Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide ønsker politikere, forskere og aktivister velkommen til Our Ocean-konferansen.

Havkonferanse samler løfter om handling

Nye bistandsprogrammer ble trukket fram da den store Our Ocean-konferansen ble åpnet i Oslo. Men bistanden er småpenger sammenlignet med støtten til Equinors vindpark-prosjekt til havs. En bakteppe for det hele er regjeringens ønske om å fremme Norges kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd.

Our Ocean-konferansen samler 500 ledere og 100 ungdomsrepresentanter fra rundt 100 land.

– Vi er her for å handle. Deltagere har allerede kommet med over 300 forpliktelser for å bidra til et sunnere hav. Det kommer i tillegg til 1000 forpliktende innspill som har kommet siden den første Our Ocean-konferansen ble arrangert i 2014, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 

Hav og sikkerhetsrådet

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, mener at hav får en stor plass i Norges kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd.

– Vår status som havnasjon er ofte brukt til å overtale øystater og kystnasjoner til å støtte kandidaturet vårt, skriver Solhjell i en kronikk.

De siste par årene har det vært uvanlig mange besøk av regjerings-politikere til land i Stillehavet, små kyststater i Afrika og i Karibia.

– Eriksen Søreide, hvor viktig er en konferanse som dette for å sikre en plass for Norge i FNs sikkerhetsråd?

– Vår kampanje bygger på det vi har gjort i flere tiår i vår utenrikspolitikk. Vårt engasjement i havspørsmål har vært sterk helt siden nordmenn kom til Norge. Vi er en nasjon der 80 prosent av befolkningen bor mindre enn 20 kilometer fra kysten. For oss å ta vare på havet er avgjørende. Mange land og ledere vi lære av våre erfaringer for å bevare fiskebestanden, sier utenriksministeren.

 

Gamle og nye program

Noen nye og noen kjente havprogrammer ble trukket fram av statsministeren, utenriksministeren og utviklingsminister i forbindelse med konferansen.

Sammen med åtte andre giverland, har Norge vært pådriver for å etablere det globale flergiverfondet Problue i Verdensbanken. Det skal bidra til rene og bærekraftige hav gjennom fiskeriforvaltning, bekjempelse av marin forsøpling, bærekraftig utvikling av tradisjonelle havnæringer og nyere næringer som havvind og avsalting, og en helhetlig kystsone- og havforvaltning.

- Etter påtrykk fra blant annet Norge, har Verdensbanken prioritert arbeidet med å sikre bærekraftige hav de siste to årene. Til nå har vi bidratt med 135 millioner kroner til Problue -fondet. Jeg er svært glad for at vi nå har signert en tilleggskontrakt på 46 millioner kroner. Denne støtten gir Verdensbanken muligheten til å trappe opp innsatsen, sier utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein.

Norge oppretter også det nye bistandsprogrammet «Hav for utvikling». Norad vil organisere innspillsmøter som skal bidra i videre utforming av programmet. I 2020 vil Norge bidra med 25 millioner kroner til programmet.

I tillegg er det etablert bistandsprogrammet Green Voyage 2050 sammen med FNs sjøfartsorganisasjon (50 millioner kroner, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet)

«Fisk for utvikling» (50 millioner kroner, Utenriksdepartementet) er allerede i gang.

 

Milliarder til vindkraft

Men bistandspengene er småtteri i forhold til de 2,3 milliarder kroner regjeringen bruker gjennom Enova for å bistå Equinor med utviklingen av verdens største havvindpark Hywind Tampen. Målet er å bidra utviklings for å redusere kostnadene.

Det skal også brukes 225 millioner kroner på et forprosjekt for et CO2-lager i Nordsjøen.

– Vi trenger ikke velge mellom å beskyttelse av havet eller havproduksjon,  vi må gjøre begge deler. Havbaserte klimatiltak kan redusere utslipp med 21 prosent innen 2050, sa Solberg under åpningen av konferansen.

Ocean logo.jpg

Andre norske tiltak:

  • Støtte FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) for bistand til å styrke kapasiteten i utviklingsland til å implementere Havnestatsavtalen (20 millioner kroner, Utenriksdepartementet)
  • Støtte initiativet Mat fra havet (20 millioner kroner årlig i fem år, Utenriksdepartementet)
  • Etablere initiativet Blue Justice, som skal bistå utviklingsland med å bekjempe kriminalitet i fiskerisektoren (Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet)
  • Samarbeide med IMO og FAO gjennom bistandsprogrammet mot marin forsøpling (50 millioner kroner)
  • Videreføre arbeidet med plan for marine verneområder, med mål om å verne et representativt
  • Arbeide for et globalt forbud mot miljøgiftene PFHxS og Decloran Plus 
  • Støtte forprosjektering av Ocean Space Laboratories (55 millioner kroner)
  • Støtte FNs tiår for havforskning ved IOC og Unesco (4,25 millioner kroner)
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.10.2019 12.03.40 Sist oppdatert: 23.10.2019 12.03.40