Mosambiks president Filipe Nyusi var denne uka på Norges-besøk. Her ønskes han velkommen til statsministerboligen av Erna Solberg. Foto: Marita Wangberg/ Statsministerens kontor.

Mosambiks president lover at gassen skal komme folket til gode

– Det vil nok ta to, fire eller kanskje seks år før vi begynner å utvinne gassen. Men jeg kan love at Mosambiks gass vil fylle innbyggernes lommer, sa president Filipe Nyusi til Bistandsaktuelt under sitt Norges-besøk denne uka.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 18.11.2018 13.03.22

Norge ser også mulighetene for å tjene på gassutvinning i Mosambik.

– De gassutvinningene som nå kommer i Mosambik vil også gi norsk næringsliv nye muligheter. Jeg er derfor glad for at presidenten også har hatt med seg en stor næringslivsdelegasjon, sa Erna Solberg under sitt møte med Mosambiks president.

Norsk og Mosambikisk presse var onsdag invitert til statsministerboligen for å overvære signeringen av to avtaler mellom Norge og Mosambik om «politiske konsultasjoner» og «kvinner, fred og sikkerhet». 

– Så har jeg lyst å berømme presidenten for hans arbeid mot korrupsjon, for åpenhet. Og understreker at det arbeidet både må fortsette og intensiveres, sa Erna Solberg videre.

Norge og Mosambik signerte denne uka to nye samarbeidsavtaler.

Skal nedbetale lån med gasspenger

Gjeldsskandale, korrupsjon og økonomisk krise er ord som har heftet ved Mosambiks regjering de siste par årene. I tillegg frykter mange den såkalte «ressursforbannelsen», som ofte hviler over utviklingsland med store naturressurser, særlig olje, gass og mineraler.

Det er den store «to milliarder dollar»-skandalen som stort sett har preget nyhetene fra Mosambik de siste par årene. Både nasjonale og internasjonale medier har skrevet spalte opp og spalte ned om hvordan tre hemmelige og illegale lån på til sammen16 milliarder kroner ble garantert for av Mosambiks regjering i 2013 og 2014. 

Les mer: Folket i Mosambik må betale for ledernes gambling

Hittil har ingen blitt straffet, hverken korrupte politikere eller suspekte internasjonale banker. 

Siste utvikling i saken er at myndighetene i Mosambik har annonsert at «problemet er løst»; Det vil si, regjeringen har inngått en avtale med sine kreditorer om at fem prosent av landets fremtidige gassinntekter skal brukes på å nedbetale ett av de tre lånene.  

Men gjeldsproblematikken var ikke et eksplisitt tema under presidentens Norges-besøk, såvidt Bistandsaktuelt kjenner til – verken under seminaret på fredsforskningsinstituttet PRIO, under businesskonferansen i regi av NABA (Norwegian African Business Association) eller under møtet med den norske statsministeren.

"Gamle venner": Statsminister Erna Solberg og president Filipe Nyusi understreket begge det nære vennskapet mellom Norge og Mosambik, som har vart i over 40 år  helt siden Mosambiks frigjøring fra Portugal i 1975.

Gamle venner 

– Norge og Mosambik er gamle venner. Vi har gjennom dette besøket styrket våre samarbeidsbånd, sa Erna Solberg. 

– Vårt samarbeid med Mosambik skal være om mer enn bare bistand. Det skal være et politisk samarbeid, både rundt multilaterale spørsmål, økonomi og handel, og også samarbeid om de store verdenshavene. 

Mosambiks president stemte i. 

– Forholdet mellom Norge og Mosambik har aldri vært bedre, sa han.

– Når det gjelder samarbeid, snakket vi ikke bare om bistandssamarbeid, men også om økonomi, godt styresett og hvor viktig det er å bekjempe korrupsjon og være transparente i alt vårt arbeid, sa president Nyusi videre. 

Ressursforvaltning

Godt styresett og transparens blir viktig, ikke minst når Mosambik skal forvalte gassressursene utenfor kysten av landet. 

– Sør i Mosambik er vi allerede i gang med å utvinne gass i små mengder. Men det er de store gassreservene som er oppdaget i Rovuma-bassenget nord i landet som har plassert Mosambik på det internasjonale kartet, forklarte presidenten. 

