En ny rapport laget av det britiske parlamentet kommer med beinhard kritikk av hjelpeorganisasjonene for dårlig håndtering av seksuelle overgrep. Bildet er fra Haiti der ansatte i organisasjonen Oxfam er blitt beskyldt for å ha kjøpt sex fra mindreårige. Foto: Andres Martinez Casares / Reuters / NTB scanpix

Britisk rapport: "Liten vilje til å rydde opp i sex-saker"

Bistandsorganisasjoner har over flere år vist så liten evne og vilje til å rydde opp i saker med seksuelle overgrep mot ansatte og hjelpetrengende at det «grenser til medskyldighet». Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra det britiske parlamentet.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 31.07.2018 13.26.51

Seksuelle overgrep både mot de som skal motta hjelp og mot ansatte i hjelpeorganisasjonene er svært utbredt, fastslår rapporten.

Det er hovedsakelig menn som står bak overgrepene og det er i all hovedsak kvinner som er ofre. Overgrepene skjer særlig relatert til nødhjelpsoperasjoner. Under slike omstendigheter er både maktforskjellene og desperasjonen ekstra stor.

I løpet av de siste 15-20 årene har det kommet en rekke rapporter som dokumenterer at ansatte i ikke-statlige hjelpeorganisasjoner, i FN og andre organisasjoner har stått bak alt fra trakassering til voldtekt. Hjelpeorganisasjonene og bistandsbransjen generelt har imidlertid vist liten vilje og evne til å rydde opp, ifølge rapporten.

Det er blitt innført enkelte tiltak og utarbeidet en rekke regler og dokumenter, men dette har ikke vært i nærheten av nok. Bistandsbransjen halvhjertede forsøk på å rydde opp har vært mangelfulle og samlet sett «totalt mislykket». 

 

Knallhard kritikk

Dette er bare noen av konklusjonene i den omfattende britiske parlamentsrapporten som ble offentligjort i dag. Rapporten kommer i kjølvannet av at britisk presse tidligere i år har omtalt en rekke saker med påstander om seksuelle overgrep og trakassering utført av bistandsansatte. Oxfam, Røde Kors og Save the Children er blant de som har fått slik negativ omtale.

Arbeidet med rapporten er gjort at det den internasjonale bistandskomiteen i den britiske Underhuset og har pågått i nesten et halvt år. Det er blitt holdt høringer, gjennomført feltbesøk og levert inn skriftlige innspill fra forskere, ansatte i bransjen og ofre for overgrep. Rapportens kritikk er knallhard, både  mot de ikke-statlige organisasjonene og FN.

– Hele bistandssektoren har kollektivt mislykkes i å håndtere seksuell utnytting og overgrep. Det er vanskelig å unngå konklusjonen at organisasjonene først og fremst har tenkt på sitt eget rykte, sier Labour -politikeren Stephen Twigg som leder utviklingskomiteen i det britiske Underhuset til avisa The Guardian.

Som en del av arbeidet med rapporten har utviklingskomiteens medlemmer også besøkt FNs hovedkvarter i New York uten å bli imponert over hvordan FN takler saker med overgrep og trakassering. "Mangel på reaksjoner rettet mot seksuelle overgrep og trakssering underminerer inntrykket av nulltoleranse og forsøkene på å etablere bedre rapporterring, men forsterket inntrykket av det det ikke har noen hensikt å legger fram anklager", heter det i rapporten. .

Les her om norske hjelpearbeideres opplevelser:  https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/metoo-fn/

 

«Toppen av isfjellet»

Ifølge rapporten er det vanskelig å si nøyaktig hvor omfattende problemet med seksuell trakassering og overgrep er, men de britiske parlamentsmedlemmene mener det er grunn til å tro at det som er kommet fram gjennom rapporter, avsløringer i media og #metoo-kampanjen kun er «toppen av isfjellet».

Rapportforfatterne mener hjelpeorganisasjonene særlig må fokusere på fire områder for å forbedre situasjonen:

  • «Empowerment»: Sikre at de som mottar humanitær hjelp kjenner sine rettigheter.
  • Rapportering: Organisasjonene må være proaktive i sitt arbeid med å finne ofre for seksuelle overgrep og gi tilbakemelding til ofrene om hvordan sakene håndteres.
  • Ansvarlighet og åpenhet: Organisasjonene må være åpne om omfanget og antallet saker som involverer seksuelle overgrep. Null-toleranse er et minstekrav.
  • Kontroll: Bransjen må sørge for at de som står bak trakassering og overgrep ikke kan få ny jobb i en annen organisasjon. Det er nødvending med bedre rapportering og kanskje også et register.   
  • Kjønnsbalanse: Hjelpeorganisasjoner bør etterstrebe bedre kjønnsbalanse blant ledere og ansatte generelt. 

 

Vil ha egen ombudsmann

I rapporten vises det til at bistandsbransjen overhodet ikke har vært i stand til å regulere seg selv på dette feltet.

De britiske parlamentarikerne mener derfor det bør opprettes en egen uavhengig institusjon – en ombudsmann for bistandsbransjen – som kan gi støtte og hjelp til de som blir utsatt for trakassering og overgrep.  Det poengteres at dette er noe giverne bør sette av penger til.

Det understrekes i rapporten at hovedmålet for undersøkelsene var å finne ut mer om i hvilken grad de som skal motta hjelp i utviklingsland blir utsatt for overgrep. Men det poengteres også at utviklingskomiteen under arbeidet med rapporten fikk mye informasjon om overgrep mot ansatte i hjelpeorganisasjonene.

«Vi er dypt bekymret over at ansatte i hjelpeorganisasjoner gir utrykk for at de ikke stoler på sin arbeidsgivers evne til å håndtere anklager om overgrep og trakassering på en god måte. Vi er enda mer bekymret over rapporter om negative konsekvenser for de som kommer med anklagene. Hjelpeorganisasjonene må skape en kultur og et miljø hvor de som blir utsatt for overgrep kan melde fra uten å frykte negative konsekvenser og hvor de kan være trygge på at anklagene de kommer med tas på alvor», heter det i rapporten. 

Ifølge avisa The Guardian har ulike humanitære organisasjoner  rapportert over 1150 meldinger om alvorlige hendelser til den britiske Charity Comission fra februar til mai i år. Det er omtrent like mye som i 2016 og 2017 til sammen. The Charity Commission har åpnet sak i 734 tilfeller, men undersstreker at sakene varierer mye i alvorlighetsgrad. 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 31.07.2018 13.26.51 Sist oppdatert: 31.07.2018 13.26.51