FN regner med at verdens befolkning vil nå en topp på 11 milliarder mennesker om drøyt 80 år. I dag bor det rundt 7,7 milliarder på kloden.

Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran

FN: 11 milliarder innbyggere i verden i 2100

I år 2100 kan verdens befolkning ha nådd en topp på 11 milliarder, anslår FN.

Av NTB Sist oppdatert: 18.06.2019 07.50.52

 

Det viser en ny rapport fra FNs avdeling før økonomiske og sosiale saker.

Anslaget er imidlertid lavere enn i 2017. Da la FN fram beregninger som viste at verdens befolkning vil nå en topp på 11,2 milliarder innen 2100. Lavere fødselsrater i en rekke land er årsaken til at anslaget nå er nedjustert.

Rapporten viser også at økt forventet levetid og fallende fertilitet gjør verdens befolkning eldre, og at befolkningstallet synker i flere land.

 

Ni viktige land

I 2019 vil antall innbyggere komme opp i 7,7 milliarder, og innen 2050 er det ventet at tallet vil stige til 9,7 milliarder.

Ifølge FN-ekspertene er det ni land som vil stå for over halvparten av den ventede befolkningsveksten de neste 31 årene: India, Nigeria, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania, Indonesia, Egypt og USA.

Rapporten fastslår også at migrasjon er en vesentlig årsak til befolkningsendringer i enkelte land i perioden 2010-2020, og at noen av de største folkeforflyttingene skyldes etterspørsel etter migrantarbeidere fra land som Bangladesh, Nepal og Filippinene.

 

Migranter hindrer fall

I land som Tyskland, Ungarn, Russland, Italia og Japan er det ventet at antall migranter vil kompensere for et fall i antall innbyggere som skyldes at fødselstallet er lavere enn antall dødsfall.

Ifølge forskere tok det over 200.000 år før verdens befolkning nådde 1 milliard, mens det kun tok 200 år før tallet var steget til 7 milliarder.

De tror imidlertid at veksten ikke vil kunne fortsette i det uendelige, men stagnere når antallet er oppe i cirka 11 milliarder.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 18.06.2019 07.50.52 Sist oppdatert: 18.06.2019 07.50.52