Skolebarn foran et veggmaleri på en skole i Gaza

Verdens bistand lå på omtrent samme nivå i 2018 som de foregående årene. Bildet viser skolebarn foran et veggmaleri på en skole drevet av UNRWA i Gaza. Bildet er tatt i fjor høst. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB scanpix

Ny statistikk: Global bistand flater ut

Totalsummen verden har brukt på bistand falt i fjor, men nedgangen veies opp av at bistandsstøtten til å bosette flyktninger i rike land går ned, viser tall fra OECD.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 10.04.2019 20.22.10

De rike landene i OECD ga 153 milliarder dollar til bistand til utviklingsland i 2018. Det tilsvarer 1245 milliarder kroner eller litt mindre enn et norsk statsbudsjett.

Andelen av den globale bistanden som ble brukt i forbindelse med mottak av flyktninger i Europa, Canada og USA har gått ned i takt med lavere antall flyktninger. Det har også vært endringer i reglene for hvilke typer utgifter knyttet til mottak av flyktninger som kan regnes som bistand.

Mens mottak av flyktninger sto for 11 prosent av samlet bistand i 2016, var det tilsvarende tallet i 2017 9,6 prosent og i 2018 7,1 prosent. Det viser de foreløpige tallene fra OECDs utviklingskomité DAC som ble lagt fram onsdag.

Om utgifter til mottak av flyktninger holdes utenfor, var nivået på den øvrige bistanden på samme nivå i 2018 som året før. OECD-landenes bistand har ligget på omtrent dette nivået nivå siden 2016 om flyktningutgifter i giverlandene ikke tas med.

 

Mindre til nødhjelp

OECD-landenes humanitære bistand gikk ned med 8 prosent i fjor. Det har medvirket til at den bilaterale bistanden til de minst utviklede landene (MUL-land) falt med 2,7 prosent i reell verdi i forhold til året før, korrigert for inflasjon. Offisiell utviklingsbistand (ODA) til Afrika sør for Sahara gikk med 4,4 prosent.

Bilateral ODA til lavinntektsland var på 24 milliarder dollar, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med 2017. Bistand til mellominntektsland falt imidlertid mer.

Generalsekretær Angel Gurría i OECD sier i en pressemelding at det er uheldig at bistanden til de fattigste landene faller på et tidspunkt da også private investeringer går ned.

 

USA er størst, Sverige og emiratene mest sjenerøse

USA ga 34,3 milliarder dollar til bistand i 2018, og var fortsatt verdens største bistandsyter. Tyskland, Storbritannia og Japan fulgte på de neste plassene.

Blant de øvrige 30 medlemslandene i OECD DAC er Sverige den mest sjenerøse giveren målt etter bistand som andel av brutto nasjonalinntekt (BNI). Sveriges bistand utgjorde 1,04 prosent av BNI mot 0,98 prosent for Luxembourg og 0,94 prosent for Norge.

Utenfor OECD DAC ga De forente arabiske emirater 1,1 prosent av BNI og Tyrkia 0,95 prosent.

 

Endret beregningsmåte

OECD har fra 2018 gått over til en ny beregningsmetode for ODA. Noen land gir deler av sin bistanden som lån på gunstige vilkår. Med den nye metoden beregnes gaveverdien av disse lånene på en annen måte enn tidligere. På grunn av den nye beregningsmåten er ikke alle tall sammenlignbare med tidligere år.

Norge gir ikke lån som en del av bistanden, og den nye beregningsmåten påvirker derfor ikke tallene for den norske bistanden.

Norad la tidligere i månedene fram detaljene i Norges bistand i 2018.

 

Artikkel er oppdatert og noe endret 11.04.2019

Verdens bistand = et norsk statsbudsjett

- De 30 medlemslandene i OECDs utviklingskomité DAC ga 153 milliarder dollar til bistand til utviklingsland i 2018.

- Det tilsvarer 1245 milliarder kroner eller til sammenligning litt mindre enn et norsk statsbudsjett.

- Norge hadde i fjor offentlige utgifter på 1318 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Bistanden tilsvarer 0,31 prosent av de 30 OECD DAC-landenes brutto nasjonalinntekt (BNI). Målet er at landene skal gi minst 0,7 prosent.

- OECD DAC utgjør brorparten av verdens bistand, men i tillegg gir også andre land bistand. Dette omfatter land i Midtøsten, Russland, Kina og europeiske land som ikke er medlem i OECD DAC.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 10.04.2019 20.22.10 Sist oppdatert: 10.04.2019 20.22.10