Pågående telefonsalg rettet mot eldre har lenge vært et problem. En ny lov åpner nå for at telenfonselgere fra frivillige organisasjoner kan ringe selv om man har reservert seg mot slike telefoner. Forbrukertilsynet er bekymret. Illustrasjonsfoto

 

Frykter ny lov vil gi økt telefonsalg mot eldre

Forbrukertilsynet frykter at en ny lov innført ved årsskiftet vil føre til at særlig eldre blir utsatt for pågående telefonselgere fra frivillige organisasjoner. Forbrukertilsynets direktør gir råd om hvordan du kan beskytte deg og dine.

Lovendringen innført 1. januar i år betyr at frivillige organisasjoner har fått større muligheter til å ringe personer som har reservert seg mot oppringinger. Dersom du har gitt sporadiske enkeltbidrag til en frivillig organisasjon de siste tre årene, kan organisasjonen ringe deg for å be om pengebidrag, selv om du har spesifikt har meldt fra til Brønnøysundregisteret om at du ikke ønsker slike henvendelser.

Endringen har i realiteten gjort det enklere for frivillige organisasjoner å ringe til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg. Vi vet av erfaring at det er særlig eldre mennesker som mottar slike henvendelser. De bør være oppmerksomme på at de nå lettere kan bli kontaktet, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

 

Vedvarende problem

Pågående telefonsalg, utført av mindre seriøse aktører,  har lenge vært et problem i Norge. Mange organisasjoner har valgt å slutte med denne formen for innsamling. Men det er svært lukrativt og en del, særlig mindre seriøse organisasjoner, driver fortsatt med innsamling ved telefonsalg utført av kommersielle selskaper.

Flere av organisasjonene på Innsamlingskontrollens OBS-liste har i årevis samlet inn betydelige summer via telefonsalg. Det har også vært en rekke saker hvor det har visat seg at telefonsalgfirmaen har tatt 70-90 kroner av hver hundrelapp som er gitt av gavmilde nordmenn. 

Ofte er det eldre som blir utsatt for særlig frekke og pågående telefonselgere. I 2015 skrev Bistandsaktuelt for eksempel om en eldre kvinne som ble fakturert 55 000 kroner fra 25 ulike ideelle organisasjoner i løpet av fem måneder selv om hun hadde reservert seg mot telefonsalg. De fleste organisasjonene fortsatte å ringe den eldre damen selv om hun gjentatte ganger ba dem stoppe. En organisasjon fortsatte å sende fakturaer og å ringe etter hun hadde sendt syv  brev hvor hun ba dem holde opp.

I 2016 skrev vi om Laila Sansbæks mor som, til tross for at hun var minstepensjonist,  betalte rundt 80 000 kroner til ulike organisasjoner i løpet av 2010-2011. Datteren oppdaget dette og gjorde en omfattende jobb med å ringe organisasjonene for å stanse kjøret. Hun ga også moren hemmelig telefonnummer. I 2015 oppdaget hun imidlertid at telefonselgere, i hovedsak fra firmaet Bistandshuset, hadde begynt å ringe moren igjen og sende regninger. I løpet av noen få måneder hadde Sansbæks mor utbetalt rundt 9000 kroner til ulike organisasjoner. På ny måtte Sandbæk gjøre en omfattende oppryddingsjobb.

I 2016 skrev vi også om hvordan en telefonselger fra firmaet Bistandshuset sendte regning til 81 år gamle Irene Hagvåg. I brevet som fulgte med regningen takket telefonselgeren for den "hyggelige samtalen" med Hagvåg. Problemet var at 81-åringen hadde vært død i flere måneder da salgssamtalen angivelig skulle ha funnet sted.

 

Svært upopulært

Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) har dokumentert at nordmenn misliker å blir oppring av telefonselgere fra frivillige organisasjoner. Det er særlig de over 60 som misliker å bli oppringt, viser en undersøkelse fra 2015. Den aldersgruppen gir mest til gode formål, men blir også mest oppringt av telefonselgere.

