Stadig færre fattige i verden

Fattigdommen i verden har blitt kraftig redusert de siste tiårene. Den økonomiske veksten i Asia, spesielt i Kina, har vært en viktig årsak. Ekstrem fattigdom er i dag i økende grad et afrikansk problem.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 02.11.2018 06.38.52

I 1990 var nesten fire av ti i verden ekstremt fattige, ifølge tall fra Verdensbanken. I dag er det rundt en av ti i verden som lever for under 1,9 dollar dagen, som er den grensen Banken bruker for å definere ekstrem fattigdom.

I rene tall betyr det at det er rundt 1,1 milliard færre ekstremt fattige i verden i dag enn det var i 1990. Dette til tross for at det var rundt 5,3 milliarder mennesker i verden i 1990, mens tallet i dag er 7,6 milliarder.

Den globale fattigdomsraten er nå lavere enn noen gang i historien. Det er en av de største menneskelige bedriftene i vår tid, sa Verdensbanksjef Jim Yong Kim da han i september i år var med på å lansere rapporten «Poverty and Shared Prosperity.»

 

Asia leder an

I rapporten pekes det på en rekke positive utviklingstrekk:

  • Landene i Øst-Asia hadde en gjennomsnittlige andel på 62 prosent ekstremt fattige i 1990. I dag er snittet under 3 prosent.
  • Mens det var over en halv milliard ekstremt fattige i Sør-Asia i 1990, er tallet nå rundt 216 millioner.
  • Fra 2015 til 2018 er det blitt 68 millioner ekstremt fattige i verden

Det er selvsagt bra at antallet svært fattige i verden minsker kraftig, men det er blitt påpekt fra blant annet utviklingsforskere og økonomer at grensen Verdensbanken har satt for ekstrem fattigdom, 1,9 dollar om dagen, er veldig lav. Særlig siden stadig flere fattige lever i mellominntektsland hvor ting ofte koster mer enn i fattige land.

 

Oppjustert

Men også hvis man oppjusterer fattigdomsgrensen til 3,2 dollar om dagen, viser statistikken en betydelig reduksjon i global fattigdom.

Mens 55 prosent av verdens befolkning måtte klare seg med 3,2 dollar eller mindre i 1990, så er det nå rundt 26 prosent som lever under den grensen nå. Oppjusterer man ytterligere og setter fattigdomsgrensen på 5,5 dollar dagen er den globale fattigdomsreduksjonen mindre i rene tall, men fortsatt betydelig i prosent: fra 67 prosent av verdens befolkning i 1990 til 46 prosent i dag.

 

Afrika sliter

Verdensbanken understreker i rapporten at fattigdommen i Afrika vil bli den store utfordringen i årene som kommer. Den gode nyheten fra Afrika er at også der faller prosentandelen ekstremt fattige: fra 54 prosent av befolkningen i 1990 til rundt 40 prosent nå.

På grunn av sterk befolkningsvekst har imidlertid antallet ekstremt fattige afrikanere økt fra rundt 280 millioner til rundt 415 millioner i samme periode. Å virkelig få fart på fattigdomsreduksjon i Afrika vil trolig ta lenger tid enn i Asia, blant annet på grunn av svake institusjoner og krig. 

Publisert: 02.11.2018 06.38.51 Sist oppdatert: 02.11.2018 06.38.52