– Og fordi vi vet at Mosambik har et stort utviklingspotensial på disse områdene, så er det også viktig å samarbeide om våre erfaringer – og hvordan man kan forvalte på en god måte, sa Erna Solberg.

Paradoks

Mens den mosambikiske presidenten og hans næringslivsdelegasjon kom til Norge med et optimistisk budskap om gassindustriens store potensial, mener kritikere det er lite trolig at et gasseventyr vil skape stor velstand for vanlige mosambikere – snarere tvert om.

"Det er et paradoks at ressurser som man skulle tro kunne gjøre et land rikt, i stedet synes å henge sammen med økonomiske kriser, inflasjon, ulikhet, autoritært styresett, konflikt, korrupsjon og en voldsom kamp om statsmakten som kontrollerer ressursene.

Dette skriver forskeren Aslak Orre fra CMI og professor emeritus Helge Rønning i en kronikk publisert av Afrika.no under tittelen "Bankranet i Mosambik".

"Norge bør tøyle sine egeninteresser for ikke å lokke Mosambik ut i en enda verre ressursforbannelse. Det stiller særlige krav om ansvar til norske selskaper med planer om å ta del i gassutvinningen, som Yara og Aker Solutions", skriver Mosambik-ekspertene videre i sin kronikk.

Oppskrudde forventninger

– Mosambik har store gass-ressurser; Når og hvordan tenker du at det mosambikiske FOLKET skal få glede av inntektene fra gassutvinning?

Presidenten svarer ikke umiddelbart på spørsmålet fra Bistandsaktuelts reporter. Han redegjør først for utfordringene rundt oppskrudde forventninger.

– Akkurat nå er vi inne i en vanskelig periode i forholdet mellom oss som styrer landet og innbyggerne, fordi det ligger store forventninger der, sier president Filipe Nyusi.

– Da det ble kjent at vi hadde store gassreserver utenfor Mosambiks kyst, tenkte mange at vi kunne begynne å bruke mer penger med en gang, fordi store rikdommer var rett rundt hjørnet. Så vår utfordring er nå å håndtere disse forventningene på best mulig vis, og skape en god plattform for å administrere veien videre, understreker presidenten. 

SÅ svarer han på hvordan gassen skal komme folket til gode. 

– Gass for utvikling

– På mange måter. Det første er at loven er klar på at minst 25 prosent av inntektene fra gassutvinning må investeres i utviklingsprosjekter i Mosambik. Og gassen skal brukes som energi, den kan brukes til matlaging i hjemmene til folk, og som gjødsel, svarte Nyusi.

Gassindustrien vil også gi flere arbeidsplasser, understreket han videre. 

– Det er allerede flere multinasjonale selskaper som har kommet til landet. Under et møte med disse selskapene nylig var snakk om minst 5000 nye arbeidsplasser. Og målet er å identifisere hvilke områder det er behov for arbeidskraft og hva slags utdanning og yrkesopplæring det vil være behov for. 

– Alt for landet

Presidenten tok seg også tid til å forklare hvordan lokale bedrifter får muligheter til å gjøre business med de store internasjonale selskapene. 

– Vi har allerede etablert en plattform for avtaler med lokale leverandører. Alle lokale bedrifter som ønsker det vil være registrert her, med informasjon om hvilke typer tjenester de kan tilby. Det kan være catering, transport, salg av materialer, og så videre – og systemet skal være transparent. Alle som ønsker det kan tilby sine tjenester, og det vil bety nye inntektsmuligheter til lokale bedrifter. 

– Og når det gjelder skatteinntekter fra gassindustrien og de selskapene som har konsesjoner vil vi bruke pengene direkte på folket i form av flere skoler, mer elektrisitet, flere sykehus og bedre veier – alt for landet, avslutter presidenten. 

Les mer: Ville du gjort forretninger med Mosambiks president?

Vi vil bruke skatteinntektene fra gassindustrien direkte på folket i form av flere skoler, mer elektrisitet, flere sykehus og bedre veier – alt for landet.

Filipe Nyusi, Mosambiks president

Det er lite trolig at et gasseventyr vil skape stor velstand for vanlige mosambikere – heller tvert om.

Aslak Orre /Helge Rønning, Mosambik-eksperter
Publisert: 18.11.2018 13.03.21 Sist oppdatert: 18.11.2018 13.03.22