Nesten halvparten av flyktningene i Dadaab-leirene ønsker ikke å vende tilbake til Somalia. Foto: UN Photo

Advarer Kenya mot tvangshjemsendelse av flyktninger

Kenya har planer om å stenge en av verdens største flyktningleirene, Dadaab, i løpet av de kommende månedene. Flyktninghjelpen mener dette kan være positivt dersom det tenkes nytt og avviklingen gir økte muligheter for sosial og økonomisk integrering av flyktninger i det kenyanske samfunnet. Rettighetsorganisasjoner advarer mot tvangshjemsending

Av Jan Speed og Brian Ngugi i Kenya Sist oppdatert: 29.03.2019 08.02.55

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til et internt dokument fra FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR) der det går fram at kenyanske myndigheter har planer om «å stenge Dadaab-leirene innen seks måneder». I en henvendelse fra kenyanske myndigheter ber de UNHCR om å gjennomføre «relokalisering av flyktninger og asylsøkere».

Dadaab, som består av flere leirer helt nord i Kenya nær grensen til Somalia, har eksistert i snart 30 år.

Flyktninghjelpen, som har lenge arbeidet i Dadaab, påpeker at dette er ikke første gang myndighetene i Kenya har ønsket å stenge leirene. De mener det må sees i sammenheng med at dette er en vedvarende situasjon. De mener både myndigheter, givere og hjelpeorganisasjoner er allerede i en diskusjon om hvordan langvarige flyktningkriser best kan løses på sikt.

Regjeringen i Nairobi ønsket for tre år siden å stenge leiren fordi de mente det var en treningsleir for den islamistiske terrorgruppen al Shabaab. Men Kenyas høyesterett mente at leirene ikke kunne stenges fordi det var grunnlovsstridig og brøt med landets internasjonale forpliktelser.

Kort tid etter terrorangrepet mot et forretningskompleks i Nairobi i januar i år ble 12 mistenkte arrestert i Dadaab, og igjen begynte diskusjonen om leirene skulle stenges.

"Miljøet i leirene bidrar til våpensmugling fra Somalia, menneskesmugling, dokumentforfalskning og flytting av ulovlige varer - noe som utnyttes av terrorister til å holde liv i deres virksomhet," heter det i en politirapporter som Bistandsaktuelt har fått tilgang ting.

UNHCR mener det er totalt rundt 400 000 somaliske flyktninger i Kenya.

 

Advarer mot bruk av tvang

Amnesty International har i en uttalelse understreket at Kenya bør se etter andre løsninger enn tvungen hjemsendelse. De mener Kenya bør åpne for integrering inn i lokalsamfunnet og flytting av flyktningene til et tredje land.

– Kenya vil møte en humanitær katastrofe og internasjonal kritikk dersom de ønsker å tvangsreturnere hundretusener av flyktninger til Somalia uten tilstrekkelig konsultasjon, planlegging og hensyn til deres sikkerhet, sier Irungu Houghton, sjefen for Amnesty i Kenya, i pressemelding. Human Rights Watch mener det samme.

 

Global avtale

Kenya har også sluttet seg til Den globale avtalen om flyktninger (Global Compact on Refugees) der sosial integrering er en av de nye tilnærminger.

Neil Turner som leder Flyktninghjelpens arbeid i Kenya, mener det kan være positivt dersom landet ved å stenge Dadaab samtidig åpner for mer vedvarende løsninger. Han tror at flere tiltak må settes i gang:

  • Flyktninghjelpen bistår allerede et program for frivillig tilbakesendelse av somaliske flyktninger til hjemlandet. Innen utgangen av fjoråret hadde 80 000 somaliere vendt tilbake til hjemlandet.
  • Myndigheter åpner for å opprett mottakssentre andre steder i landet eller i andre land.
  • Sosial og økonomisk integrering av flyktninger i det kenyanske samfunnet.

– Dersom sosial integrering er et område som kan utvikles videre for å finne en løsning for Dadaab, da ønsker vi det velkommen. Flyktninghjelpen har jobbet mye med å gjøre flyktninger økonomisk uavhengige og selvbærende, sier Turner til Bistandsaktuelt.

– Men vi er bekymret dersom snakk om å stenge leirene fører til at flyktningene opplever at frivillig returprosessen ikke lenger er frivillig.

Turner viser til undersøkelser som er gjort som viser at 44 prosent av dagens 208 000 flyktninger i Dadaab har få eller ingen intensjoner om å vende hjem, mens 39 prosent sier de vil vende hjem dersom sikkerheten og basis tjenester er på plass.

Mange av de som bor i Dadaab er dessuten født i Kenya og har trolig rett til kenyansk statsborgerskap.

– Jeg tror det er store muligheter for integrering, sier Turner.

Landdirketøren tror ikke at givere vil være villig til å støtte en stengning av Dadaab dersom det er snakk om hjemsendelse av flyktningene. Men han tror at Verdensbanken og andre givere er i ferd med å gå bort fra å betrakte flyktninger i lys av en kortvarig humanitær innsats og heller satse på mer langvarig utvikling.

– For å få til sosial og økonomisk integrering av flyktninger må det gjøres over et lengre tidsrom. Og det har vi begynt å gjøre noe med, sier Turner.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.03.2019 08.08.10 Sist oppdatert: 29.03.2019 08.02.55