Norske organisasjoner driver bistandsarbeid i utviklingsland over hele verden, ofte med betydelig offentlig støtte. Utenriksdepartementet har nå bestemt at det fortsatt skal stilles krav om at norske organisasjonene betaler egenandel på prosjekter som støttes gjennom Norad. Bildet er fra er NLM-støttet prosjekt i Etiopia.

UD opprettholder kravet om egenandel

Flere bistandsorganisasjoner ønsket at Norad skulle fjerne kravet om egenandel, men Utenriksdepartementet har nå belsuttet at kravet skal opprettholdes. Men de nye reglene er noe mer fleksible enn de gamle. Direktoratet vil også premiere organisasjonene som har høy egenandel.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.06.2019 07.36.28

De siste månedene har Norad, UD og norske bistandsorganisasjoner diskutert egenandelen som norske organisasjoner må stille med for å få støtte fra Norad.

Fram til nå har det vært slik at  staten, som en hovedregel, har betalt 90 prosent av organisasjonenes (langsiktige) bistandsarbeid. Organisasjonene har selv skaffet 10 prosent gjennom å verve deg som fast giver eller andre former for pengeinnsamling (se faktaboks).

Men ikke alle har vært like fornøyde med denne praksisen. Grovt sett har de store organisasjonene, som rår over profesjonelle markedsavdelinger, vært mer positive til egenandelen enn de mindre.

Flere små organisasjoner har argumentert for at det er vanskelig å samle inn penger på en bane der proffene dominerer spillet. Redd Barna, som er en av «de store» argumenterte for å fjerne egenandelkravet –  i solidaritet med de mindre organisasjonene.

Les også: Organisasjonene vil ha unntak for sine hjertebarn

 

Blir ikke fjernet

Men nå har UD konkludert. Og de som håpet på full offentlig finansiering av sine bistandsprosjekter fremover er trolig skuffet. For kravet om egenandel blir ikke fjernet.

– Egenandel forblir en viktig bærebjelke i bistanden via sivilt samfunn. Det er viktig for å vise at sivilsamfunnet ikke er en rent statlig aktør, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i Norad.

Hun understreker at pengene organisasjonene selv bidrar med har betydning.

– Med ti prosent egenandel bidrar siviltsamfunnsorganisasjonene til sammen med over 200 millioner kroner til arbeidet de gjør. Det er i seg selv et viktig bidrag i arbeidet med blant annet sårbare grupper.

 

Justeringer

Samtidig som kravet om 10 prosent egenandel opprettholdes som hovedregel legges det opp til flere justeringer av dagens praksis. Hovedpunktene i de nye reglene er som følger:

  • Kravet om minst ti prosent egenandel opprettholdes for norske organisasjoner og organisasjoner basert i land som er medlem av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som søker om å motta midler over kapittelpost 170.70.
  • Samtidig videreføres unntaket for krav om egenandel for informasjonsstøtte og demokratistøtte.
  • Paraplyorganisasjoner har fortsatt unntak for egenandel for sekretariatsfunksjoner. 
  • Paraplyorganisasjonen som overfører penger til medlemmer får redusert egenandelkravet til fem prosent. Endringen gjelder avtaler som inngås fra 2020

 

Høy egenandel premieres

Det er også besluttet at organisasjoner som velger en høyere egenandel enn minimumskravet på 10 prosent, vil premieres i vurderingen Norads byråkrater gjør av søknadene. Ifølge Norad kan dette «også bidra til økte midler gjennom norske myndigheter og dermed sikre en viss katalytisk effekt.»

– Egenandel er en viktig refleksjon av organisasjonenes eierskap og prioriteringer. Den viser også organisasjonenes evne til å mobilisere engasjement for sin utviklingsinnsats, sier Fone.

Avdelingsdirektøren i Norad opplyser også at det i forkant av 2021-budsjettet er planlagt å utrede en "matching-ordning" - det vil si en ordning der et gitt beløp fra en organisasjon «matcher» et beløp fra myndighetene. 

 

 

Offentlig støtte til norske bistandsorganisasjoner

  • Norads totale støtte til organisasjonenes arbeid med langsiktig bistand er på omlag 2,1 mrd. kroner. Kravet om 10 prosenet egenandel fra organisasjonene gjelder fortsatt. 
  • Norske organisasjoner mottar også statsstøtte fra enkelte ordninger på bistandsbudsjettet der det ikke er krav til egenandeler.
  • Staten betaler også 100 prosent av nødhjelp/humanitær bistand.
  • Støtte til informasjonstiltak er unntatt fra egenandel

Wenche Fone, avdelingsdirektør i Norad

Siste nytt

Publisert: 19.06.2019 07.36.28 Sist oppdatert: 19.06.2019 07.36.28