Det har lenge vært problemer med korrupsjon og tildeling av hogstkonsesjoner i DR Kongo. Foto: KLD

Norge stanser støtte til Kongo etter vedtak om hogging av regnskog

Norge stopper utbetalingen av opptil 400 millioner kroner i året til Kongo etter at myndighetene i landet har tillatt hogging av regnskog. Hele skogprogrammet til Norge i DR Kongo bør revurderes mener det britiske Regnskogsfondet.

Etter at Kongos miljøminister tidligere i februar ga to kinesiske tømmerfirmaer tillatelse til å hogge regnskogtømmer i et område på 6.500 kvadratkilometer (rundt 15 ganger større enn Nordmarka), blir støtten til Kongo stanset, melder NRK.

Kongos miljøminister Amy Ambatobe ga 1. februar tillatelse til hogst i tre områder til to kinesiske tømmerfirmaer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hogsttillatelsene er en gjeninnføring av tidligere tillatelser som ble inndratt i august 2016. To av de tre områdene det er gitt fellingstillatelse for ligger delvis i et enormt våtmarksområde på 145.000 kvadratkilometer.

Våtmarksområdet, som er verdens største tropiske våtmark, er regnet for å være svært viktig klimamessing ettersom det er beregnet å inneholde 30 milliarder tonn CO₂.

Central African Forest Initiative (CAFI) er en organisasjon som gir store summer til bevaring og beskyttelse av regnskogen i seks afrikanske land. Kongo får mesteparten av midlene ettersom Kongobassenget er verdens nest største regnskogområde etter Amazonas. Norge er hovedgiveren til initiativet.

Norge har støttet Kongo med store summer i forbindelse med både CAFI-prosjektet, og et tidligere program CBFF, men nå er det stopp.

 

Uaktuelt med utbetalinger

– CAFI har besluttet at det ikke er aktuelt med nye utbetalinger til prosjekter i Kongo før hogstkonsesjonene er trukket tilbake, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar.

Statssekretæren sier at Norge nå er i møter med kongolesiske myndigheter, herunder finansministeren og miljøministeren, sammen med Frankrike som CAFIs styreleder.

Daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold, peker på at det er sterke krefter i Kongo som ønsker å igangsette tømmerhogst. Med tanke på at Kongo betraktes som et land der korrupsjon florerer, utelukker han ikke at de nye fellingstillatelsene har sammenheng med korrupsjon.

– Dette vet vi ikke noe om i denne saken, men man kan lure, sier han.

 

Miljøvern bekymringer

Tidligere i år sendte tre organisasjoner, Greenpeace, Global Witness og Rainforest Foundation UK, brev til Norges nye klima og miljøminister. De uttrykte bekymring for at den franske utviklingsorganet AFD, som samarbeider med CAFI, ønsker å få fortgang i den kommersielle hogsten i Kongo. Organisasjonene mener at en utvidelse av kommersiell hogst vil få alvorlige konsekvenser for skogen og menneskene som bor i skogen. De sier at landet preges av omfattende korrupsjon og dårlig styresett - og at den politiske krisen i landet bare blir verre.

Etter at regjeringen i Kongo nå igjen åpner for nye kommersielle hogstområder, selv om det er i strid med landets lover, krever det britiske Rainforest Foundation at Norge og Verdensbanken tar en tenkepause.

- Givere som Norge og Verdensbanken må revurdere om REDD-programmer i DR Kongo er troverdige og støtteverdige, sier Simon Counsell i Rainforest Foundation.

Om CAFI

22.april 2016 ble det inngått en intensjonsavtale mellom styret i Det sentral-afrikanske skoginitiativet (CAFI) og Den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo) om støtte på 200 millioner USD. Norge er en stor økonomisk bidragsyter til CAFI og skal bidra med inntil 1520 millioner NOK i årene fram til 2016-2020.

CAFI er det mest omfattende internasjonale samarbeidet for bevaring av Sentral-Afrikas regnskog som noen gang har eksistert. Pengene fra CAFI til DR Kongo skal brukes til å motvirke årsakene bak avskogingen, gjennom å støtte investeringsplanen som DR Kongo selv har utarbeidet og har eierskap til. Pengene skal stimulere til utvikling av en grønn økonomi som gir arbeidsplasser og inntekter uten å ødelegge skogen.

Kilde: KLD

Publisert: 23.02.2018 11.24.03 Sist oppdatert: 23.02.2018 11.24.04