ce, 18

Planene om Kina nye "direktorat for utviklingssamarbeid" ble lagt fram for president Xi Jinping og nasjonalkomgressen i forrige uka. Den nye institusjonen vil trolig få et betydelig ansvar for Kinas utviklingspolitikk.

Foto: Xinhua

Kina vil opprette sitt eget «Norad»

Kina skal etablere en egen institusjon som får hovedansvaret for landet store bistands- og utviklingsarbeid. – Dette er viktig både symbolsk og praktisk, sier Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.03.2018 06.43.41

Kinas planer om opprette et eget organ med ansvar for bistand – og utviklingspolitikk ble annonsert tidligere forrige uke. Planene skal formelt godkjennes i nasjonalkongressen, men det er etter alt å dømme en formalitet

– Den planlagt opprettelsen av dette nye «utviklingsdirektoratet» skjer nok fordi Kinas samlede utviklingsengasjement nå er blitt så omfattende at de trenger et koordinerende organ. Etter hvert som Kina er blitt en stadig større aktør så møter de også utfordringer i sitt bistands- og utviklingsarbeid, for eksempel i land med konflikter.  De ser trolig behovet for en mer samkjørt utviklingspolitikk og en sterk institusjon som kan bidra til dette, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Han er ekspert på kinesisk politikk og jobber ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og ved Norsk utviklingspolitisk institutt (Nupi).

 

– Betydelig ansvar

Gåsemyr sier at det foreløpig ser ut til den nye institusjonen kan få betydelig ansvar og innflytelse.

– Ifølge offisielle dokumenter og kinesiske medier så skal dette nye «utviklingsdirektoratet» ha ganske omfattende oppgaver: Det skal blant annet koordinere og utforme retningslinjer og «policy», evaluere og kontrollere på utviklingsfeltet. Det ser også ut til at det vil bli plassert rett under statsrådet, altså en sentral plassering i det kinesiske statssystemet. Men det gjenstår selvsagt å se hvordan dette vil fungere i praksis. Hvor stort det blir, hva slags folk som vil jobbe der.  Det blir også interessant å se hva slags relasjon det blir mellom denne nye institusjonen og de mange andre aktører som er involvert i Kina utviklingsarbeid.

 

– Kan gi bedre dialog

Gåsemyr påpeker at etableringen av et kinesisk «utviklingsdirektorat» er en del av et stadig mer omfattende kinesisk utviklingsengasjement, blant annet gjennom Kinas bidrag til flere utviklingsbanker. Han tror den nye institusjonen kan gjøre det lettere for utviklingsorganisasjoner og institusjoner fra andre land å diskutere bistand og utviklingsspørsmål med Kina.

–  Kineserne er på mange områder lydhøre og kan se verdien av å lære av internasjonal ekspertise, også på utviklingsfeltet. Jeg tror denne opprettelsen av et eget «utviklingsdirektorat» kan gi for eksempel Norad og andre lignende organisasjoner større muligheter til å komme i dialog med Kina om bistand. og utviklingsspørsmål. En helt konkret ting er for eksempel at det blir lettere å vite hvor man skal henvende seg, sier Gåsemyr. 

Forskerne ved Aiddata, et forskningsprogram ved William And Mary College i USA, har anslått at Kinas samlede finansiering av utviklingsprosjekter mellom 2000 og 2014 var hele 354 milliarder dollar. Men mye av dette var lån og eksportkreditter. Anslaget fra Aiddata har også fått mye kritikk fra andre forskere.

 

«One belt, One road»

Både da saken ble lagt fra i den kinesiske nasjonalforsamlingen og i kinesisk media er det blitt understreket at det nye organet vil får en viktig rolle i arbeidet med Kinas «One belt, One road»-program. Det er en gigantisk utviklingsplan hvor målet er å styrke Kinas forbindelser og handelsruter med resten av verden. Satsingen medfører blant annet store infrastrukturprosjekter i en rekke land.

–  «One belt, One Road» er Kinas store utviklingssatsing og det understrekes fra kinesisk side at den nye institusjonen vil være tett knyttet til dette. Det er ikke overraskende. Til syvende og sist dreier Kinas bistand- og utviklingspolitikk seg mye om Kinas egeninteresse. Mye vestlig bistand- og utviklingspolitikk gjør imidlertid  også det, sier Gåsemyr.

KINA I AFRIKA

I en serie artikler ser vi på Kinas rolle som utviklingsaktør i Afrika og i verden.

Tidligere saker:

Kina vil opprette sitt eget "Norad"

Avgjørende tiår for Kina i Afrika

Gjør som Kina: Vend svakheter til styrker

Hans Jørgen Gåsemyr, forsker ved UiB og Nupi

Foto: Christopher Olssøn
Publisert: 19.03.2018 06.43.40 Sist oppdatert: 19.03.2018 06.43.41