Sex-skandalene i internasjonale bistandsorganisasjoner startet med påstander om overgrep som hadde skjedd på Oxfam-området i Haiti. Senere har flere organisasjoner innrømmet at de har sagt opp medarbeidere for seksuell trakassering, overgrep og kjøp av seksuelle tjenester.

Foto: NTB scanpix

Over 60 hjelpearbeidere sparket etter anklager om trakassering og overgrep

Sex-skandalen sprer seg i bistandsbransjen. Det er ikke bare Oxfam som sliter med ansatte som oppfører seg dårlig. Ved 37 tilfeller gjorde ansatte i SOS Barnebyer seg skyldig i seksuell tvang eller overgrep mot barn og unge voksne i 2016. 10 ansatte har mistet jobben i Leger Uten Grenser og 16 i Redd Barna på grunn av uønsket seksuell adferd.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 17.02.2018 13.17.47

I Storbritannia har sex-anklagene mot tidligere ansatte i den respekterte hjelpeorganisasjonen Oxfam vakt oppsikt. Flere mennesker har tidligere fått sparken.

 Men det er flere hjelpeorganisasjoner som sliter med den samme problematikken. Til svenske SVT opplyser SOS Barnebyer at det i 2016 ble anmeldt 37 saker internasjonalt hvor ansatte hadde gjort seg skyldige i tvang eller seksuelle ovegrep mot barn og unge voksne.

- Ofrene var barn eller unge voksne i vår virksomhet, sier SOS-Barnbyer presseansvarlig i Sverige, Cecilia Bergling Naucler. 

Hun opplyser også at alvorlighetsgraden varierer.

I en pressemelding skriver SOS Barnebyer Internasjonal at alle sakene dreiede seg om tilfeller der et barn eller ung person ble tvunget til å delta i en seksuell handling med en ansatt. Organisasjonen forteller at alle anklager blir gransket og dersom de blir bekreftet blir det satt i verk tiltak. Dersom det mistenkes at noe kriminelt har funnet sted blir de relevante myndighetene informert.

- Beskyttelse av barn og unge mennesker er sentralt i alt vi gjør, og vi nøler ikke med å suspendere ansatte umiddelbart og deretter avslutte ansettelseforholdet dersom forferdelige saker skjer, sier SOS Barnebyer Internasjonal i en pressemelding.

 

61 varsler

Leger Uten Grenser sier til SVT at de 10 personer har fått avsluttet sine kontrakter etter undersøkelser om seksuelle overgrep og trakassering i 2016. Ytterligere ni personer fikk en advarsel for sin oppførsel. 

Bistandsaktuelt intervjuet Nils Mørk, kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser (LUG), om seksuelle trakassering og overgrep før jul. Han sa da at MSF internasjonalt, med 42 000 ansatte, i 2017 hadde mottatt 61 varsler om seksuell trakassering/overgrep. MSF hadde da ikke egne tall på norske ansatte.

– Men selv om vi har egne rapporteringsmekanismer og konfidensialitet for varsler om seksuell trakassering, regner vi med at mye ikke rapporteres inn. Det kan skyldes frykt, usikkerhet, manglende kunnskap, kulturelle forhold og så videre. Vi er «en del av verden» og sliter med samme problemene som alle andre, sa han.

 

16 sparket i Redd Barna

Line Hegna, kommukasjonssjef i Redd Barna, fortalte Bistandsaktuelt tidligere at Redd Barna-alliansen internasjonalt i 2016 hadde 31 rapporterte tilfeller av seksuell trakassering i landprogrammene sine. Ti tilfeller ble anmeldt til politiet og 16 ansatte har mistet jobben etter å ha utsatt andre for uønsket seksuell atferd. En av sakene skjedde i et landprogram som får norsk støtte.

Redd Barna Norge har ikke hatt noen rapporterte tilfeller de siste åra. Hegna utelukket likevel ikke at det kan være saker som ikke er innrapportert.

