Aerial, Aerial View, Aerials, Africa, African, Biome, Canopy, Characteristic, Color, Colour, Congo, Congolese, DR Congo, DRC, Democratic Republic Of Congo, Forest, Geographic, Geography, Green, Habitat, Jungle, Land, Landscape, Landscapes, Location, Nature, Place, Rain Forest, Rainforest, Republic Of Congo, Scenery, Scenic, Subject, Tropical Forest, Zaire, Location : Congo, DR of

Norge har lovet DR Kongo regsnkogstøtte på opp mot 400 millioner kroner årlig for å utvikle en bærekraftig skogsektor gjennom fondet Central African Forest Initiative. Pengene for i år er så langt ikke utbetalt. Samtidig trenger 13 millioner mennesker nødhjelp i landet. Flyktninghjelpen ønsker derfor at pengene omdisponeres. Begge foto: NTB scanpix

Vil bruke regnskogpenger på nødhjelp

Flyktninghjelpen er skuffet over Norges bidrag til krisen i DR Kongo og ber norske myndigheter flytte penger fra klima- og skoginitiativet til nødhjelpsinnsats. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen avviser utspillet, men både Arbeiderpartiet og Krf synes det er et godt forslag.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 26.04.2018 11.09.12

– Vi er skuffet over det norsk humanitære bidraget til DR Kongo, sier seniorrådgiver i Flyktninghjelpen Pål Nesse til Bistandsaktuelt.

Som Bistandsaktuelt tidligere har omtalt, trenger like mange mennesker nå nødhjelp i DR Kongo som i Syria. Under giverkonferansen som gikk av stabelen i Genevé nylig, mer enn doblet norske myndigheter humanitærstøtten for det konfliktherjede landet til totalt nær 130 millioner kroner i 2018. Til sammenligning bidro Norge med over 1000 millioner kroner til krisen i og rundt Syria i fjor.

I et oppsiktsvekkende twitter-utspill tar Flyktninghjelpen til orde for å flytte «ubrukte skogpenger» til nødhjelp i DR Kongo:

«Norge har satt av 400 millioner til bevaring av skog i DR #Kongo som de ikke får brukt. @Utenriksdept: Ikke la pengene stå ubrukt på konto når 13 millioner kongolesere trenger nødhjelp, vær fleksible og bruk dem på nødhjelp i stedet», het det på Flyktninghjelpens twitter-konto i kjølvannet Genevé-konferansen som organisasjonens generalsekretær omtalte som «skuffende».

 

Må tenke nytt

– Krisen i DR Kongo er nå like stor som den i Syria. Det er en underfinansiert situasjon, i et land der det er billig å redde liv, men der vi likevel ikke får gjort det på grunn av mangel på penger. Da må vi tillate oss å tenke nytt, spesielt når ubrukte penger bare står på bok, sier Nesse.

Norske myndigheter flagget i februar at skogstøtten til det sentralafrikanske landet var «frosset» fordi landets myndigheter hadde gitt to kinesiske firmaer tillatelse til å hogge regnskogtømmer i et område på 6 500 kvadratkilometer. Norge har lovet DR Kongo regsnkogstøtte på 400 millioner kroner årlig for å utvikle en bærekraftig skogsektor gjennom fondet Central African Forest Initiative (Cafi). De nye hogst-tillatelsene Kongos miljøminister Amy Ambatobe delte ut i februar, er i strid med denne avtalen – og med landets egne lover.

Nesse mener ikke det er feil å bruke penger på klimatiltak samtidig som millioner av mennesker sulter, men sier det er rart å la bistandspenger stå ubrukt på konto.

