Norad

Jon Lomøy taler på den årlige Norad-konferansen. Foto: Gerd Stensby

Lomøy søker fire nye år som Norad-sjef

Ti personer har søkt stillingen som direktør for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

Av Jan Speed Sist oppdatert: 29.08.2019 14.06.41

Nåværende direktør, Jon Lomøy (66) søker om et nytt åremål på fire år. Han har lang erfaring fra utenrikstjenesten og bistand, og ble utnevnt som Norad direktør i 2015. Da kom han fra stillingen som direktør i OECDs direktorat for utviklingssamarbeid (DCD). Navnene på tre av de ti søkerne er unntatt offentlighet – to menn og en kvinne. Dette betyr vanligvis at de er kjente og sitter i sentrale stillinger.

Ingen av de øvrige søkere er kjente navn i det norske bistandsmiljøet, utenrikstjenesten eller forvaltningen. Søkerne er i alder 36 til 56 , hvorav det er fire kvinner og to menn.

Oppgavene til den nye direktøren er fortsatt i støpeskjeen. I mai ble den overordnede modellen for reform av bistandsforvaltningen vedtatt av regjeringen. Norad skulle bestå, og ikke integreres i Utenriksdepartementet.

– Ved å styrke og samle den utviklingspolitiske kompetansen i Utenriksdepartementet vil vi få en mer strategisk tilnærming til utviklingsspørsmål, og vi styrker fagmiljøet for bistand og forvaltning i Norad, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide, da modellen ble presentert.

Arbeidsgrupper har brukt sommeren til å klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom Norad og UD. Kommende helg overleveres rapporten fra arbeidsgruppene til den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet. Det er uvisst når den endelige politiske beslutningen vil foreligge, men neppe før kommunevalget.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.08.2019 14.06.41 Sist oppdatert: 29.08.2019 14.06.41