– Det ville være naivt å tro at det aldri skjer her hjemme. Vi har gode rutiner og systemer, men når en såpass stor organisasjon ikke har noen saker, så er det trolig noe som går under radaren. Bistandsaktuelts undersøkelse tyder jo også på at det kan være mørketall.  Men vi har ingen grunn til å tro at det dreier seg om en stor underrapportering, sier hun. 

 

– Underrapportering vanlig

Flyktninghjelpen, som med rundt 5000 ansatte er Norges største internasjonale organisasjon, hadde i 2016 13 saker hvor det ble rapportert om seksuell trakassering til hovedkontoret i Oslo. Nylig ble en ansatt, som tidligere jobbet for Oxam på Haiti, suspendert fordi Flykninghjelpen hadde fått "ny informasjon" om saken. 

– Vi vet at underrapportering av slike saker er svært vanlig i bransjen og forekommer nok hos oss også, men vi jobber med å øke bevisstheten rundt temaet, slik at alle skal føle seg trygge på å rapportere. Alle sakene vi har fått innrapportert har blitt behandlet og fulgt opp i tråd med våre rutiner, sier Cathrine Ulleberg, rådgiver for ansattes velferd i Flyktninghjelpen.

Bistandsaktuelt var før jul i kontakt med alle de andre store organisasjonene som driver internasjonalt hjelpearbeid. Rutiner, regler og dokumenter varierer, men alle har formelle rutiner for varsling. De siste årene er det kun innrapportert en håndfull saker til sammen i de andre organisasjonene Bistandsaktuelt har vært i kontakt med.

 

Oxfam offentliggjør 2011-rapport

Oxfam har offentliggjort den interne granskningsrapporten de gjorde i 2011. Ifølge rapporten skal organisasjonens tidligere landansvarlig i Haiti ha innrømmet å ha benyttet seg av prostituerte i sin Oxfam-bolig. Syv menn var involvert i "upassende" seksuell adferd.

Rapporten ble utarbeidet i 2011 etter at organisasjonen mottok en epost som hevdet at flere medlemmer og ansatte i Haiti hadde brutt med Oxfams retningslinjer.

Oxfam-sjef slår tilbake etter prostitusjonsskandale

Lederen for Oxfam, Mark Goldring, mener at kritikken mot den britiske hjelpeorganisasjonen er ute av proporsjoner.

Oxfam vil likevel ikke søke om flere statlige midler før det er ryddet opp i kjølvannet av prostitusjonsskandalen.

Nylig ble det avslørt at ansatte i Oxfam kjøpte sex av unge prostituerte i Haiti etter jordskjelvkatastrofen i 2010. Kritikken går på at organisasjonen ikke har tatt dette på alvor.

Goldring har beklaget dette flere ganger, men nå mener han at angrepene ikke står i forhold til organisasjonens feilgrep.

– Intensiteten og raseriet i angrepet skaper undring, hva gjorde vi? spør han i et intervju med avisen The Guardian.

– Drepte vi babyer mens de lå i sprinkelsengene sine? Det kjennes som om størrelsen og intensiteten i angrepene er ute av proporsjoner sett i forhold til hva vi har gjort oss skyldig i. Jeg sliter med å forstå det, sier Goldring i intervjuet.

Han mener at noen av kritikerne først og fremst er drevet av sin motstand mot at skattepenger blir brukt til bistand.

Oxfam mottok nesten 360 millioner kroner fra den britiske regjeringen i fjor.

Hjelpeorganisasjonen offentliggjorde før helgen en handlingsplan for hvordan den skal takle upassende seksuell oppførsel, trakassering og overgrep i framtiden. Den har også besluttet å ikke søke om mer statlig støtte før reformene er på plass.

©NTB

Publisert: 17.02.2018 13.17.46 Sist oppdatert: 17.02.2018 13.17.47