– Min oppfatning er at det dreier seg om at en del eldre nok er mindre vant til å takle pågående selgere. De er nok også mer opptatt av å ha orden i økonomien og betale regningene sine enn det yngre er, sa forsker Ragnhild Brusdal til Bistandsaktuelt i 2015. 

Samme år begynte arbeidet med å lage en ny lov som blant annet skulle gjøre det vanskeligere for «useriøse» aktører å bruke telefonsalg. Forbrukerombudet, som ved nyttår i år byttet navn til Forbrukertilsynet, påpekte den gang at telefonsalg fra frivillige organisasjoner er «et betydelige forbrukerproblem» og anbefalte en rekke innstramminger i den nye loven: blant annet at telefonselgeres fra frivillige organisasjoners ikke lenger skal få lov til å ringe tidligere bidragsytere som om de har reservert seg mot telefonsalg.

Forbrukertilsynet ønsker også at frivillige organisasjoner skulle måtte innhente skriftlig tilbud og aksept på sine salg, slik bedrifter må. Og at telefonselgere fra selskaper som jobber for frivillige organisasjoner må oppgi hvor mye som faktisk går til formålet. Dette fordi mange telefonsalgfirmaer, som har avtaler med ideelle organisasjoner, tar 70-90 prosent av summen som blir gitt.

Men ingen av disse forslagene ment for å beskytte forbrukerne er tatt med i den nye loven som nå har trådt i kraft. Det er altså tvert imot blitt lettere for useriøse aktører å ringe eldre og andre som har reservert seg mot telefonsalg.

I lovforslaget Stortinget. som ble vedtatt i 2017, bruke Barne- og likestillingsdepartementet mye plass på å liste opp alle argumentene for en innstramning, og skriver: «Samlet sett taler forbrukerhensyn og reservasjonsordningens formål for at unntaket oppheves, kanskje i enda sterkere grad her enn i forhold til næringsdrivende.»
Men konklusjonen er likevel «at hensynet til frivillige organisasjoners samfunnsnyttige virksomhet må tillegges avgjørende vekt, selv om dette kan gå på bekostning av forbrukerhensyn. 

 

– Bekymret

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth er bekymret for at den nye loven ikke løser det vedvarende forbrukerproblemene knyttet til telefonsalg for frivillige organisasjoner. Hun ber særlig eldre mennesker være oppmerksomme på at de kan blir mer utsatt for pågående telefonselgere. 

– Mange synes det er vanskelig å si nei når de blir oppringt av pågående selgere som ber dem om å gi penger til gode formål. Derfor har de reservert seg mot telefonsalg. Når de da likevel blir oppringt, kan det oppleves som svært frustrerende, sier hun. 

– Et godt råd kan være å trekke pusten, og huske på at det er lov å si nei, sier Haugseth. 

Forbrukerdirektøren gir følgende råd de de som blir plaget av telefonselgere som samler inn penger: 

  • Sjekk først om du har reservert deg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret, og om reservasjonen også omfatter telefonsalg fra frivillige organisasjoner. Det andre, og mest effektive, er å reservere deg direkte hos organisasjonen som ringer deg.

 

  • Ønsker du ikke telefonsalg vil vi råde deg til å ta telefonen, og be den som ringer om å fjerne deg fra ringelisten. Organisasjonen skal respektere en slik intern reservasjon, også hvis du tidligere har gitt bidrag. Hvis de ikke gjør det, kan du sende inn en klage til Forbrukertilsynet.

 

  • Dersom du ikke rekker å ta telefonen, skal du nå kunne finne ut hvem som har ringt gjennom nummeropplysningstjenestene. Dette har tidligere vært en utfordring, men etter de nye reglene er det forbudt for organisasjoner å ringe fra et telefonnummer som ikke er søkbart.

 

 

Publisert: 08.02.2018 08.52.03 Sist oppdatert: 08.02.2018 08.52.04