Jair Bolsonaro vekket igjen oppmerksomhet da han besøkte Davos under sin første utenlandsopptreden som Brasils president denne uka. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB Scanpix

Bolsonaro i Davos: «Vekst og vern er like viktig»

– Hans politikk vil påvirke hele kloden, sier Dinamen Tuxá i urfolksorganisasjonen Apib etter at den brasilianske presidenten talte under åpningen av Verdens økonomiske forum i Davos.

Brasils nye president Jair Bolsonaro holdt åpningstalen da næringslivsfolk og andre innflytelsesrike personer – som Tysklands regjeringssjef Angela Merkel, FNs generalsekretær António Guterres og vår egen kronprins Håkon – var samlet for å drøfte løsninger på globale utfordringer i Davos denne uka. I forkant av talen uttrykte den omstridte presidenten at det er et nytt Brasil som nå entrer arenaen.

– Brasil tar grep for å sikre at verdenssamfunnet gjenoppretter sin tillit til oss, og for å sikre at handelen mellom Brasil og omverdenen nok en gang vil blomstre, uten å være styrt av noen ideologi, sa Bolsonaro ifølge NTB.

 

Vekst VS vern?

Da han gikk på scenen, uttrykte presidenten at Brasil trenger verden og at verden trenger Brasil. Han omtalte hjemlandet som et land i moralsk og økonomisk krise, og la vekt på at Davos-møtet er en unik mulighet til å vise frem «det nye Brasil» – et «paradis», der blant annet Amazonas ble trukket frem som et område med enorme muligheter for turisme og økonomisk vekst.

  • Se hele Bolsonaros tale på Davos-møtet her.

Han uttalte også at Amazonas er viktig i et biodiversitetsperspektiv, men det Bolsonaro har fått mest oppmerksomhet om utenfor Davos, er formuleringene han kom med etter talen. Da svarte Bolsonaro nemlig det mange har tolket som at «naturvern ikke må stå i veien for økonomisk vekst».

– Miljøhensyn må gå hånd i hånd med utvikling, men man bør ikke legge mer vekt på det ene enn det andre, sa Bolsonaro under spørsmålsrunden etter talen, og argumenterte for at jordbruk og husdyrhold ikke beslaglegger store landområder i Brasil, samt at store deler av Amazonas fortsatt er inntakt.

 

«Alarmerende vold»

Den ferske presidenten truet i valgkampen med å trekke Brasil fra Parisavtalen, men har siden gått tilbake på dette. Han har imidlertid lovet å åpne for mer landbruk og gruvedrift i Amazonas, men Bolsonaro ønsket nok å stilne den stadig lengre lista av kritikere og avsluttet svaret på det obligatoriske «miljøspørsmålet» med å si at han lover å ta vare på miljøet:

– Vi planlegger å jobbe i harmoni med hele verden for å gjøre økonomien mindre karbonavhengig og redusere CO2-utslippene, sa Bolsonaro.

Selv om presidenten var «mykere» i formuleringene enn i valgkampen, resulterte budskapet i Davos, ikke overraskende, i nye protester fra organisasjoner og urfolksgrupper. Kritikerne viser igjen til hvilke dramatiske konsekvenser avskoging i Amazonas har for klimaet.

I en uttalelse interessegruppa Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil (Apib) har sendt Bistandsaktuelt, fremhever Dinamam Tuxá at Bolsonaros budskap under World Economic Forum er svært bekymringsfullt.

– Når Bolsonaro sier at Brasil har brukt svært lite av sine landområder på dyrehold og jordbruksproduksjon, gjentar han et narrativ som stod helt sentralt i presidentkampanjen, og som har bidratt til en alarmerende økning av voldshandlinger i Amazonas, sier Tuxá.

 

– Vil påvirke hele kloden

Han fremhever at 11 urfolksområder, bare i 2019, har blitt «invadert av bøller» som håper å ta i bruk områder der skogen fortsatt står ubrukt.

– I sin tale i Sveits gjorde Bolsonaro det klart at agrobusiness og gruveaktører vil få lov til å utvide sine områder, sier Tuxá og påpeker at landets nye president nylig varslet at ansvaret for urfolks landrettigheter skal flyttes til til landbruks-departementet, samt at den brasilianske utviklingsbanken BNDES står på listen over institusjoner han vurderer å privatisere eller avvikle.

Sist uke skrev Bistandsaktuelt også at miljøminister Ricardo Salles setter statlige avtaler med ikke-statlige organisasjoner på vent i 90 dager. I tillegg skal alle utbetalinger fra Amazonasfondet i 2018 til brasilianske organisasjoner granskes. Det er det totale bildet som bekymrer urfolkslederen:

– Presidentens tale forsterker nå trusselen mot Brasils verneområder. Ved å tilfredstille investorer, jordbruksnæringen og gruveselskaper, øker Bolsonaro frykten hos oss som bor i skogen. Men hans politikk vil ikke bare påvirke våre landområder, men hele jordkloden, sier Dinamam Tuxá.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.01.2019 16.11.37 Sist oppdatert: 23.01.2019 16.11.37