Bistandsaktuelt

Nigeria er et av 27 land som ifølge OECD er "kronisk sårbare". Med sine 130 millioner innbyggere er Nigeria også det mest folkerike av de sårbare statene. Bildet er fra den konfliktherjede byen Maiduguri nordøst i Nigeria. Foto: Espen Røst

OECD: En økende andel av verdens befolkning kommer til å bo i sårbare stater

Ett av tre land i verden regnes som sårbare. Hvis det internasjonale samfunnet ikke satser mer på konfliktforebygging, vil en stadig større andel av verdens befolkning bo i sårbare stater, advarer OECD.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 11.10.2018 05.42.50

I dag er det cirka 1,8 milliarder mennesker som bor i sårbare stater.  I 2050 vil tallet nå hele 3,3 milliarder, ifølge OECDs prognoser. 

Hele 58 land blir klassifisert som sårbare i OECD-rapporten, States of Fragility 2018. Men bare ti av disse landene mottar betydelige summer med bistand. Syria, Afghanistan og Etiopia er de som får aller mest, ifølge rapporten. 

Sårbare stater er blitt et stadig hetere tema blant bistandsgiverne de siste årene. Årsaken er blant annet terror og migrasjon, som angår stadig flere. Og språkbruken kretser ofte   rundt begrepet «forebygging».

– Det hersker en retorikk blant mange bistandsgivere om å bidra til å forebygge konflikt og sårbarhet. Men det er langt mellom fine ord og handling, sa OECDs Sara Batmanglich, da hun var i Oslo denne uka. Batmanglich er leder for States of Fragilitys workstream i OECD.

Bistand «enormt viktig»

Etter å ha nådd en topp i 2010 har bistanden til konfliktforebygging og fredsskapende arbeid sakte men sikkert flatet ut. I 2016 gikk kun 2 prosent av bistanden rettet mot sårbare stater til konfliktforebyggende arbeid, påpeker rapporten. Denne type bistand er ikke «så populær lenger». 

Derimot går det stadig mer humanitær bistand til denne OECD-kategorien av land. Fra 2009 til 2016 ble den humanitære bistanden til sårbare stater mer en fordoblet, og nådde en historisk topp på 18,3 milliarder dollar (cirka 150 milliarder kroner). 

Samtidig er internasjonal bistand «enormt viktig» for disse landene, påpekes det. I mange sårbare stater er bistandspengene de eneste midlene de kan regne med – og de eneste midlene som går direkte til å skape fred og stabilitet. 

Bistand vil være helt nødvendig i lang tid framover, heter det videre i rapporten. Det vil ta mange år før disse statene får andre og mer varierte inntektsmuligheter, som for eksempel fra privat sektor.

En trussel mot 2030-agendaen

«Sårbare stater representerer en stor trussel mot 2030-agendaen for bærekraftig utvikling», heter det i forordet til OECD rapporten om sårbare stater. 

Forfatterne viser videre til dystre tall for 2016, som er året rapporten tar utgangspunkt i: Ikke på 30 år har så mange land i verden opplevd voldelig konflikt. Nærmere 26 000 døde i terroraksjoner, 560 000 mistet livet på grunn av vold, og tallet på flyktninger er det høyeste siden andre verdenskrig. 

«Hvert eneste av disse illevarslende tallene viser hvor ekstremt viktig det er at det internasjonale samfunnet gjør enda mer for å forstå, forutse og håndtere årsakene til – og konsekvensene av – staters sårbarhet», skriver OECDs Charlotte Gornitzka og Jorge Moreira da Silva videre. 

Hvis ikke verden endrer kurs, vil 80 prosent av verdens fattige bo i sårbare stater i 2030, konkluderer rapporten. 


Et dystert framtidsscenario

Norges utviklingsminister Nikolai Astrup var også opptatt av sårbare stater i et intervju med Bistandsaktuelt tidligere denne uka. 

– Noe av det viktigste vi kan bidra med i sårbare stater er å legge til rette for at flere mennesker får jobb og inntekt. Grunnlaget for utvikling legges blant annet gjennom bistand til helse, utdanning, næringsutvikling og klimatilpasset landbruk, sa utviklingsministeren.

Også han la fram et dystert framtidsscenario:

– Hvis disse landene ikke skal bli helt akterutseilt i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, må de ha internasjonal hjelp raskt. Den migrasjonen vi har sett så langt i verden vil framstå som beskjeden dersom ikke verden lykkes bedre med å bistå sårbare stater.Les mer: 

Kronisk sårbare stater

Siden OECD i 2008 for første gang lanserte States of Fragility-rapporten har 75 land blitt regnet som sårbare minst én gang.

27 av landene regnes som "kronisk sårbare", det vil si at de har vært på lista hvert eneste år. Disse landene er: Afghanistan, Burundi, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Komorene, Eritrea, Etiopia, Nord-Korea, Kongo, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Kenya, Liberia, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Solomon-øyene, Somalia, Sudan, Øst-Timor, Uganda, Jemen og Zimbabwe. 

I årets rapport klassifiseres 58 land som "sårbare stater". Tilsammen 1,8 milliarder mennesker bor i disse landene. 

Publisert: 11.10.2018 05.42.50 Sist oppdatert: 11.10.2018 05.42.50