Arbeidere i en gruve i Ituri-distriktet øst i DR Kongo. Gruvindustrien trekkes ofte frem som en sektor med lite økonomisk gjennomsiktighet, men denne gruven har ingenting med funnene i den ferske Action Aid-rapporten å gjøre. Foto: Guillaume Bonn / Corbis / NTB Scanpix

Kirkens Nødhjelp: Ulovlig kapitalflyt truer bærekraftsmålene

Utviklingsland taper nær tre norske statsbudsjett i året på ulike former for skatteunngåelser.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 27.09.2019 10.32.37

Rapporten «Trapped in illicit finance» anslår at ulovlig kapitalflyt og skatteunngåelser koster utviklingsland 416 milliarder dollar i året. Det betyr svimlende 3700 milliarder norske kroner. Kirkens Nødhjelps britiske partner Christian Aid står bak rapporten, som lanseres i forbindelse med høynivådialogen om finansiering for utvikling i New York torsdag.

– Uten et oppgjør med dagens globale skattesystem vil det bli vanskelig å nå bærekraftsmålene, sier KNs generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Den norske hjelpeorganisasjonen har, ifølge en pressemelding, jobbet med problemstillinger knyttet til kapitalflukt i en årrekke, og ser tydelig hvordan tap av skatteinntekter påvirker de landene KN er engasjert.

– Det er dypt urettferdig at fattige land går glipp av enorme summer i skatteinntekter når vi vet hva disse pengene kunne finansiert av helsetilbud, skoler og infrastruktur. Til syvende og sist går dette ut over millioner av mennesker som ikke får de offentlige tjenestene de har krav på, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

 

Enkelt å unngå skatt


Rapporten gir flere konkrete eksempler på hvordan store selskaper unngår å betale skatt. Blant annet bidrar såkalte dobbeltbeskatningsavtaler til at selskaper betaler skatt i kildeland fremfor vertsland – noe utviklingsland taper på.

– Rapporten viser at dagens globale skattesystem ikke fungerer. Det er enkelt for selskap å bruke skatteparadis til å spille nasjonal lovgivning ut mot hverandre. Det er komplisert nok for en utviklet stat å skattlegge selskap. For et utviklingsland er det enda vanskeligere.
 Uten et oppgjør med dette systemet blir det vanskelig for utviklingsland å finansiere bærekraftsmålene, siden mesteparten av midlene må komme fra økte skatteinntekter, sier Høybråten.

Sammen med partnere jobber KN med å påvirke beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt til å endre skattesystemer og begrense kapitalflukten. Nå ber organisasjonen Norge gå foran i kampen for et mer rettferdig skattesystem.

– Norge bør selv gjøre en gjennomgang av egne dobbeltbeskatningsavtaler og tilby reforhandling av avtalene med utviklingsland. Norge må også innføre utvidet land-for-land-rapportering og offentlige registre over egentlig eierskap der alle eiere i et selskap oppgis. Vi ber også Norge om å jobbe for en internasjonal skattereform etter prinsippene om enhetlig skattlegging. Det er også avgjørende at FN får en større rolle når nye internasjonale skatteregler skal bestemmes, sier Høybråten.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein på høynivåmøtet om ulovlig kapitalflukt. Foto: Guri Solberg / UD

Ulstein i FN: – Vi har forpliktet oss til «leaving no-one behind»

– La meg si dette høyt og tydelig: det finnes ingen unnskyldning for å ignorere problemet med skitne penger. De få som tjener på ulovlige pengestrømmer, gjør det på bekostning av de mange. Vi har forpliktet oss til «leaving no-one behind». Ulovlig kapitalflukt og de som drar nytte av det, etterlater nesten alle andre bak seg, sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) under et arrangement om ulovlig kapitalflukt i FN-hovedkvarteret i New York denne uka.

Les hele Ulsteins innlegg til delegatene på høynivåmøtet «Promotion of International Cooperation to Combat Illicit Financial Flows and Strenghten Good Practices on Asset Recovery and Return to Foster Sustainable Development» her.

Publisert: 27.09.2019 10.32.37 Sist oppdatert: 27.09.2019 10.32.37