Redd Barna mener det er bra at Norge har fått en utviklingsministeren som kan delta i viktige internasjonale fora. Her møter utviklingsminister Nikolai Astrup  Jin Liqun som er president i Asian Infrastructure Investment Bank. Foto: Utenriksdepartementet

Redd Barna: Grønt og gult kort for bistandspolitikken

For femte gang har Redd Barna vurdert regjeringens politikk for barn både i Norge og internasjonalt det siste året. Best karakter – et grønt kort – får regjeringen for den internasjonale satsingen på helse, utdanning og skatt.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 09.08.2018 06.30.34

– Det står respekt av regjeringens internasjonale innsats for barns utdanning og helse. Det er viktig fremover at denne innsatsen kommer de mest marginaliserte barna til gode, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Regjeringen får imidlertid gule kort for bistandspolitikken og klimapolitikken.
I dokumentet Barnometeret sier Redd Barna at en «god politikk for barn er politikk som innfrir alle barns rettigheter, som ikke diskriminerer, og som sørger for en helhetlig innsats for at barn skal overleve, lære og være trygge».

 

Grønt kort

Redd Barna mener regjeringen fortjener ros og grønt kort for en sterk internasjonal satsing på utdanning, helse og skatt. Organisasjonen mener Erna Solberg og co viser globalt lederskap innen helse og utdanning. De hilser regjeringens økt satsing på skatteteknisk bistand velkommen, men Redd Barna mener det trekker ned at det «ikke kommet konkrete initiativer for å bekjempe ulovlig kapitalflukt, og det er uklart hvordan regjeringen tar arbeidet videre.»

 

Gult kort

Redd Barn gir gult kort når de mener «noe bra, men langt fra godt nok».
Når det gjelder klimapolitikk for framtiden mener organisasjonen at regjeringen må få trekk for svak satsing på klimatilpasning for fattige mennesker, og da særlig barn i sårbare land. De skriver «norsk klimafinansiering har vært på vei ned de siste årene, og i tillegg går kun ni prosent av den norske klimafinansiering til tilpasning.»


Redd Barna trekker fram både pluss og minus i vurderingen av om norsk bistand er effektiv og fattigdomsrettet.


På pluss-siden:

  • Gjenopprettet utviklingsministerposten. «Mye tyder på at bistand og utviklingspolitikken har fått en ny giv», skriver Redd Barna. De trekker fram at en reform av bistandsforvaltningen er på trappene, økt norsk politisk tilstedeværelse i viktige internasjonale fora og at det er viktige nye satsninger (som Kunnskapsbanken)
  • En prosent av brutto nasjonalinntekt går til bistand.
  • Regjeringen viser risikovilje til å prioritere vanskelige kontekster og land

På minus-siden:

  • Blander bistand med norske migrasjons- og sikkerhetspolitiske interesser.
  • Norge støtter og deltar i EUs Emergency Trust Fund for Africa som får kritikk for manglende åpenhet, dårlig styresett og kortsiktige tenkning.
  • At regjeringen fører innenlands flyktningutgifter som bistand, til tross for at dette ikke bidrar til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.08.2018 06.13.58 Sist oppdatert: 09.08.2018 06.30.34