– Det som er spesielt her, er at pengene står ubrukt fordi kongolesiske myndigheter ikke har klart å levere, samtidig som landet opplever en eksepsjonelt stor humanitær krise, sier Nesse og forteller at han har fått bekreftet fra Klima- og miljødepartementet (KLD) at pengene fortsatt står ubrukt og «øremerket på konto til det opprinnelige formålet». Nesse sier Flyktninghjelpen derfor nå henvender seg til statsrådene i både UD og KLD, og ber dem «løse dette» i fellesskap:

– Det vil kreve politisk vilje og evne til å skjære gjennom budsjettregler og eventuelle byråkratiske hindre for å flytte pengene, og vi håper politisk ledelse tar tak. Det er ikke vanlig at vi kommer med denne type henvendelser, men situasjonen i DR Kongo er ekstrem. Halvparten av de som trengte hjelp i fjor fikk ingen hjelp. Nå har behovene doblet seg, men fortsatt er det alt for lite penger.

 

Støttes av KrF og AP

Tidligere FN-topp og utviklingsminister, nå KrFs generalsekretær, Hilde Frafjord Johnson sier partiet sannsynligvis ville støttet et slikt forslag dersom det ble fremlagt for Stortinget.

– Forutsatt at det budsjett- og avtaleteknisk er mulig, burde de ubrukte skogpengene nå brukes på den humanitære krisen i DR Kongo. Det er etisk problematisk å ikke benytte ubrukte skogpenger til å redde liv, når det er en så desperat mangel på nødhjelp. Hadde vi vært i en situasjon der giverkonferansen ble fullfinansiert ville situasjonen vært annerledes, men Kongo er en «donor-orphan» både når det gjelder utviklingssamarbeid og i forhold til nødhjelp, dét viser denne siste giverkonferansen til fulle, sier Frafjord Johnson til Bistandsaktuelt.

Hun fremhever at giverkonferansen for Jemen for noen uker siden samlet inn rekordstore nødhjelpsbeløp etter at blant annet Saudi Arabia og Emiratene bidro med én milliard dollar og sier Norge har vist stor generøsitet for å hjelpe mennesker i og rundt Syria. Gitt omfanget av krisen i DR Kongo synes hun Norge burde satt av mer enn de planlagte 130 millioner kronene som så langt er lovet.

– I Kongo er nær tre ganger Norges befolkning nå avhengig av nødhjelp. Det kan vi ikke forholde oss passivt til. Pengene som er avsatt til regnskogssatsing kommer i dag ikke regnskogen til gode, og samtidig dør det mennesker av mangel på hjelp. Forslaget fra Flyktninghjelpen er godt. Skulle det være budsjetteknisk mulig å få til en omfordeling, og en slik proposisjon ble lagt frem for Stortinget, ville dette ha KrFs støtte, sier Frafjord Johnson.

Også Arbeiderpartiet mener Flyktninghjelpens forslag om å flytte ubrukte skogpenger til nødhjelp er spennende. Partiets bistandspolitiske talsperson har ikke ønsket å forskuttere hva partiet vil stemme for om et slikt forslag ble fremlagt i Stortinget, men i en epost skriver Anniken Huitfeldt følgende til Bistandsaktuelt:

– Dette er et interessant forslag. Norges internasjonale nisje innen humanitær nødhjelp er jo nettopp å være raske og fleksible når det er nødvendig. Det er en reell risiko for at Syria-krisen overskygger andre alvorlige humanitære behov, sier leder av utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt.

 

Et krevende samarbeidsland

Det norske klima- og skoginitiativet, som er Norges største bistandsprogram, styres fra klima- og miljødepartementet. I et epostsvar fra departementets kommunikasjonsavdeling heter det at «Som resten av bistandsbudsjettet styres klima- og skoginitiativet som en portefølje der innsats jevnlig trappes opp og ned etter hvor vi kan oppnå mest for pengene. For eksempel består ikke Cafi-porteføljen bare av DR Kongo, men også av fem andre land. Flere av disse landene arbeider med å utvikle investeringsplaner som vi skal ta stilling til senere i 2018 og 2019 som grunnlag for eventuelle nye utbetalinger».

