Per-Willy Amundsen og FrP vil kutte i bistanden til Palestina fordi Palestinske selvstyremyndigheter betaler ut lønn til familiene til fengslede palestinere og familiene til drepte og sårede palestinere i konflikten med Israel. Foto: Tore Kristiansen/VG/NTB Scanpix

FrP krever kutt i norsk Palestina-bistand

Regjeringspartiene er enige om at ordningen med fangelønn må avvikles av de palestinske selvstyremyndighetene hvis de skal få norsk bistand. Nå trapper FrP opp kampen mot det som kalles «martyrfondet».

– Det er alvorlig og uakseptabelt at demokratier som Norge bidrar økonomisk til de som oppfordrer til terror og støtter dømte terrorister, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til Vårt Land.

Han representerer Frp i Stortingets utenrikskomité og var justisminister i Solberg-regjeringen fra 2016 til 2018.

 

Fangelønn

Palestinske selvstyremyndigheter betaler ut lønn til familiene til fengslede palestinere og familiene til drepte og sårede palestinere i konflikten med Israel. Det første omtales gjerne som «fangelønn» mens pengesekken som dekker alle utbetalingene gjerne kalles «martyrfondet».

– Som leder av Giverlandgruppen for Palestina (AHLC) bør Norge stå fram som et eksempel for verdenssamfunnet på at denne type indirekte terrorfinansiering ikke kan aksepteres. En reduksjon av bistanden til PA vil sende et kraftig signal, skriver Amundsen i et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. PA er forkortelsen for De palestinske selvstyremyndighetene.

Ved utgangen av april satt vel 5.000 palestinere i israelske fengsler, ifølge tall fra Israel Prison Service (IPS).

 

– Uakspeptabelt

Amundsen mener saken bare har en løsning:

– Norge kan ikke akseptere at terrorister og deres familier belønnes for volds- og drapshandlinger.

Han peker på at selv om norsk bistand ikke går direkte til fondet, får fondet påfyll av penger fra eksempelvis utdanningssektoren, som på sin side støttes med internasjonal bistand.

KrF har,  som Frp , lenge vært mot ordningen. I 2017 utfordret stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Hans Olav Syversen – som nå er KrFs statssekretær hos statsminister Erna Solberg – daværende utenriksminister Børge Brende (H): «Enten opphører ordningen med terrorlønn, eller så må man vurdere om norsk bistand til de palestinske myndighetene kan fortsette i samme omfang som før.»

 

Regjeringepartiene enige

I fjor tok også Høyre opp saken. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), som også er medlem av Israels venner på Stortinget, stilte følgende spørsmål til utenriksminister Eriksen Søreide : Ender norske bistandsmidler til Palestina som pengestøtte til fengslede palestinere eller deres familier?» Nei, svarte utenriksministeren da.

Da KrF forhandlet om en plass i regjeringen i januar, ble de fire borgerlige partiene enig om et eget punkt om fangelønn i den politiske plattformen: «(...) aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.»

Norge er  leder av Giverlandgruppen for Palestina (AHLC) og en betydelig bistandsgiver. I løpet av de tre siste årene har Norge gitt om lag 1,8 milliarder kroner i bistand til Palestina.

 

 

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 24.05.2019 09.57.15 Sist oppdatert: 24.05.2019 09.57.15