Tellef Thorleifsson blir ny direktør for det statlige investeringsfondet Norfund, som er et viktig virkemiddel i norsk bistandspolitikk. Thorleifsson har omfattende erfaring fra norsk finansnæring.

Tellef Thorleifsson blir ny Norfund-direktør

Jan Tellef Thorleifsson blir ny sjef i Norfund. Han er i dag partner i det norske investeringsselskapet Northzone. Thorleifsson ser det som en hovedoppgave å øke norske investeringer i Afrika sør for Sahara.

– Norske investeringer i Afrika sør for Sahara er beskjedne. Det er mye å gå på der. En viktig målsetning der må være å å få ytterligere aktivisert norske og andre internasjonale private investeringsmiljøer, sier Thorleifsson til Bistandsaktuelt, kort tid etter at ansettelsen var offentliggjort.

Thorleifsson tar over som ny administrerende direktør for det statlige investeringsfondet senest 1. oktober i år. Han erstatter Kjell Roland, som nå gir seg etter 12 år i stillingen. Roland har vært en sentral aktør i den bistandspolitiske debatten i Norge.

Det er bred tverrpolitisk enighet om å satse tungt på Norfund, som har fått tildelt økte bevilgninger over statsbudsjett gjennom de siste årene. Norfund har nytt godt av god politisk oppbacking av Solberg-regjeringen.

Thorleifsson har bakgrunn fra investeringsvirksomhet og oppstart av nye virksomheter. Han var med på å starte investeringsselskapet Northzone, der han er partner. Selskapet er i dag et ledende europeisk investeringsselskap. 55-åringen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en mastergrad fra London School of Economics and Political Science. Thorleifssons første jobb var to år som byrådssekretær for Høyre i Oslo kommune.

 

Investeringsfond i Øst-Afrika

Thorleifsson har i tillegg til Northzone også vært med å bygge opp investeringsselskapet Voxtra, som investerer i kommersielt landbruk i Øst-Afrika. Norfund eier 30 prosent av fondet.

Vi er svært fornøyd med å få Tellef Thorleifsson som ny administrerende direktør i Norfund. Thorleifsson har vist stor forståelse for Norfunds mandat, han har omfattende erfaring fra investeringsvirksomhet og aktivt eierskap, og han har god samfunnsforståelse og et bredt nettverk, sier styreleder Kristin Clemet i en pressemelding.

Det var 47 søkere til stillingen. Søkerlista ble offentliggjort for bare fem dager siden. Det er styret i Norfund som har stått for ansettelsen av ny direktør.

 

– Har fulgt Norfund tett

 – Jeg har fulgt Norfund tett i en del år. Jeg var med og startet et investeringsfond som har gjort sosiale investeringer i Afrika og har truffet mange flinke folk i Norfund. Jeg har stor tro på mandatet, sier Thorleifsson til Bistandsaktuelt.

 – Jeg har en grunnleggende tro på at å investere i privat sektor for å etablere nye bedrifter og skaffe arbeidsplasser kan føre til varig vekst og er viktig for utvikling. Jeg har også sterk tro på at investeringer i ren energi, foruten det miljømessige, bidrar til å bygge infrastruktur som er avgjørende og er derigjennom jobbskapende. Jeg har lyst til å bruke min erfaring og kompetanse for å gjøre en forskjell. Jeg ser på Norfund som en veldig viktig redskap i så måte og tror jeg kan ha noe å bidra med basert på min erfaring, sier han.

 

– Hva tar du med deg fra venture-virksomheten inn i Norfund, der du har en stor kapitalbase fra staten?

 

– Den kapitalbasen vi har hatt i Northzone, som jeg har vært med å bygge opp, er også ganske betydelig og vel så stor som Norfund. Jeg er vant med å bygge porteføljeinvesteringer. Jeg har en bred investeringserfaring på internasjonal basis og har satt opp kontorer i mange land. Jeg har også jobbet mye med utvikling av bedrifter som er blitt relativt store. Men jeg er veldig ydmyk for oppgaven å forvalte fellesskapets midler. Det gjør at man en gjenstand for mer løpende oppfølging, kritikk, krav til innsyn og kamp om midlene.

 

– Du overtar etter en veldig politisk markert Kjell Roland. Hvordan føles det?

 

– Jeg har stor respekt for den jobben Kjell Roland har gjort. Jeg vil måtte finne min stil og bruke litt tid på det.

 

– Har du tenkt at Norfund bør gå i noen nye retninger?

 

– Først må jeg ta en runde der jeg snakker med stakeholdere, eierne og med de ansatte for å få innspill. Tiden er ikke riktig for å komme med programerklæringer, men jeg har ideer og tanker.

 

– Ren energi er en av de store satsingsområdene for Norfund. Er dette et felt du kjenner?

 

– Vi har hatt ren energi som en satsingsområde i Northzone en del år. Jeg har jobbet med å bygge opp selskaper innen solenergi og vindenergi og innen batteriteknologi. Det har vært krevende. Det er tøffe markeder, særlig kinesernes inntog i Europa har gjort det utfordrende. Jeg har ikke jobbet aktivt innenfor vannkraft.

 

– Hva er ditt inntrykk av norske selskaper og investorers interesse for utviklingsland – er de tilstrekkelig risikovillige?

 

– Om du ser på tallene, så har det vært en nedgang på investeringsnivået generelt i Afrika sør for Sahara de senere årene. Noe av nedgangen er riktignok drevet av råvaremarkedet. Ser du på norske investeringer i Afrika sør for Sahara, er det beskjedent. Det er mye å gå på der. En viktig målsetning der må være å trekke veksler for å få ytterligere aktivisert norske og andre internasjonale private investeringsmiljøer, sier Thorleifsson.

– En viktig del av Norfunds mandat er å være en katalysator, å ha en addisjonalitet (tilleggsverdi) til investorer. Offentlig kapital alene er begrenset i hva man kan oppnå. Å opptre kommersielt, å være en aktør som inngir tillit og bidrar  til å få ytterligere kapital inn er et uttalt mål.

 

– Når var det du først bestemte deg for å søke denne jobben?

 

– Da jeg så annonsen i avisen tenkte jeg at dette kunne være interessant. Tidsmessig passer det bra for meg i forhold til hvor jeg er i Northzone og i livet.

 

– Søknadsfristen var 28. mai og søknadslisten ble offentliggjort 1.juni. Dette har gått fort?

 

– Ja, men det er en prosess som har pågått en stund, men den prosessen må du snakke med Norfund om.

 

Hva skjer med Northzone?

 

– Jeg må slutte i selskapet og gå ut av alle aktive verv. Det er også andre styreverv jeg må gå ut av.

 

 

 

 

Tellef Thorleifsson

Norfunds syklende toppsjef Tellef Thorleifsson lover at frigjort kapital vil bli investert til fordel for fattigdomsbekjempelse og globalt miljø.

Tellef Thorleifsson

- Tellef Thorleifsson blir ny sjef for det statlige investeringsfondet Norfund, etter Kjell Roland som går av etter 12 år i stillingen.

- Thorleifsson er 55 år, siviløkonom og bosatt i Oslo.

- Han skal tiltre senest innen 1. oktober i år.

- Thorleifsson har mer enn 20 års investorerfaring og er en av gründerne av investeringsselskapet Northzone.

- Northzone er et ledende europeisk investeringsfond, som har hatt stor suksess med å investere i oppstartbedrifter. Blant disse er musikkstrømmingsselskapet Spotify og bredbåndselskapet NextGenTel.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.06.2018 10.57.47 Sist oppdatert: 06.06.2018 10.57.47