– De mange og langvarige humanitære krisene setter det humanitære systemet under press, og det er behov for mer langsiktig innsats. Derfor ønsker vi å styrke sammenhengen mellom kortsiktig og langsiktig innsats i land og områder i sårbare situasjoner. Det er i tråd med en av hovedprioriteringene i regjeringens humanitære strategi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Økningen på posten vil hovedsakelig gå til syriske flyktninger i Libanon og Jordan. Støtten skal bidra til å imøtekomme flyktningenes behov for mer langsiktig støtte. I tillegg vil midlene gå til å støtte opp om Libanon og Jordans kapasitet til å håndtere den langvarige tilstedeværelsen av syriske flyktninger. Støtten vil dreies fra humanitær bistand til stabiliseringsstøtte.

 

Humanitær innsats og menneskerettigheter

Men også den ordinære humanitære bistanden økes, om enn noe mindre enn i enkelte tidligere år. Satsingen videreføres i 2020 med en foreslått økning på 115 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner.