FNs medlemsland slutter opp om barnerettigheter. 

FN avvikler støtten til barnehjem

FNs medlemsland forplikter seg til å gradvis avvikle støtten til barnehjem og liknende institusjoner og heller satse på utviklingen av familie- og omsorgstiltak i nærmiljøet for foreldreløse barn.  Redd Barna hilser vedtaket velkommen.

Det var onsdag i forrige uke at FNs generalforsamling vedtok enstemmig en barnerettighetsresolusjon. Flere avsnitt tok for seg barn uten foreldre til å ta seg av dem. I resolusjonen heter det at «der alternativ omsorg er nødvendig, bør familie og omsorg i nærmiljøet fremmes framover å plassere barnet i en institusjon».

FN noterer at barn uten omsorg fra foreldrene er mer utsatt for menneskerettighetsbrudd. I resolusjonen uttrykkes “dyp bekymring for den potensielle skaden institusjonalisering og institusjonell omsorg kan få for et barn vekst og utvikling.»

 

8 millioner på barnehjem

– Dette er en viktig og riktig beslutning fra FNs medlemsland. Mange barnehjem i utviklingsland gir ikke god nok omsorg i dag, og barna kan få en mye tryggere oppvekst i en familie og i lokalsamfunnet sitt, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Om lag 8 millioner barn bor i dårlig utstyrte barnehjem på verdensbasis, mener Redd Barna. Organisasjonen mener at barnehjemsinstitusjonene i utviklingsland ofte ikke er godt nok egnet for å ivareta barnas omsorgsbehov. 

– I mange land er ikke standarden på barnehjem tilstrekkelig regulerte. Enkelte barnehjem kan også være svært farlige for barn da hvem som helst kan starte opp et barnehjem. Vi har dessverre også sett eksempler på at barnehjemmene kan være steder for omfattende og organiserte overgrep mot barn, sier Lange.

Redd Barna mener at 80 prosent av barn som i dag bor i barnehjem ikke er foreldreløse, men fra fattige familier.

 

Vil få slutt på frivillighetsturisme

De siste årene har flere vestlige turister reist til utviklingsland for å jobbe som frivillige ved ulike barnehjem. Nå håper Redd Barna at det vil bli slutt på frivillighetsturismen når barnehjemmene mister FNs støtte.

– Vi har sett at frivillighetsturistene ofte mangler den fagkompetansen som trengs for å gi traumatiserte barn den støtten de trenger. Det er også uheldig at sårbare barn blir knyttet til frivillige som så forlater dem igjen etter kort tid. Det finnes eksempler på at slik frivillighetsturisme også har bidratt til å støtte opp om en industri som utnytter barn og gjør dem sårbare for menneskehandel og overgrep, sier Lange og legger til:

– Denne resolusjonen gir en historisk mulighet for land til å bygge opp et godt og trygt barnevern for barna i landet sitt. Samtidig er det viktig at myndighetene nå bekjemper årsaken til at barn havner på barnehjemmene, som fattigdom og mangel på utdanning og helsetilbud.

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.12.2019 14.02.57 Sist oppdatert: 23.12.2019 14.02.57