Jan Speed Utenriksdepartementet, UD

Utenriksdepartementet har måttet gjøre noen små endringer i bistandsbudsjettet for 2019.

Foto: Jan Speed

Mindre til flyktninger i Norge, mer til global bistand

Utgiftene til flyktninger i Norge som er godkjent som bistand blir i år 99 millioner kroner lavere enn budsjettert.  Regjeringen vil heller bruke disse pengene på humanitær hjelp, klima og miljø, helse, utdanning og hjelp til sårbare stater.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 22.11.2019 14.46.43

I en proposisjon til Stortinget foreslår regjeringen å omdisponere  til sammen 292 millioner kroner av bistandsbudsjettet for 2019. Noen poster får økninger, mens andre får mindre kutt. Reduksjonene skyldes i hovedsak forsinket framdrift.

 

Økninger:

 • Humanitær bistand – 27 millioner kroner
 • Sårbare stater og regioner – 25 millioner kroner
 • Regionbevilgning Afrika – 20 millioner kroner
 • Helse – 61 millioner
 • FNs aidsprogram – 10 millioner
 • Utdanning – 20 millioner
 • Norfund – 7,5 millioner (tapsavsetning) og 22  millioner (grunnfondskapital)
 • Klima og miljø – 100 millioner.  En del av dette brukes til å øke bidraget til FNs fond for klimatilpasning i utviklingsland med 90 millioner kroner.

 

Kutt

 • Pliktige bidrag til FN-organisasjoner – 20 millioner kroner
 • Kunnskapsbanken  – 18 millioner
 • Næringsutvikling – 20 millioner
 • Hav og marin forsøpling – 120 millioner
 • Flyktningtiltak i Norge – 99 millioner
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 22.11.2019 14.46.43 Sist oppdatert: 22.11.2019 14.46.43