I Mosambik, er 11 prosent av dødsfallene knyttet til svangerskap forårsaket av utrygge aborter. Her har organisasjonen Amodefa allerede måttet stenge 20 ungdomsklinikker, på grunn av Global gag rule. Foto: Sex og Politikk.

Global gag rule ga flere og farligere aborter i utviklingsland

Den såkalte «Global Gag Rule» førte i en tidligere periode til 40 prosent økning i aborter i enkelte utviklingland, viser en studie offentliggjort i tidsskriftet The Lancet.

Av Margrethe Gustavsen Sist oppdatert: 02.07.2019 08.59.22

The Global Gag Rule eller Mexico City Policy, som den egentlig heter, ble innført av president Ronald Reagan i 1984. Den er blitt fjernet av demokratiske presidenter, og gjeninnført av republikanske, siden. Den ble gjeninnført i utvidet form av Trump-administrasjonen i 2017, mot store protester.

Regelen forbyr støtte til organisasjoner som utfører eller informerer om abort. Opprinnelig gjaldt den bare midler øremerket til familieplanlegging, men nå er den utvidet til å omfatte hele det amerikanske bistandsbudsjettet.

Organisasjonene som jobber med seksuell og reproduktiv helse har i mange år advart mot at regelen ville ha denne konsekvensen. Argumentene deres får nå vitenskapelig støtte i denne omfattende undersøkelsen.

 

Markant økning

Grunnlaget for analysen er årene mellom 1995 og 2014, og omhandler land i Afrika sør for Sahara i land som er avhengig av amerikansk bistand. I disse landene var antallet aborter 40 prosent høyere mellom 2001 og 2008, da regelen gjaldt, enn i de andre periodene man så på.

På samme tid var det en nedgang i bruk av moderne prevensjon på 13,5 prosent, og en økning i graviditeter på 12 prosent. Dette tror forskerne er en konsekvens av at det er de samme organisasjonene som tilbyr informasjon om abort, og andre metoder for familieplanlegging.

 

Store konsekvenser

Forfatterne av rapporten mener at konsekvensene for kvinnenes helse kan ha vært enda større enn det som tallfestes i rapporten. Mange av organisasjonene omfattet av regelen gjennomførte tryggere aborter enn andre som tilbyr abort.

– Fordi mange aborter utføres under usikre forhold, undervurderer vi nok den totale helsekonsekvensen av regelen for kvinner og deres helse, sier en av forfatterne av rapporten, Grant Miller, i en pressemelding.

Forfatterne påpeker at nedgangen etter regelen ble fjernet i 2009 viser at utviklingen er reversibel, hvis man igjen velger å gi støtte til alle organisasjoner som arbeider med familieplanlegging.

 

Klarer ikke å demme opp

I Trump-perioden, med en ekstra streng versjon av regelen, har blant annet Norge lovet å øke sine bidrag for å minimere konsekvensene av milliardene i kutt. Likevel får de veldig store kutt i budsjettene, fordi USA under Obama var den ledende giveren på feltet.

– Vi er jo veldig bekymret for the Global Gag Rule, og ser at alle våre søsterorganisasjoner som mottok støtte fra USA har mistet all sin støtte. Det blir delvis kompensert, men ikke fullt ut, av andre givere som blant andre Norge. USA har jo gått fra å være den klart største giveren til å ikke gi noe for mange organisasjoner, sier daglig leder i organisasjonen Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, til Bistandsaktuelt.

Sex og Politikks internasjonale paraply «International Planned Parenthood Federation»(IPPF) alene regner med at deres økonomiske tap fram til 2020 vil være rundt 100 millioner dollar. Kuttet har gjort at de har stengt klinikker og lagt ned tilbud blant annet i Mosambik.

  • Les hele rapporten her.

Fakta:

  • Det som kalles «The Global Gag Rule» – Den globale munnkurv-regelen – ble først lansert av president Ronald Reagan under en befolkningskonferanse i Mexico i 1984. Under konferansen allierte USA seg med Vatikanet, Iran, Libya, Syria og Sudan.
  • Regelen forbyr offentlig amerikansk støtte til organisasjoner i utlandet som driver med opplysningsarbeid om reproduktiv helse, utdeling av prevensjon og helseinformasjon – dersom organisasjonens arbeid også innbefatter opplysning om abort.
  • Regelen kommer i tillegg til Helms-tillegget fra 1973 som forbyr bruk av amerikanske offentlige midler til å finansiere abortinngrep i utlandet.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 02.07.2019 08.59.22 Sist oppdatert: 02.07.2019 08.59.22