Ylva Lindberg, nyansatt leder for strategi og kommunikasjon i Norfund, mener lønnsomhet og bærekraft kan gå hånd i hånd Foto: Jan Speed

Foto:

Norfund: Viser utviklingseffekt – håper på flere investorer

Bedriftene der Norfund har investeringer skapte 17 100 permanente jobber i fjor og betalte til sammen 14 milliarder kroner i skatter og avgifter til de forskjellige landene.

Sist oppdatert: 06.06.2019 06.59.18

345 MW ny kraft ble installert og finansinstitusjonene i porteføljen fikk 1,8 millioner nye kunder. Slike tall trekkes fram i Norfunds nye virksomhetsrapport for å vise utviklingseffekten av denne delen av norsk bistand.

– Hvis vi i Norfund kan vise at våre investeringer skaper målbare samfunnseffekter og gir en attraktiv og rimelig god avkastning, vil det forhåpentligvis være med og mobilisere mer privat kapital, sier Ylva Lindberg, nyansatt leder for strategi og kommunikasjon i Norfund.

 

Nytt rammeverk

– Vi må vise effektene av å bruke skattebetalernes penger på bistand gjennom privat sektor. Vi må ha gode metoder for å måle utviklingseffektene og vurdere tilleggsverdien (additionality) av våre investeringer og derfor har vi utviklet og tatt i bruk et nytt rammeverk for nettopp dette. Det er et område som er under rask utvikling

– De store effektene kommer ikke nødvendigvis i form av arbeidsplasser i firmaene der vi har investert, men mer i form av ringvirkninger og indirekte effekter. Hvis du investerer i et vannkraftverk så skapes noen arbeidsplasser der, men viktigere er arbeidsplassene du skaper i leverandørkjeden eller som et resultat av at flere selskaper og mennesker får tilgang til energi, påpeker Lindberg.

 

Ny strategi

I fjor gjorde Norfund nyinvesteringer til en verdi av 3,5 milliarder kroner. Det betyr at fondet ved årsskiftet hadde en portefølje på 22,3 milliarder kroner i 149 prosjekter, hvorav 50 prosent var innen ren energi og 31 prosent i finansinstitusjoner.

47 prosent av investeringene i fjor gikk til de minst utviklede landene.

– Det er godt over gjennomsnitt for norsk bistand. Framover vil det fortsatt være en stor satsing på de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara, sier Lindberg.

Neste uke skal styret i Norfund vedta en ny strategi for fondet. Det blir hennes jobbe å følge det opp.

 

Trenger mer

– På FNs toppmøte om finansiering av bærekraftsmålene i  2015 i Addis Abeba ble det snakket om mobilisering av private penger, om «billions to trillions». Det var mange gode intensjoner, og en del er blitt gjort, men det er på ingen måte nok. En fersk studie fra Dalberg viser at den samlede kapitalstrømmen til Afrika sør for Sahara har stått på stedet hvil siden 2007 og at nivået på utenlandske direkteinvesteringer gikk ned i årene etter Addis Abeba møtet. Bransjestatistikk viser at aktiviteten til private equity fond (aktive eierfond) i regionen ble mer enn halvert fra 2016-2018. Dette svinger mye, men det er klart at det ikke er nok penger som går der de trengs mest.

– Vi vil mobilisere mer privat kapital. Vi må vise at lønnsomhet og bærekraft kan gå hånd i hånd, sier Lindberg.

– Det er vanskelig å få til, men ikke umulig. Flere studier viser at det er en positiv sammenheng mellom bærekraft og avkastning.

Fortsatt er mindre enn 1 prosent av Oljefondets aksjeportefølje investert i Afrika, og hele 41 prosent i USA.

Hun mener dette har gått fra å være noe man knapt snakket opp i næringslivet til å bli en sentral av det som diskuteres i styrerommene.

– Verden går til helvete om næringslivet ikke bidrar. Det er ikke privat sektor alene som skal redde verden. Det må skje i et samarbeid med det offentlige og sivilt samfunn, sier hun. Selv har hun bakgrunn fra flere sider av bordet – har jobbet i privat sektor, sitter i styret for Lærdal Medical og har sittet i styret i både WWF og i valgkomitéen for Flyktninghjelpen.

 

Ny trend

Hun påpeker at utviklingsfinansinstitusjoner (DFI) har fått en stadig viktigere plass i utviklingspolitikken de siste ti årene – selv i en situasjon der flere land er blitt mer introverte. Storbritannia besluttet i 2017 å tilføre 3,5 milliarder pund over 5 år til sitt fond, CDC og større midler er også nylig lovet til den amerikanske utviklingsfinansinstitusjonen.

– Denne trenden vil ikke stoppe opp. Det er mer og mer klart at land trenger et samspill med resten av verden – både av moralske grunner, men også av egoistiske grunner et det viktig å bygge en stabil verden, sier Lindberg.

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.06.2019 06.59.18 Sist oppdatert: 06.06.2019 06.59.18