En jente har fått mat fra Redd Barnas ernæringsteam i Kenya under tørken i 2017. Fotograf: Colin Crowley / Redd Barna

Redd Barna vil omgå Trumps munnkurv

Da Save the Children International bøyde seg for "gag rule", ble det umulig for Redd Barna å informere kvinner i utviklingsland om abort. Nå prøver nordmennene å omgå forbudet.

Av Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 30.01.2018 08.17.53

– Gag rule har tvunget oss til å se på hvordan vi kan videreføre arbeidet Save the Children ikke kan gjøre lenger, sier kommunikasjonssjef i Redd Barna Norge, Line Hegna. 

For ett år siden valgte Save the Children International å bøye seg for Trumps gjeninnføring av Mexico City Policy, som innebærer at organisasjoner som utfører eller veileder om abort, ikke kan motta amerikansk pengestøtte.

Det mostanderne kaller "gag rule" – munnkurvregelen – innføres hver gang en republikansk president kommer til makten, men denne gangen er den utvidet. I tillegg har en stor omlegging av Redd Barna-systemet i 2009 gjort at alt regelen rammer hardere enn tidligere.

Tøylet av hovedkontoret

Redd Barna består av 29 nasjonale medlemsorganisasjoner og Save the Children International, som har base i London. Før omleggingen hadde medlemmene sine egne landkontor i utlandet. Det innebar at eksempelvis Redd Barna Norge, Redd Barna USA og Redd Barna Sverige kunne drive hvert sitt prosjekt i samme område. 

For å samkjøre arbeidet, opprettet medlemmene i 2009 Save the Children International og samlet det internasjonale programarbeidet under én medlemseid struktur.

En av konsekvensene er at selv om Redd Barna Norge ikke skrev under gag rule, tøyles organisasjonen likevel av Save the Children Internationals beslutning om å gjøre det. 

Redd Barna Norge kan altså ikke drive abortveiledning i utlandet med dagens organisering. 

– Målet med samkjøringen i 2010 var å effektivere organisasjonen, så medlemmene ikke drev parallelt arbeid. Dette er altså ulempen, medgir Hegna.

Hun understreker at Redd Barna Norge ikke har prosjekter som er rammet av gag rule, selv om seksuell og reproduktiv helse er et satsingsområde. Redd Barna Norge fikk i fjor 200 millioner kroner av NORAD til blant annet dette arbeidet.

Ifølge Hegna ser de likevel på mulighetene til å omgå Trumps forbud dersom de vil utvide satsingen.

– Vi har en egen ansatt som jobber med å se på hvordan vi kan styrke arbeidet vårt på dette feltet utenom Save the Children International-strukturen. Vi har ennå ikke konkludert, forteller Hegna.

Et alternativ er å se til nabolandene våre. 

 

Svenskene støtter Afrika-prosjekt

Av Save the Children Internationals over 3000 prosjekter internasjonalt, er i alt fem prosjekter rammet av gag rule. I motsetning til Redd Barna Norge, støttet Redd Barna Sverige et prosjekt som ble rammet av Trumps munnkurv.  Det omfatter seksuelle og reproduktive rettigheter i sørlige Afrika, herunder abortveiledning. 

For å redde arbeidet bestemte svenskene seg for å løfte prosjektet ut av Save the Children International, og videreføre det i direkte samarbeid med Save the Children South Africa.

Sørafrikanerne nektet nemlig å skrive under gag rule, de mottar ikke direkte støtte fra USA eller Save the Children International, og kan derfor drive abortveiledning etter eget ønske. 

– Som global bevegelse gjør vi vårt ytterste i vår tolkning av kravene så begrensningene fra Mexico City Policy skal bli så små som mulig, sier pressesjef i Redd Barna Sverige, Carl Lagerquist, til Bistandsaktuelt.

Redd Barna Danmark har valgt å støtte samme prosjekt som svenskene.  

– Selv om abortveiledning aldri har vært Redd Barnas hovedfokus, er det prinsipielt viktig å kunne jobbe med det så vi ikke begrenser våre partneres ytrings- og handlingsfrihet, sier politisk leder i Red Barnet Danmark, Laust Gregersen.

– Vi gjør hva vi kan, men det er et stormfullt politisk landskap å navigere. Nasjonale lover er ofte strengere enn gag rule, og organisasjoner som jobber med seksuelle og reproduktive rettigheter får stadig mindre armslag.

 

Gag rule

Det som kalles «The Global Gag Rule» – Den globale munnkurv-regelen – ble først lansert av president Ronald Reagan under en befolkningskonferanse i Mexico i 1984. Under konferansen allierte USA seg med Vatikanet, Iran, Libya, Syria og Sudan. 

Regelen forbyr offentlig amerikansk støtte til organisasjoner i utlandet som driver med opplysningsarbeid om reproduktiv helse, utdeling av prevensjon og helseinformasjon – dersom organisasjonens arbeid også innbefatter opplysning om abort. Regelen kommer i tillegg til Helms-tillegget fra 1973 som forbyr bruk av amerikanske offentlige midler til å finansiere abortinngrep i utlandet. 

Obama fjernet munnkurvregelen da han overtok makten. Under hans presidenttid har USA brukt rundt 600 millioner dollar i året på internasjonal bistand til familieplanlegging og programmer innen reproduktiv helse. USA gikk i disse årene fra et bistandsnivå på null dollar til å bli ledende på feltet.

Abort, prevensjon og død

  • Over 80 prosent av de uplanlagte graviditetene i verden er hos kvinner som ikke får den prevensjonen de trenger.
  • Hvert år dør mellom 22.500 og 44.000 kvinner av komplikasjoner etter abort. Nesten alle dødsfallene skjer i utviklingsland og flesteparten av dem i Afrika
  • 57 prosent av alle aborter blir foretatt i Asia.
  • Årlig blir det gjennomført rundt 56 millioner aborter i verden.

Kilde: WHO, Lancet, 2016

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.01.2018 08.17.52 Sist oppdatert: 30.01.2018 08.17.53