Det norske IT-firmaet Zabai har allerede etablert et kontor i Myanmar. Nå satser de, i samarbeid med bistandsorganisasjonen ADRA, også i Somalia og Etiopia. Bildet viser elever i Myanmar som bruker et av Zabais undervisningsprogrammer. Foto: Zabai

Norsk IT-firma satser i Øst-Afrika

Det norske selskapet Zabai leverer plattformer og innhold innen utdanning og opplæring i utviklingsland og har vokst raskt i Myanmar. Nå vil de prøve seg i Somalia og Etiopia. 

– Vi har helt fra oppstarten hatt ambisjoner om å ha et bredt geografisk nedslagsfelt og bli en global aktør, sier Ivar Viktil.

Han er daglig leder i det norske firmaet Zabai og har tidligere jobbet i mange år med kursing og e-læring i olje, gass og energisektoren. I  2017 startet han Zabai og allerede på slutten det samme året ble datterselskapet i Myanmar etablert.

Så langt har det norske firmaet investert om lag 4.5 millioner i Myanmar og i dag jobber det to nordmenn og 14 burmesere på kontoret i hovedstaden Yangon.

 

Somalia og Etiopia

Der lager de blant annet e-læringsprogrammer som bistandsorganisasjonen ADRA bruker i sine utdanningsprosjekter. Nå skal samarbeidet mellom Zabai og ADRA videreføres i Afrika – nærmere bestemt i Somalia og Etiopia.

Viktil forteller at målet på sikt er å etablere et eget kontor også der.

– Vi er nå godt etablert i Myanmar og det blir spennende å se om det er marked for at vi kan etablere oss i øst-Afrika, sier han.

Sjefen for Zabai understreker at selskapet har en klar strategi på at innholdet skal utvikles lokalt - både fordi det gir best kvalitet, men også fordi det er med på å skape verdier og arbeidsplasser.

– Verdensbanken anslår at Afrika trenger 350 millioner nye arbeidsplasser innen 2035, mens Myanmar alene trenger rundt 3,5 millioner. Gjennom satsinga vår på yrkesretta utdanning og opplæring håper vi å være med på å skape noen av disse arbeidsplassene, sier han.

– Dere er et kommersielt firma – er det noe penger å tjene på dette da?

– Vi må tjene penger på sikt og det tror jeg det er gode muligheter for at vi vil gjøre. Det er et marked i vekst og potensialet er stort. Men man må være tålmodig.

 

– Meningsfylt

– Dere kunne jo kanskje valgt enklere land å starte opp i enn Myanmar og Somalia?

– Ja, det kunne vi. Men det er veldig interessant å jobbe i slike land. Og meningsfylt. Vi ser informasjonsteknologi og mobile enheter er blitt vanlig i utviklingsland. Vi får bruke vår kompetanse og erfaring til å utvikle godt innhold som potensielt kan revolusjonere tilgangen på utdanning og opplæring med kvalitet, noe som vil være en forutsetning for å få bukt med verdens fattigdom.

Zabai har fått støtte fra Visjon 2030 og Viktil forteller at de er på utkikk er flere samarbeidspartnere.

– Vi ser etter norske partnerorganisasjoner som vil være med oss på å utvikle og forbedre utdannings- og opplæringstilbudet i noen av verdens mest sårbare områder, sier han.

Vi er nå godt etablert i Myanmar og det blir spennende å se om det er marked for at vi kan etablere oss i øst-Afrika

Ivar Viktil, daglig leder i Zabai
Publisert: 03.10.2019 16.22.21 Sist oppdatert: 03.10.2019 16.22.21