KPMG har i løpet av får år blitt det største konsulentselskapet på bistandsmarkedet. I firmaets lokaler på Majorstua jobber nå 26 ansatte på selskapets "bistandsavdeling". Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB Scanpix. 

Kraftig vekst for KPMG i bistandsmarkedet

I løpet av få år har KPMG blitt det største konsulentselskapet i norsk bistandsbransje. Firmaet begynte for alvor å satse på bistand, utvikling og bærekraft i 2013. Da var det en i KPMG som jobbet med tematikken, nå er det 26 ansatte innenfor bistandsområdet.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 23.10.2019 10.39.13

– De 2-3 siste årene har vi har ansatt mellom 5-8 personer i året. Vi har aldri behøvd å annonsere etter medarbeidere. Hver måned er det 5-10 personer som tar kontakt med oss for å forhøre seg om jobbmuligheter, sier Oddbjørn Vegsund.

Den økonomi-utdannede sunnmøringen er partner i KPMG og leder for avdelingen som jobber med bistand, utvikling og bærekraft. På KPMG-språket heter den IDAS  – International Development Advisory Services. I KPMGs lokaler på Majorstua er det i dag 26 ansatte fra seks land i avdelingen. Vegsund forteller at staben dekker alle FN-språkene og har variert bakgrunn både alder, yrkes- og utdanningsmessig.

– Vi har alt fra antropologer som kan swahili til folk med mer tradisjonell revisorbakgrunn. De har erfaring fra Utenriksdepartementet, FN, Norad, frivillige organisasjoner, Innovasjon Norge og Verdensbanken. Det viktigste fellestrekket er nok kanskje at alle har et sterkt ønske om å jobbe med bistand og utvikling, sier han.  

 

KPMG team 1.jpg

IDAS-leder Oddbjørn Vegsund (bakerst til høyre) sammen med deler av staben sin i KPMG.

Fra venstre bak:  Thomas Fugelsnes, Knut Lakså, Anette Rønnov, Jørgen Thorsen, Oddbjørn Vegsund, Yul Malde, Alex Moltzau, Elisabeth Dreyer Henjum, Kristina Haga Hopland, Elisabeth Fosseli Olsen, Matthew McKernan, Johanne Ness, Anja Østgård, Merethe Ihme, Claudia Melim-McLeod, Agathe L'Homme. Foto: KPMG. 

 

Så udekket behov

Selv har Vegsund tidligere jobbet i blant annet Kirkens Nødhjelp, i revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC og i Norad. I 2013 skiftet han beite fra bistandsdirektoratet til KPMG. Der var han var med på etablere firmaets IDAS-avdeling. Han var til å begynne med den eneste på avdelingen, men hyret raskt inn en tidligere kollega fra Norad, en fra Kirkens Nødhjelp og en med bakgrunn fra Riksrevisjonen. 

– Da jeg jobbet i Norad så jeg at både Norad og UD ofte brukte konsulenter som ikke hadde bakgrunn fra bistand. Det var ofte svært dyktige folk, men de kunne rett og slett ikke faget. Samtidig var etterspørselen fra UD, fra ambassadene og internt i Norad etter en del typer kunnskap veldig stor. Så det var helt klart et udekket behov der, sier han.

Vegsund understreker at det å ha en egen avdeling for bistand og utvikling på ingen måte er noe KPMG Norge har funnet på selv. Gigantfirmaet har egne IDAS-avdelinger i en rekke land og har også egne avdelinger i Washington, New York og Brussel som er spesialister på Verdensbanken, FN og EU.

Han forklarer at KPMG i Norge først bygde opp et granskningsmiljø rettet mot bistand.

–I starten var UD og Norad de viktigste kundene. Men etter hvert har vi utvidet antallet tjenester vi tilbyr til bistandsbransjen. I tillegg til evaluering og granskning tilbyr KPMG nå tjenester innen vann, energi, innovasjon, forvalting og næringsutvikling. Vi hjelper også bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftige, sier han

Vegsund mener at det er bredden av tjenester de tilbyr som er forklaringen på at KPMG har hatt en kraftig vekst på dette feltet de siste årene. I 2016 jobbet det rundt 10 personer på avdelingen han leder, i dag er de altså nesten tre ganger så mange.

– Det er mange som tilbyr ulike tjenester i dette markedet, men det ingen her i Norge som tilbyr et så bredt spekter av tjenester som oss. Vi har kompetanse innen flere ulike områder og kan trekke inn kompetanse fra resten av KPMG-systemet, internasjonalt og nasjonalt, hvis det er behov for det.

 

Tøft marked

KPMG er, sammen med PwC, Deloitte, Ernst & Young, av de de «fire store» internasjonale rådgivnings- og revisorfirmaene. I Norge har firmaet rundt 1200 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på rundt 1,4 milliarder kroner. Overskuddet var i fjor var på rundt 167 millioner kroner.

IDAS-leder Vegsund legger ikke skjul det en klar forventning om at også arbeidet som gjøres for «bistandsbransjen» skal gi selskapet fortjeneste. Samtidig mener han at bistandsmarkedet er tøft og at de som tror at konsulenter som jobber med bistand kan skrive regninger med gaffel ikke kjenner bransjen.

– Vi må ha en viss omsetning per hode, sånn er det.  Men faktum er  timeprisene vi tar på bistandsmarkedet ligger langt, langt under det den gjør på en rekke andre områder. Etter min mening er bistandsmarkedet ganske presset og kunder som UD og Norad er svært bevisste både på pris og kvalitet.

