Ifølge en indeks laget av norske og amerikanske forskere er Jemen det landet i verden hvor det er vanskeligst å være kvinne. Bildet viser kvinner som henter vann fra en tank i hovedstaden Sanaa, det er rapportert kolerautbrudd i byen. Foto: Yahya Arhab/EPA/ NTB Scanpix

 

 

Ny indeks: Norge beste land for kvinner, Jemen er verst

Ifølge en ny indeks er Norge og Sveits landene i verden hvor det er aller best å være kvinne. Fattige land med langvarig konflikt er verst. Men det er flere land som skårer høyt selv om de er utviklingsland. Som Nepal. Og Rwanda, som har klatret 29 plasser på to år.

– Denne indeksen måler hvordan det er å være kvinne i ulike deler av verden. For å måle og rangere har vi vurdert kvinners grad av inkludering, rettslige status og sikkerhet. At vi inkluderer sikkerhet skiller denne indeksen fra andre lignende rangeringer, sier Marianne Dahl.

Hun er seniorforsker ved PRIO og har ledet PRIO sitt arbeid med «kvinner, fred og sikkerhetsindeksen», som er et samarbeidsprosjekt mellom PRIO og Georgetown Institute for Women, Peace and Security.

 

Rike land topper

Norge topper altså. På det neste plassene følger Sveits, Danmark, Finland og Island. Øystaten i nord var nummer en da den forrige indeksen ble laget i 2017, men må i år se seg passert av sine nordiske naboer samt Sveits. Årsaken er at kvinners politiske representasjon er bli noe dårligere på Island og dermed faller de ned på en femte plass.

Indeksen viser generelt en ganske tydelig sammenheng mellom velstand og kvinners rettigheter. Det er ingen afrikanske land blant de 50 øverste landene på indeksen. Singapore og Sør-Korea er eneste asiatiske land blant topp 50.

– Det er riktig at rike land generelt gjør det bedre. Regionene Sør-Asia, Midtøsten, Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara skårer generelt lavere. Men i alle regioner finnes det land som ligger over det globale snittet. Nepal ligger for eksempel langt over de fleste av sine naboland i Sør-Asia, sier Dahl.

I rapporten som følger med indeksen vises det blant annet til at over 80 prosent av kvinnene i Nepal deltar i arbeidslivet og at Nepal har lovverk som bidrar til at kvinner er relativt godt representert i politiske verv.

 

Rwanda klatret mest

Et annet land som skårer langt over de fleste av sine naboland er Rwanda. Det afrikanske landet har klatret fra 29 plasser på indeksen siden 2017, opp til 65. plass i verden.

Ifølge rapporten gjør Rwanda det godt blant annet på grunn av god politisk representasjon for kvinner, økonomisk inkludering, sikkerhet samt at mange jenter og kvinner går på skole.

Benin har også klatret mange plasser siden 2017. Zimbabwe og Namibia  gjør det også relativt godt blant de afrikanske landene.

Selv om velstående land stort sett skårer bedre enn fattige land er det også – på samme måte som en del relativt fattige land gjør det bra – en del relativt velstående land som skårer dårlig. Det klareste eksemplet er Saudi-Arabia som ligger helt nede på 120.plass til tross for at landet er svært rikt. Eksempler på andre land som skårer dårlig med tanke på at de har relativt høy inntekt per innbygger er Kuwait, Libya og Irak.

I rundt 60 av de 167 landene som er inkludert i indeksen har kvinnene totalt sett fått det noe bedre de senere årene.

 

Konfliktland på bunnen

Indeksen viser også at de landene i verden hvor det generelt er verst å leve for hele befolkningen også er de landene hvor det er verst å være kvinne. I all hovedsak dreier det seg om fattige land som er rammet av langvarig krig og konflikt.

Helt nederst av de 167 landene som er rangert ligger Yemen, Afghanistan og Syria.

–I nesten alle av de 20 landene i bånn av indeksen foregår det såkalt «organisert vold», altså krig, borgerkrig og så videre. Så vi fjernet organisert vold som indikator, men så at mange av de samme landene havnet i bunn også da. Det er generelt vanskelig å være kvinne i Afghanistan, Jemen, Sør-Sudan og så videre. Det skyldes ikke bare organisert vold, men at landene scorer lavt på målene vi inkluderer i indeksen, sier Dahl.

– En slik indeks som dette – hva kan den brukes til?

– Vi håper jo at den kan være et verktøy som viser hvilke land som beveger seg i en positiv retning, og hvilke som beveger seg i en negativ retning. Det ville jo være fint om indeksen kan hjelpe til å snu en negativ utvikling, sier Dahl.

 

I alle regioner finnes det land som ligger over det globale snittet. Nepal ligger for eksempel langt over de fleste av sine naboland i Sør-Asia

Marianne Dahl, seniorforsker ved PRIO. 

Publisert: 28.10.2019 10.52.22 Sist oppdatert: 28.10.2019 10.52.22