist oppdatert: 06.07.2018 16.54.30