Departementet fremholder at man «avventer den politiske situasjonen og en eventuell utvikling i situasjonen som førte til at midlene ble frosset tidligere i år» og bekrefter at pengene for i år enda ikke er overført fondet. Likevel avviser klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) regelrett Flyktninghjelpens forslag:

– Det er ingen hemmelighet at Kongo er et krevende samarbeidsland. Men jeg vil være soleklar på at det ikke finnes noe alternativ til å fortsette arbeidet i Kongo. Vi snakker om verdens nest største regnskog. Vi må derfor løfte blikket og se dette arbeidet i et langsiktig perspektiv. I et 20-30-årsperspektiv er kampen for regnskogen også en kamp for planetens bærekraft og menneskehetens livsvilkår.

 

Mye å bruke penger på

De 400 millioner kronene ment for skogbevaring i blant annet DR Kongo i 2018 gjennom Central African Forest Initiative står ubrukt fordi Cafi har frosset alle utbetalinger til landet. Årsaken er at myndighetene utstedte tre hogstkonsesjoner som Cafi-styret mener er ulovlige i henhold til kongolesisk lov – og et brudd på intensjonsavtalen med DR Kongo.

Ifølge Klima- og miljødepartementets kommunikasjonsavdeling er det «viktig å være klar over at denne summen tilsvarer den maksimale, potensielle utbetalingen til Cafi for hele 2018. Dette er altså ikke penger som er øremerket DR Kongo, men skal dekke alle landene i Cafi-porteføljen». Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommenterer informasjonen på denne måten:

– Det er ikke riktig at Klima- og skoginitiativet har penger stående på bok. Vi har mange andre viktige forpliktelser å bruke penger på for å nå initiativets mål, både i Kongo-regionen og i resten av verden. Stortinget har bevilget penger til klima- og skoginitiativet for å oppnå disse målene.– Dersom samarbeidet er satt på vent inntil kongolesiske myndigheter har ryddet opp i egen skogforvaltning. Er det ikke et nytenkende forslag om omdisponering av bistandspenger Flyktninghjelpen kommer med?

– Nødhjelpsbudsjettet styres av Utenriksdepartementet. UD styrer også det overordnede bistandsbudsjettet. Spørsmål om mer penger til nødhjelp må derfor rettes til UD, sier klima- og miljøminister Elvestuen.

Frysen av bistands-midler til DR Kongo gjelder utelukkende penger som kanaliseres gjennom Cafi og omfatter ikke annen norsk bistand til det konfliktherjede landet. Utenriksdepartementet ønsker ikke å svare på Bistandsaktuelts spørsmål til denne saken. I en epost fra departementets kommunikasjonsavdeling heter det at skogpengene er KLDs ansvarsområde.

Det er etisk problematisk å ikke benytte ubrukte skogpenger til å redde liv, når det er en så desperat mangel på nødhjelp

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF.

I et 20-30-årsperspektiv er kampen for regnskogen også en kamp for planetens bærekraft og menneskehetens livsvilkår

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Central African Forest Initiative:

I april 2016 ble det inngått en intensjonsavtale mellom styret i Det sentral-afrikanske skoginitiativet (Cafi) og Den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo) om støtte på 200 millioner USD. Norge er en stor økonomisk bidragsyter til Cafi og skal bidra med inntil 1520 millioner NOK i årene fram til 2016-2020.

Cafi er det mest omfattende internasjonale samarbeidet for bevaring av Sentral-Afrikas regnskog som noen gang har eksistert. Pengene fra Cafi til DR Kongo skal brukes til å motvirke årsakene bak avskogingen, gjennom å støtte investeringsplanen som DR Kongo selv har utarbeidet og har eierskap til. Pengene skal stimulere til utvikling av en grønn økonomi som gir arbeidsplasser og inntekter uten å ødelegge skogen.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 26.04.2018 11.09.12 Sist oppdatert: 26.04.2018 11.09.12