– Hvor mye omsetter dere i IDAS-avdelingen for?

– Til neste år regner vi med å omsetter for rundt 45 millioner kroner, men i det ligger også en del oppdrag fra private bedrifter inkludert.

– Det kan se ut som Pwc nå snuser på samme marked. Går det utover nattesøvnen?

– Det gjør ikke det, altså. Vi kan dette markedet, har brukt tid på å bygge opp en modell som fungerer og ikke minst et veldig godt team. Så jeg er trygg på at vi vil fortsette å være konkurransedyktige.

 

Vant FN-kontrakt

I august i år inngikk IDAS-avdelingen her i Norge  en global rammeavtale med FNs miljøorganisasjon UNEP. Kontrakten er i første omgang ett-årig og innebærer at Vegsund og hans kollegaer skal gi FN-organisasjonen råd og gjøre konsekvensutredninger knyttet til menneskerettigheter og sosiale konsekvenser av ulike prosjekter.

De er allerede i gang med det første oppdraget i Vest-Afrika

– Det er veldig tøff konkurranse om den type internasjonale oppdrag og for oss er det en fjær i hatten at vi vant den kontrakten med base i Norge. Norske bedrifter vinner generelt få kontrakter i FN-systemet og vi tror det er mulig vinne flere slike kontrakter internasjonalt, sier Vegsund

Han forteller at de også har en rekke andre oppdrag internasjonalt. Utenriksdepartementene i Nederland, Danmark og Finland er blant kundene.

– Det er ikke et mål i seg selv å bli større, men vi vil gjerne jobbe mer med internasjonale oppdragsgivere. Hvis det blir ytterligere vekst for oss, tror jeg det er der veksten vil komme

– Dere har jo ansatte nå som er hyret inn for å gjøre saksbehandling i UD. Er det også et område dere ser for dere kan vokse?

– Hvis vi havner i en situasjon hvor UD og Norad ønsker å sette ut mer av forvaltningen av bistanden, så er vi klare til å bistå med den jobben. Men jeg ser ikke for meg en kraftig vekst for oss her i Norge fremover. Men noe større kan ser jeg for meg at vi kan bli - kanskje er vi 30- 35 personer om noen år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jeg jobbet i Norad så jeg at både Norad og UD ofte brukte konsulenter som ikke hadde bakgrunn fra bistand. Det var ofte svært dyktige folk, men de kunne rett og slett ikke faget.

Oddbjørn Vegsund, KPMG

Anne-Marie Helland, direktør Internasjonal utvikling, PwC. Foto: PwC. 

PwC satser på bærekraft

PwC er  i likhet med KPMG er en av gigantene innen revisor og rådgivingstjenester. Fra og med mai i år har tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland jobbet som direktør for internasjonal utvikling i firmaet. Med seg på PwC-laget har hun også fått en tidligere KN-kollega.

– Jeg jobber med internasjonal utvikling sammen med Harald Nyeggen Sommer som også har bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp. Vi er begge en del av bærekraftsteamet til PwC. Det har vokst fra tre personer ved årsskiftet til ti ansatte nå. Mye av det  av det vi gjør handler om å hjelpe private bedrifter med hvordan de skal forholde seg til bærekraftsmålene. Norske firmaer er nå også blitt mye opptatt av hva slags klimarisiko de løper, sier Anne-Marie Helland.

– Hva med PwC og det norske bistandsmarkedet – er det noe dere satser på?

– Vi er ikke veldig store der og har ikke voldsomme ambisjoner om å bli det, heller. For øyeblikket er vi mer rigget mot det internasjonale markedet. Neste uke skal jeg for eksempel på en konferanse med 100 deltagere fra PwC som alle jobber med bistand og utvikling internasjonalt. Kundene er Verdensbanken, FN, EU og bilaterale givere. Det er et viktig marked for PwC internasjonalt fordi vår tilgang på ulike spisskompetanser, som blant annet jus og makroøkonomi, kombinert med tilstedeværelse i over 150 land, gjør oss  etterspurt.  

– Så PwC hentet ikke deg for å spisse seg inn mot det norske marked?

– Nei. De ville nok ha meg blant annet fordi bistand og utvikling er et felt de har lite kapasitet på, og fordi jeg har erfaring med bredden i bærekraftsmålene. Og også fordi jeg har erfaring fra å jobbe med internasjonale nettverk og på tvers av landegrenser,  det er nødvendig i PwC. Det er klart - er det et norsk «bistandsoppdrag» vi ser at vi har den rette kompetansen for, så vil vi sikkert legge inn anbud, men det er nok først og fremst på bærekraftsområdet vi kommer til å vokse fremover. Jeg jobber lite med bistand nå, men mye med utvikling!

– Hvordan har du opplevd overgangen fra bistandsbransjen til konsulentbransjen med strenge krav til inntjening? 

– Det en overgang, men mindre enn man skulle tro.  Vi hadde ganske stram styring av butikken i Kirkens Nødhjelp også - heller ikke der kunne vi jobbe uten penger.  Bistand, utvikling og bærekraft er jo heller ikke et område hvor PwC regner med å tjene enorme summer fremover. I likhet med bistand er det vi driver med er veldig verdidrevet. Det har faktisk  overrasket meg litt, jeg har måtte spise en god del av  fordommene mine mot næringslivet, sier Helland.

Publisert: 23.10.2019 10.39.13 Sist oppdatert: 23.10.2019 10.39.13