OECD/DACs Susanna Moorehead og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i samtale om utviklingskomiteens kollegavurdering av norsk bistand. Foto: Jan Speed

OECDs karakterbok: Norge har bestått eksamen

Nå foreligger karakterboka over Norges utviklingspolitikk, vurdert av sensorer i andre medlemsland i Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid. Norge får toppkarakterer for et generøst bistandsbudsjett og støtte til de minst utviklede landene. 

Hvert femte år foretar OECDs utviklingskomité en kollegavurdering – «Peer Review» – av medlemslandenes utviklingsinnsats. Denne gang er det Polen og Storbritannia som har stått for gjennomgangen av norsk bistand.

Susanna Moorehead, leder for utviklingskomiteen, var rundhåndet med å dele ut ros da Bistandsaktuelt traff henne i Oslo tirsdag.

– Mer enn noen gang trenger vi land som Norge med en vilje til å støtte FN-organisasjoner, utviklingsbanker og andre multilaterale organisasjoner. Når man er en så stor giver som Norge må støtten gis smartere og det er viktig å vise fram det man gjør også i de enkelte landene, sier Susanna Moorehead, lederen for utviklingskomiteen til Bistandsaktuelt.

Av positive elementer som OECD-rapporten trekker fram er:

  • Norge har oppnådd FNs mål for bistand til de minst utviklede landene
  • Støtten til sivilt samfunn er bedre enn i mange andre OECD-land.
  • Bruk av Norfund som verktøy for næringsutvikling bidrar til å unngå fragmentering
  • Etableringen av Kunnskapsbanken er et viktig bidrag få å styrke faglig bistand og kunnskapsoverføring
  • Norge er blitt ledende på utviklingsevaluering og bør være stolt av det de har oppnådd
  • Humanitær innsats er tilpasset nye krisemønstre.
  • Skogbevaringsprogrammet REDD+ er verdensledende
  •  

– Norge er blant de beste i klassen, men ofte er de siste forbedringene noen av de vanskeligste, sier Moorehead.

Rapporten inneholder også kritiske merknader og anbefalinger om å gjøre kursendringer. Blant disse er at norsk satsing på nye fond for å finansiere bistand risikerer å bidra til økt fragmentering av bistanden og begrense evnen til å svare på behovene i det enkelte programland.

Norsk bistand mangler strategisk ledelse og kunnskapsstyring.

 

Trenger bevisste valg

I likhet med det som trekkes fram i forslaget til endringer i bistandsforvaltningen, mener OECD/DAC at Norge i større grad må tilpasse systemer, kapasitet og kompetanse for å ta høyde for dreiningen av norsk bistand fra bilaterale til multilaterale kanaler (FN, utviklingsbanker og store fonds).

Samtidig reiser evalueringsgruppen spørsmål om norsk støtte til multilateral bistand fører til større distanse til samarbeidsland og potensielt mindre evne til å møte behovene i de enkelte samarbeidslandene. De spør også om ikke Norge bidrar til økt fragmentering av bistanden gjennom stadig nye initiativ til nye fond og globale mekanismer. Dette har skjedd både innen helse, utdanning og miljø.

Under diskusjonen i forbindelse med lanseringen fastslo hun at:

– En ting bistandsbransjen ikke er spesielt god til er å stenge programmer. Det burde særlig være et pålegg dersom man etablerer noe nytt; at man samtidig stenger noe gammelt, sa hun.

 

Kan bli bedre

I en respons til rapporten takket utviklingsminister Dag-Inge Ulstein for mye positiv omtale, men innrømmet at den også viser at ting kan gjøres bedre. Samtidig tok han funnene og anbefalingene i rapporten som en støtte til de hovedgrepene regjeringen har valgt for reformen av bistandsforvaltningen.

– Vi er smertelig klar over noe av svakhetene, sa han.

Ulstein forsvarte økt norsk satsning på multilateral bistand og mente at de reduserte utgiftene i samarbeidsland og økt muligheter for et samlet innsats.

– Samtidig må vi i større grad engasjere oss mer i hva de multilaterale organisasjonene gjør.

Rapporten påpeker at Norge bør utvikle et system for en mer systematisk og omfattende bruk av konfliktanalyser og risikovurdering i samarbeidet i sårbare situasjoner. Personlig ønsker hun en enda sterke prioritering av likestilling og kvinner i alle deler av norsk bistand.

 

Støtter reform

Teamet bak rapporten har notert seg at det er overlapping og ineffektivitet i dagens arbeidsdeling mellom Norad og Utenriksdepartementet, og støtter behovet for en reform.

– Jeg håper rapporten kan være nyttig i en reformprosess. Samtidig som bistandsbudsjettet øker er det viktig å ha gode folk på bakken. Folk er det sentrale i alt vi gjør. Det er viktig å ikke miste gode folk i omstillingen. Jeg tror vi i OECD er ofte for opptatt av pengene og ikke nok av menneskene, sier Moorehead som i 30 år har jobbet med britisk og internasjonal diplomati og utviklingsarbeid.

– Denne rapporten kommer svært betimelig. Den treffer spikeren på hodet når den sier at «institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet». Observasjoner og anbefalinger i rapporten vil være nyttige innspill til reformen av bistandsforvaltningen, sier han.

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.05.2019 12.05.13 Sist oppdatert: 28.05.2019 12.05.13