Utviklingsministeren forventer at Norfund opptrer ansvarlig. Bildet er fra et jordbruksprosjekt, Africado, i Afrika.

Astrup med heia-rop, ingen Norfund-refs

– Vi heier på de selskapene som tørr å satse, og dermed skaper arbeidsplasser og utvikling i utviklingsland, skriver utviklingsminister Nikolai Astrup i et svar til de 10 organisasjoner som refset Norfund-sjefen i en «bekymringsmelding».

En rekke organisasjoner mener at en rekke utsagn fra Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund, er kritikkverdige. I svarbrevet avstår Astrup fra å vurdere utsagnene til Roland.

I det åpne brevet ba blant annet Amnesty International og Norsk Folkehjelp om en «avklaring fra politisk ledelse om Norfunds uttalelser er i tråd med mandatet og rollen fondet er forventet å ivareta. Vi ønsker også avklaring på om regjeringen deler Rolands syn på norske sivilsamfunnsorganisasjoner og på de internasjonale rammeavtalene som er nevnt.»

Astrup svarer at «som eier av Norfund forutsetter jeg at Norfund jobber målbevisst og systematisk med sitt samfunnsansvar i alle markeder selskapet opererer i».

Han sier seg enig med Roland at tydelige krav og retningslinjer for næringslivet er viktig.

«Jeg merker meg samtidig Rolands bekymring om at det kan bli for komplisert for små og mellomstore bedrifter å investere i disse markedene fordi omfanget av til dels overlappende krav blir for store og risikoen for å trå feil blir for høy,» skriver han.

 

Forpliktelser

Utviklingsministeren mener det er viktig at flere norske private selskaper satser i krevende utviklingsmarkeder og har evne og vilje til å opptre ansvarlig.

– Dette er noe de er forpliktet til å gjøre, påpeker Astrup.

– Dersom vi skal nå bærekraftsmålene må også privat sektor bidra. Vi heier derfor på de selskapene som tørr å satse, og dermed skaper arbeidsplasser og utvikling i utviklingsland.

Han skriver videre at «regjeringen har en forventning om at alle norske selskap tar samfunnsansvar, uavhengig om de er privat eller offentlig eid, og uavhengig om de har sin virksomhet i Norge eller i andre land. Regjeringen har også en forventing om at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende på sitt område. Det er min oppfatning at Norfund tar dette ansvaret på alvor.»

Publisert: 02.02.2018 09.19.12 Sist oppdatert: 02.02.2018 09.19.12