Copyright © fotograf utdanning, skole, lek, barn, jenter

Stadig flere barn går nå på skole. Bildet er fra Nepal. Foto: Ken Opprann

Redd Barna: 280 millioner barn har fått det bedre

De siste 20 årene er barns tilgang til helsehjelp, skole og ernæring økt betraktelig. Færre barn blir utsatt for barnearbeid og barneekteskap, viser en ny rapport fra Redd Barna.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 28.05.2019 02.59.18

Barn får best beskyttelse i Singapore, mens barn i Den sentralafrikanske republikken har det verst. Men totalt er det er et oppløftende bilde som tegnes.

– Aldri har så mange barn hatt det så godt som nå. Barn er sunnere og flere går på skole enn noen gang før. Bak fremgangen ligger en formidabel innsats fra styresmakter, frivillige organisasjoner, FN, og ildsjeler på alle nivåer og i alle land. Det er virkelig noe å feire, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna ifølge en pressemelding..

Rapporten viser at i år 2000 ble 970 millioner barn frarøvet barndommen på grunn av faktorer som barneekteskap, tidlig graviditet, at man ikke fikk gå på skole, sykdom, underernæring, eller dødsfall som følge av vold. Tallet er i dag redusert til 690 millioner. Det betyr at minst 280 millioner barn har et bedre liv i dag enn de ville hatt for bare to tiår siden.

– Investeringen som er gjort i barn de siste tjue årene, er den beste verden kunne gjøre. I nesten alle land i verden har barn fått det bedre. For bare en generasjon siden var risikoen for at et barn skulle dø før sin femårsdag dobbelt så stor som i dag, sier Lange.

 

Gode tall

Rapporten bygger på tall fra land der man har tilstrekkelige data tilgjengelig, det vil si 176 land totalt. I 173 av disse landene har barn fått det bedre.

Det betyr at:

 • 4,4 millioner færre barn under fem dør hvert år
 • 49 millioner færre er veksthemmet fordi de har fått for lite eller feil ernæring
 • 130 millioner flere barn går på skolen
 • 94 millioner færre barn er barnearbeidere
 • 11 millioner færre jenter tvangsgiftes eller gifter seg tidlig
 • 3 millioner færre tenåringer føder barn per år
 • 12 000 færre barn drepes hvert år

 

Men krig rammer flere

Av de åtte faktorene som ødelegger barndom, peker kun et tall i feil retning. Antall barn på flukt på grunn av krig og konflikt har økt med hele 80 prosent de siste tjue årene.

– Selv om fremgangen er betydelig, blir fortsatt millioner av barn frarøvet barndommen sin. Ett av fire barn har fremdeles ikke tilgang til skole, mat, beskyttelse eller helsehjelp. Særlig utsatt er barn som lever i områder med krig og konflikt, eller som er drevet på flukt fra hjemmene sine. Vi må fortsette å jobbe hardt for å sikre at også disse barna får den barndommen de fortjener, sier Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange.

 

Framgang i fattige land

Barndomsrapporten rangerer hvilke land som best legger til rette for en god barndom. I 2019 topper Singapore listen, etterfulgt av Sverige. Norge deler tredjeplassen med Finland og Slovenia. Nederst på listen ligger Den Sentralafrikanske Republikk, sammen med Niger og Tsjad.  Men selv i et land som Niger har det vært stor framgang.

Sierra Leone, Rwanda, Etiopia og Niger er landene som har hatt størst framgang de siste 20 årene. Redd Barna mener dette er mer på grunn av politiske prioriteringer enn nasjonal rikdom. 

Noen eksempler:

 • I Rwanda har livet for barn blitt bedre på de aller fleste områder. Antall barn som dør før fylte fem år er redusert med 79 prosent. Rwanda har også halvert barnearbeid, tenåringsfødsler og drap på barn siden 2000. Flere barn går på skole og færre barn er gift før fylte 18 år.
 • Relativt sett har ingen land hatt en like bemerkelsesverdig framgang som Niger, selv om landet ligger nest nederst på lista. Antall barn som dør før fylte fem år er redusert med hele 62 prosent på tjue år.
 • I Sierra Leone har antall mennesker som lever på flukt blitt redusert med 99 prosent siden 2000.
 • Gjennom vedvarende investeringer i helse har barnedødeligheten blant barn under fem år blitt dramatisk redusert.
 •  

Årsakene

Redd Barna mener det er flere faktorer som har bidratt til positive endringer siden 2000.

 • FNs tusenårsmål bidro til å mobilisere positive krefter.
 • Politiske ledere i flere land har forpliktet seg til å fremme barns rettigheter
 • Bruk av sosiale investeringer som følge av økonomisk vekst til å gi pengeoverføringer og støtte til utsatte grupper
 • Bedre planlegging og gjennomføring av programmer som hjelper barn.
 • Reduserte sosiale forskjeller i samfunnet
 • Økt bistand
 • Styrking av kvinners og jenters rolle i samfunnet
 • Flere kvinner i ledelsesstillinger
 • Ny teknologi
 • Sosiale medier

 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.05.2019 02.59.18 Sist oppdatert: 28.05.2019 02.59.18