KrF går inn i regjering, men hva betyr den nye regjeringsplattformen for reform av norsk bistand? Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hva står det mellom linjene i regjeringsplattformen?

Blir Norad lagt ned? Flyttes forvaltningen til Utenriksdepartementet? Blir det et eget utviklingsdepartement? Vi har spurt fire bistands-kjennere hva de tror.

Det var på forhånd knyttet stor forventning til om regjeringsplattformen ville gi detaljer om den forestående bistandsreformen, men i dokumentet brukes formuleringer som «enhetlig utviklingsfaglig miljø» og «å samle, ivareta og videreutvikle» kompetansen på området.

Vi har spurt fire bistandseksperter hva de leser ut av regjeringsplattformen i forhold til reformprosessen.

– Mellom linjene her høres det ut som om UD har fått det som de ønsker og at denne erklæringen åpner for en nedlegging av Norad. Som en ideell organisasjon, og en viktig del av norsk utviklingspolitikk, ser vi med bekymring på det tapet av kompetanse som kan følge av å legge ned Norad. Hvis det skulle skje så har UD mye å bevise for å redde og videreutvikle den norske spisskompetansen som nå er representert i Norad, sier Øyvind Eggen til Bistandsaktuelt.

Han er generalsekretær i Regnskogsfondet og tidligere fagdirektør for evaluering i Norad.

Han mener reformprosessen hittil, som den har vært formulert fra UD, høres ut til å handle mest om å spare ressurser i forvaltningen.

– Men hvis man har tenkt å legge ned det som i femti år har vært symbol på og representant for en av de stolteste delene av norsk utenrikspolitikk, må det skje med en bedre begrunnelse enn å spare noen titalls årsverk – og det vil kreve noe enormt av UD om de skal klare å bygge opp en lignende kompetansebase.

– Hvorfor leser du plattformen på denne måten?

– Det står at "man vil samle den utviklingsfaglige kompetansen". Uviljen mot en svensk modell, med et sterkt direktorat har vært stor. Når man nå sier man skal samle kompetansen, er det vanskelig å se at det vil skje andre steder enn i departementet, sier Eggen.

 

– Tydelig KrF-preg

Redd Barnas Gunvor Knag Fylkesnes, leser ikke firepartiregjeringens plattform på samme måte:

– Det er vanskelig å vite. Jeg leser teksten fra de fire regjeringspartnerne som at det er ingen klare prioriteringer i forhold til reform. Jeg er glad for at det står at man skal samle, ivareta og videreutvikle utviklingsfaglig kompetanse hjemme og sikre god utviklingsfaglig kompetanse på utestasjonen.

Hun mener dét kan bety at man vil styrke det utviklingsfaglige ved å gi mer ansvar til Norad og samle kompetansen der.

– At Kunnskapsbanken er nevnt i teksten kan også tyde på at Norad skal bestå, og at man heller ikke vil outsource de søknadsbaserte ordningene. Med andre ord, jeg tror ikke at man har landet på en integrert modell. Jeg tenker at dette er bra at man vil bygge videre på det som er bra. Her er det språk som ikke var å finne Jeløya-plattformen, så jeg tenker den er veldig farget av Krf. Jeg har foreløpig ingen grunn til å si kondolerer til oss som er og har vært kritiske til en integrert modell.

 

– Sannsynlig med integrert løsning

Samfunnsøkonom og forsker Rune Jansen Hagen mener derimot at Høyre har fått gjennomslag i forhandlingene.

– Min tolkning av det som står i regjeringsplattformen om bistandsreform er at  Høyre har fått gjennomslag for sitt reformspor. Derfor tror jeg at en såkalt integrert løsning nå er mest sannsynlig, altså at Norad legges inn i UD,  sier Rune Jansen Hagen, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

Han tror at et eget utviklingsdepartement er lite sannsynlig nå.

– Alle vet jo at Krf ønsket seg et utviklingsdepartement, men jeg tror at en så stor endring ville vært tydeligere markert i regjeringsplattformen. Noen har trolig vært mot et eget departement. Det har neppe vært Frp eller Venstre. Trolig var det Høyre som stanset det. Det er jo også en fordel for Høyre å ha begge ministerne, sier han.

Jansen Hagen understreker at det er vanskelig å tolke det lille som står om bistandsreform i regjeringsplattformen. Han mener at det kan påvirke reformprosessen hvis Krf skulle få utviklingsministeren.

– Da er det selvfølgelig mulig at Krf går for en variant av den såkalte delegerte modellen, med et sterkt Norad.

 

Dyptgripende omorganisering?

– Det er vanskelig å konkludere med hva dette betyr for bistandsreformen. Hvis vi tar teksten bokstavelig, peker den i retning av integrering av Norad i et departement, men med en litt mere romslig tolkning kan dette også bety en videreføring av Norad. Alle de tre alternativer som har vært oppe i reformdiskusjonen er fortsatt mulig, sier Ottar Mæstad, direktør ved Chr. Michelsens Institutt til Bistandsaktuelt.

Han mener det er klart at om man skulle lande på en integrering i UD, forplikter man seg til en ganske dyptgripende omorganisering av departementet, med en mye tydeligere bistands-stolpe og en klarere bistandsfaglig karrierevei innad i UD.

– Hvorfor leser du det som står i regjeringsplattformen slik?

– En av hovedbekymringen rundt en UD-integrert modell, er utvanning av bistandsfaglig kompetanse fordi UD er satt opp for å utvikle generalister. De tydelige formuleringene om å ivareta og videreutvikle den utviklingspolitiske kompetansen leser jeg som en forpliktelse til å gjøre noe med dette, sier Mæstad.

Han påpeker at noen kanskje vil lese firepartiregjeringens plattform-tekst som at KrF ikke har fått gjennomslag for et eget utviklingsdepartement.

– Men dette vet vi ikke før Erna Solberg legger frem sin regjeringskabal. Jeg tror uansett at man ikke ville forpliktet seg på en spesifikk organisasjonsmodell i en regjeringserklæring, så vi kan enda ikke utelukke at det blir et eget utviklingsdepartement.

Astrup om egen framtid: — Ikke opp til meg

Av Martin Skjæraasen

Nikolai Astrup vil ikke si mye om sin egen fremtid som utviklingsminister. På spørsmål om han blir sittende, svarer han: 

— Det er ikke opp til meg å avgjøre. Jeg stortrives i denne jobben, så får vi se hva statsministeren bestemmer seg for.

Han vil heller ikke si hva slags bistandsforvaltning den nye regjeringsplattformen legger opp til. Om Norad skal legges ned, eller bestå. 

— Det som står i plattformen er i tråd med problembeskrivelsen og målsetningen som prosjektgruppen har formulert i sin rapport. Rapporten peker på to ulike modeller for å løse de utfordringene og gjennomføre de målene vi har satt oss. Så regjeringsplattformen gir ikke noe svar på hvilken modell regjeringen kommer til å gå for. Men den er en bekreftelse på at målene vi har satt oss fortsatt står.


Hva er fremdriftsplanene for reformarbeidet?


— Nå vil regjeringen fatte en beslutning om modell, og så går vi over i neste fase av reformarbeidet, som innebærer god involvering av ansatte- og tillitsmannsorganisasjoner i begge hus.

Astrup planlegger en reise til Genève og New York, før han drar til Silicon Valley i California siste uka i januar, for å lære av teknologimiljøet der.

— Men det forutsetter selvfølgelig at jeg skal fortsette i jobben, da, sier han.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 18.01.2019 11.11.21 Sist oppdatert: 18.01.2019 11.11.21